Zdravotní pojištění je často vyšší než daň z příjmů, jak to?

08.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Na zdravotním pojištění zaplatí většina zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných více než na dani z příjmů fyzických osob. Jak je to možné, když sazba daně z příjmu je vyšší? Podívejme se na praktické příklady.

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 %. Vyšší 23% sazbě daně z příjmů podléhají až nadstandardní příjmy, tj. hrubá měsíční mzda ze zaměstnání nad 155 644 Kč a roční daňový základ za rok 2022 nad 1 867 728 Kč. Naproti tomu zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Podívejme se na praktické příklady, kdy se platí více na zdravotním pojištění i při nižší „daňové“ sazbě. 

Odvody na zdravotním pojištění a dani z příjmu

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Práce za minimální mzdu

Zaměstnanec David pracuje za minimální mzdu 16 200 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka, přičemž na tuto daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci s podepsaným prohlášením k dani u zaměstnavatele. Měsíční sleva na poplatníka činí v letošním roce 2 570 Kč. Vypočtená daň z příjmu ve výši 2 430 Kč (16 200 Kč x 15 %) je nižší než sleva na poplatníka, proto je daň z příjmu nulová. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. 

Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy, na zdravotním pojištění je panu Davidovi sraženo 729 Kč (16 200 Kč x 4,5 %) a dalších 1 458 Kč (16 200 Kč x 9 %) na zdravotním pojištění platí ještě jeho zaměstnavatel. V souhrnu obdrží tedy zdravotní pojišťovna 2 187 Kč (729 Kč + 1 458 Kč), což je efektivně 13,5 % (2 187 Kč: 16 200 Kč). 

Příklad 2) Nadprůměrná mzda a sleva na děti

Zaměstnankyně Karolína má hrubou mzdu 50 000 Kč a při výpočtu daně z příjmu uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění na dvě děti činí 3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč). Daň z příjmu po uplatněné slevy na dani 4 930 Kč (50 000 Kč x 15 % - 2 570 Kč). Po odečtu daňového zvýhodnění je daň z příjmu jen 1 803 Kč (4 930 Kč – 3 127 Kč). Efektivní daňová sazba je tak pouze 3,6 % (1 803 Kč: 50 000 Kč). 

Na zdravotním pojištění je paní Karolíně sraženo 2 250 Kč (50 000 Kč x 4,5 %) a dalších 4 500 Kč (50 000 Kč x 9 %) odvede na zdravotním pojištění zaměstnavatel. V souhrnu obdrží zdravotní pojišťovna 6 750 Kč (2 250 Kč + 4 500 Kč), což je efektivně 13,5 % (6 750 Kč: 50 000 Kč). 

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce!

Příklad 3) Podprůměrný zisk

Podnikatelka Simona bude mít za rok 2022 hrubý zisk ve výši 240 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu uplatní paní Simona slevu na poplatníka, která za celý rok 2022 činí 30 840 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob tak za celý rok 2022 zaplatí 5 160 Kč (240 000 Kč x 15 % - 30 840 Kč). Efektivní sazba daně z příjmu je tedy 2,15 % (5 160 Kč: 240 000 Kč). 

Na zdravotním pojištění zaplatí paní Simona 31 518 Kč (233 466 Kč x 13,5 %). Roční zdravotní pojištění se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu ve výši 233 466 Kč, protože skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) ve výši 120 00 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ. Efektivní sazba zdravotního pojištění je tedy 13,13 % (31 518 Kč: 240 000 Kč). 

Příklad 4) Příjem pouze z nájmu

Paní Lucie žije pouze z pasivních příjmů z nájmu. Daňový základ bude mít za letošní rok ve výši 300 000 Kč (příjmy ponížené o výdaje). Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 14 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - 30 840 Kč). Efektivní zdanění je 4,72 % (14 160 Kč: 300 000 Kč). Skutečné efektivní zdanění je však ještě nižší, neboť paní Lucie uplatňuje výdaje pro příjmy z nájmu 30% výdajovým paušálem, přičemž její skutečné výdaje za celý rok 2022 budou minimální. 

Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Lucie zaměstnankyní, osobou samostatně výdělečně činnou ani státním pojištěncem (např. studentkou, penzistkou). Zdravotní pojištění si musí tedy paní Lucie sama platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. Osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění platit měsíčně, vždy do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční částka zdravotního pojištění je pro všechny osoby bez zdanitelných příjmů stejně vysoká a činí v roce 2022 částku 2 187 Kč. Za celý rok 2022 zaplatí paní Lucie na zdravotním pojištění 26 244 Kč. Efektivní sazba paní Lucie je tedy 8,75 % (26 244 Kč: 300 000 Kč).

 
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ