10 mýtů o důchodech, které mohou negativně ovlivnit důchod

28.02.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé důchodové omyly mohou mít nepříznivý dopad na důchodové nároky. Jakým okolnostem je vhodné věnovat při řešení vlastní důchodové situace pozornost? Podívejme se na vybraných deset mýtů.

Pro budoucí žadatele o důchod je vhodné se zajímat o vlastní důchodové záležitosti s dostatečným předstihem, aby byl zohledněn celý průběh pojištění a přiznaný státní důchod nebyl zbytečně nižší. Očekávané přiznané částce starobního důchodu je vhodné přizpůsobit rodinné finanční hospodaření.

  1. Každý má starobní důchod
  2. Důchod se počítá nejméně z minimální mzdy
  3. Důchodové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel
  4. Krátkodobé mezery v pojištění nevadí
  5. Hodnotí se posledních 10 let
  6. O důchod stačí požádat, všechny doklady má ČSSZ
  7. Důchodový věk = nutný odchod do důchodu
  8. Základní výměru důchodu lze zvýšit
  9. Důchod nepodléhá exekuci
  10. Důchodce je osvobozen od přímých daní

Deset mýtů o důchodech, které mohou negativně ovlivnit důchod

Zdroj: Depositphotos

1) Každý má starobní důchod

Přiznání starobního důchodu není samozřejmostí a dosažení řádného důchodového věku k přiznání starobního důchodu nestačí. Žadatel o starobní důchod musí získat i minimální dobu pojištění. V roce 2022 činí minimální doba pojištění 35 let a bez jejího získání nemůže být státní důchod přiznán.

Tip: Vypočítejte si svůj důchodový věk

2) Důchod se počítá nejméně z minimální mzdy

Výše státního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky). Osobní vyměřovací základ přitom může být v roce 2022 klidně třeba jenom 12 000 Kč. Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 může být tedy nižší než minimální mzda v letošním roce ve výši 16 200 Kč.

3) Důchodové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel

O starobní důchod si musí každý občan požádat přímo sám. Důchodové záležitosti nemůže za své zaměstnance vyřizovat zaměstnavatel. Každý občan si sám za sebe rozhoduje, zdali případně odejde do předčasného důchodu a kdy nebo odejde do řádného starobního důchodu nebo bude dokonce „přesluhovat“ a pracovat na tzv. procenta.

4) Krátkodobé mezery v pojištění nevadí

Každé nehodnocené období pro důchodové účely má samozřejmě negativní vliv na výši státního důchodu, neboť se získá nižší doba pojištění a dochází k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Čím větší mezera v pojištění (nehodnocené období), tím vyšší snížení státního důchodu. Vzhledem k tomu, že výpočet státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, tak je potřeba si řešit případné nesrovnalosti v průběhu pojištění průběžně.

5) Hodnotí se posledních 10 let

Při výpočtu státního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2021 a doby pojištění současným žadatelům o starobní důchod vstupuje ještě v zákonném rozsahu studium. Na výši důchodu má tedy vliv celý průběh pojištění, a nikoliv pouze několik posledních let před odchodem do důchodu.

Tip: Vypočítejte si výši důchodu

6) O důchod stačí požádat, všechny doklady má ČSSZ

O důchodové záležitosti je potřeba se průběžně zajímat a mít všechny doklady v pořádku. Některá období se dokládají teprve při podání žádosti o důchod, u jiných období – např. odpracovaných letech nemusí mít ČSSZ všechny podklady správně ve své evidenci, protože některý z bývalých zaměstnavatelů nemusel splnit své zákonné povinnosti. Žadatelé o důchod by si měli tedy v dostatečném předstihu srovnávat svůj skutečný průběh pojištění se stavem v evidenci ČSSZ a případné nesrovnalosti včas „vydokladovat“, aby nebyl výsledný výpočet starobního důchodu zbytečně nižší.

7) Důchodový věk = nutný odchod do důchodu

Dosažením řádného důchodového věku automaticky nekončí pracovní poměr a není nutné ihned odejít do starobního důchodu. Odchod do důchodu je právem a svobodným rozhodnutím každého jedince. V praxi je tedy možné bez omezení pracovat a pobírat starobní důchod současně nebo odejít do důchodu později a díky práci v důchodovém věku mít následně výhodnější výpočet penze a vyšší měsíční důchod.

 

8) Základní výměru důchodu lze zvýšit

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž základní výměru důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou. V roce 2022 činí 3 900 Kč. Na výši základní výměry důchodu nemají vliv žádné další okolnosti a v žádném případě si ji někteří penzisté nemohou nějak zvýšit.

9) Důchod nepodléhá exekuci

Odchodem do důchodu nelze uniknout před dluhy, neboť i státní důchody podléhají případné exekuci. Samozřejmě státní důchody nelze srážet v plné výši a mohou být prováděny exekuční srážky pouze v souladu se zákonem.

Čtěte také: 9 okolností, které v roce 2022 překvapivě neovlivňují výpočet starobního důchodu
Mimořádná valorizace důchodů v roce 2022, o kolik vzrostou důchody?

10) Důchodce je osvobozen od přímých daní

Pracující starobní důchodci musí ze svého zisku nebo mzdy odvádět daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci nebo OSVČ. Drobná výhoda platí pro zaměstnance v penzi pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 16 200 Kč, kterým se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a OSVČ v penzi odvádí sociální a zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY