Kdy podává OSVČ v paušálním režimu přehled pro zdravotní pojišťovnu?

23.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Přihlásili jste se loni do paušálního režimu? I tak může nastat situace, kdy budete muset zdravotní pojišťovně doručit přehled o příjmech a výdajích. Kdy tedy?

Pokud jste se poprvé loni anebo i letos přihlásili do paušálního režimu, tak jistě víte, že jednou z výhod takového zdanění je, že nebudete muset odevzdávat daňové přiznání a přehledy zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. V některých situacích ale budete muset přehled odevzdat, i když jste se přihlásili k paušální dani, což si rozebereme v našem článku. Dozvíte se:

Přehled pro zdravotní pojišťovnu mění název

Přehled o příjmech a výdajích se od letoška změnil na Přehled o výši daňového základu. Kompletně došlo ke zjednodušení celého formuláře. Nově do něj osoby samostatně výdělečně činné nebudou udávat příjmy a výdaje, ale pouze výši základu daně, z něhož se vypočítá částka pojistného za zdaňovací období, kterým je rok 2021, a případně i doplatek a nová výše měsíčních záloh.

Čtěte také: Minimální zálohy pro OSVČ 2022

Paušální daň a podání přehledu o výši daňového základu

Zdroj: Depositphotos

 

Paušální daň a podání přehledu o výši daňového základu

Osoby, které se přihlásily do režimu paušálního zdanění, nemusí podávat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a příslušnou OSSZ, protože mají v podstatě veškeré daně a povinné pojistné zahrnuto v jednotné platbě, která v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně. Skládá se z daně z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč, důchodového pojištění v částce 3 267 Kč a zdravotního pojištění ve výši 2 672 Kč.

Při odvádění této jednotné měsíční platby pak odpadá povinnost zdravotní pojištění jakkoliv vyúčtovávat až na pár výjimek.

Přehled o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu musí OSVČ v paušálním režimu podat, jestliže došlo k porušení podmínek, za kterých se mohly do tohoto režimu přihlásit. V praxi se bude nejčastěji jednat o situace, kdy roční příjem z výdělečné činnosti převýšil částku 1 000 000 Kč anebo kdy se daný poplatník stal i plátcem DPH. V neposlední řadě je nutné zmínit situaci, kdy se vyskytly důvody k tomu, aby se změnil typ činnosti z hlavní na vedlejší.

Ve všech uvedených případech budete muset podat zdravotní pojišťovně přehled a zdravotní pojištění vypořádat.

Čtěte také: Kdy je vaše výdělečná činnost vedlejší?

Proč budete muset vypořádat zdravotní pojištění?

V jednotné částce v rámci platby paušální daně je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši minimální povinné měsíční zálohy. Pokud již nesplňujete podmínky pro osoby v paušálním režimu, částky budete muset přepočítat v přehledu o výši daňového základu a případně zdravotní pojištění doplatit.

Dále vám také budou vypočítány zálohy na další zdaňovací období.

Do kdy budete muset doplatit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění za rok 2021 budete muset pojišťovně doplatit nejpozději do 8 dnů ode dne, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o výši daňového základu. Pokud by byl přehled podán hodně brzy, doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Čtěte také: Do kdy odevzdat Přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně?

Do kdy začít platit nové zálohy na zdravotní pojištění?

Osoba, která nesplňuje podmínky pro zařazení do paušálního režimu, z něj musí vystoupit a začít platit alespoň minimální měsíční zálohy. Zálohy vám pak po podání přehledu vyměří sama zdravotní pojišťovna. První platbu bude nutné odvést již za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán přehled.

Zdravotní pojištění je splatné do 8. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se platí. Za duben tedy bude splatné do 8. května.

Čtěte také: Jak se odhlásit anebo přihlásit k paušální dani?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ