1. duben je poslední den, kdy můžete odevzdat daňové přiznání v papírové podobě

01.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Do 1. dubna 2022 musíte odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2021 v listinné formě. Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 a zaplatit daň z příjmu? Jak je to v případě elektronické formy daňového přiznání?

Daně a smrt, to jsou dvě známé jistoty v našem životě. Tak se podívejte, do kdy musíte podat daňové přiznání, roční zúčtování daně či přehledy o příjmech a výdajích za rok 2021.

Je vyplnění daňového přiznání pro vás rájem, či se cítíte před formulářem jako trosečník?

Termín daňového přiznání 2022

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmu?

Jaký termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu záleží na tom, jakou formou daňové přiznání odevzdáváte, tedy v podobě:

  • Listinné
  • Elektronické
  • S daňovým poradcem

Pokud daňové přiznání odevzdáváte fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu (poštou či osobně), tak daňové přiznání musíte odevzdat do pátku 1. dubna 2022.

V případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky pak jej musíte odevzdat do pondělí 2. května 2022. Jestliže máte zřízenou datovou schránku ze zákona, tak jej musíte podat tímto způsobem.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či máte nařízený audit, tak termín pro odevzdání je pátek 1. července 2022.

U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit.

Pokud jste OSVČ a nemáte rádi daně a papírování, tak pro vás může být zajímavým řešením vstup do režimu paušální daně.

Ale pozor, do režimu paušální daně v roce 2022 jste mohli vstoupit do 10. ledna 2022. Nyní můžete vstoupit do paušálního režimu až na rok 2023. Paušální daň zahrnuje vedle daně z příjmu ve výši 100 Kč i důchodové a zdravotní pojištění. Výše měsíční paušální daně činí 5 994 Kč. Nevýhodou paušální daně je nemožnost uplatnění slev na dani či daňového zvýhodnění.

Tip: Růst slevy na dani na poplatníka v roce 2021 a 2022

Daňové přiznání a zaměstnanec

Zaměstnanci musí odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2021, jestliže měli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů či z ostatních daňových příjmů vyšší než 6 000 korun.

Dále v případě, že v některém měsíci minulého roku pracovali současně pro 2 zaměstnavatele a z obou zaměstnání odvedli zálohovou daň z příjmu.

Pro úplnost dodejme, že zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání, tak roční zúčtování daně musel podepsat v účtárně do 15. února 2022.

Do tohoto termínu je rovněž nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani, daňovém zvýhodnění či odčitatelných položkách.

Jak odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu?

Jednou z nejlehčích možností je podání daňového přiznání elektronicky. Navíc pokud máte datovou schránku, tak jej touto cestou podat musíte.

Stačí se přihlásit pomocí vaší datové schránky, občanského průkazu s čipem či skrze vaši bankovní identitu do portálu Moje daně či do elektronického finančního úřadu.

Tam poměrně snadno vyplníte online formulář, který si můžete uložit, rozpracovat a můžete ho mít již i automaticky předvyplněný.

Jestliže chcete daňové přiznání podat v listinné podobě, tak neváhejte stáhnout naše formuláře:

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Daňové přiznání podáváte na místně příslušný finanční úřad, adresátem je tedy finanční úřad v místě, kde máte trvalé bydliště (nezáleží na místě společnosti, kde pracujete). V listinné podobě jej můžete poslat i poštou, znovu na adresu "vašeho" finančního úřadu.

Nezapomeňte k daňovému přiznání doložit všechny nutné přílohy.

Termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a OSSZ?

Přehled o příjmech a výdajích musíte na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovny odevzdat do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu na váš finanční úřad.

Přehledy o příjmech a výdajích můžete podat elektronicky či tiskopis ve fyzické podobě.

Do kdy musíte daň z příjmů zaplatit?

Případný nedoplatek na dani z příjmu či samotnou daň z příjmu musíte uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání.

Kdy vám finanční úřad vrátí přeplatek na dani?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu ve výši 30 dnů. Jestliže jste podali daňové přiznání k dani z příjmu do řádného termínu, tak jsou lhůty:

  • 30. dubna u písemné formy daňového přiznání
  • 1. června u elektronické formy daňového přiznání
  • 30. července při využití služeb daňového poradce
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DANĚ