Jak je to se zdaněním příjmu z prodeje nemovitosti?

05.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Prodali jste loni byt, dům nebo pozemek a přemýšlíte, zdali jej budete muset uvést do letošního daňového přiznání a odvést z něj daň z příjmů? A jak je to s časovým testem o délce 10 let?

Že jdou nemovitosti v Česku nahoru a situace patří k nejhorším v Evropské unii, si musel všimnout snad úplně každý. Právě proto se u nás daří tzv. investičním bytům, které třeba i během dvou let výrazně nabudou na ceně. Bohužel ale právě tento druh investice patří k faktorům, které ceny rvou neustále čím dál výš. Právě proto na jaře 2020 MF ČR rozhodlo, že podobným investorům trochu utáhne oprátku a prodlouží časový test, který slouží pro osvobození od daně z příjmů.

Daň z prodeje nemovitosti: kdy a jak se odvádí

Letos budete daň z prodeje nemovitosti odvádět, pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od daně a loni jste prodali dům, byt, pozemek apod. Peníze, které jste získali prodejem, uvedete do přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které má být odevzdáno do konce třetího měsíce po uplynutí zdaňovacího období, čili do konce března 2022. Je však samozřejmě pravděpodobné, že se kvůli pandemii opět prodlouží lhůta pro beztrestné podání. 15% daň z příjmů poté uhradíte zároveň s odevzdáním daňového přiznání finančnímu úřadu, pod který spadá vaše trvalé bydliště.

Nebudete však naštěstí ani zdaleka danit celou částku, kterou jste prodejem získali. Jako výdaj, který od příjmu odečtete, totiž můžete využít cenu nemovitosti, za kterou jste ji kdysi koupili a započítat můžete i náklady spojené s prodejem. Daň odvete z kladného rozdílu. Platit ji však nebudete, pokud byla nemovitost prodána se ztrátou.

Podmínky, za kterých je pak příjem peněz z prodeje osvobozen od zdanění, jsou uvedeny v zákoně České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., přesněji pak v § 4 a § 10. Na příklady, kdy daň neplatíte, se podíváme níže.

Čtěte také: Jaké další příjmy jsou osvobozeny od daně?

Daň z prodeje domu, bytu, pozemku 2022: kdy se platí

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy nezdaňujete peníze z prodeje nemovitosti?

Hned v prvním případě, kdy daň platit nebudete, je situace, kdy peníze využijete k uspokojení vlastní bytové potřeby, a to do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje anebo pokud jste je využili v roce předcházejícím. V obou případech za předpokladu, že jste měli v nemovitosti alespoň 2 roky bydliště.

Dále jste také od daně z prodeje osvobozeni vždy, jestliže jste v nemovitosti alespoň 2 roky trvale bydleli s tím, že není nutné mít v domě či bytě nahlášen trvalý pobyt. Potřebné je pouze to, aby v ní poplatník opravdu bydlel po uvedenou dobu.

Dále finančnímu úřadu nebudete nic platit ani tehdy, pokud jste nemovitost zdědili od osoby, která byla příbuzná v přímé linii anebo manžel/ka. Zde totiž platí, že časový test 5 nebo 10 let splnil již zůstavitel, resp. časový test se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil.

Čtěte také: Dostali jste letos darem nemovitost? Jaké daně budete muset příští rok zaplatit?

Časový test a daň z příjmů z prodeje

Jednou z možností, za kterých je příjem z prodeje osvobozen od zdanění, je splnění časového testu, který byl na jaře v roce 2020 zákoně upraven právě proto, aby se omezilo skupování nemovitostí na investice.

Pokud jste loni prodali nemovitost, daň z příjmu z prodeje platit nebudete, jestliže jste ji prokazatelně vlastnili po dobu 5 let. Pro všechny nemovitosti nabyté kdykoliv od 1. ledna 2021 poté platí časový test o délce 10 let.

Tato pravidla fungují i v případě převodu členských práv družstva, čili i u družstevního bydlení.

Darování nemovitosti a příjem z prodeje

Z hlediska daní mnoho osob hází dědictví a darování do jednoho pytle, přestože tomu rozhodně není tak a zdanění peněz z prodeje domu, bytu nebo pozemku je toho jasným důkazem. Pokud jste prodali darovanou nemovitost, není automaticky od zdanění osvobozená, jako je tomu v případě zdědění. Osvobozeni budete leda tehdy, pokud splníte zmíněné podmínky.

Čtěte také: O dědictví IV: Dědit, či darovat?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 62 krát

Články ze sekce: DANĚ