Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů v příkladech

20.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Každý občan s trvalým pobytem v ČR musí být pojištěn u jedné ze zdravotních pojišťoven působících na trhu. Kdo je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů? Co je v takových případech dobré vědět o výpočtu zdravotního pojištění?

Osobou bez zdanitelných příjmů je v registru své zdravotní pojišťovny veden každý, kdo není zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem. Osoby bez zdanitelných příjmů jsou v praxi nejčastěji: nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, lidé v domácnosti, studenti starší 26 let (existuje výjimka pro doktorandy), lidé pouze s pasivními příjmy.

Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Souběh kategorií není možný

Někteří občané jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni ve dvou kategoriích (např. zaměstnanec a OSVČ, OSVČ a státní pojištěnec nebo státní pojištěnec a zaměstnanec. V praxi je možné být dokonce ve třech kategoriích (např. zaměstnaný starobní důchodce, který současně podniká). Osoba bez zdanitelných příjmů však nemůže být vedena již v žádné jiné kategorii.

Příklad 1) Změna zaměstnání

Paní Lucie skončila v zaměstnání vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem k 15. 4. 2022 a do nového zaměstnání nastoupí 2. 5. 2022. Ty dva týdny od skončení jednoho zaměstnání a nástupu do druhého zaměstnání chce využít pro načerpání sil do nové práce. Paní Lucie je v registru své zdravotní pojišťovny vedena jako zaměstnanec v dubnu i v květnu. Za 14 pojistně nevyřešených dní si nemusí sama zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. Povinnost platit zdravotní pojištění jako OBZP vzniká, pokud tato skutečnost trvá po celý kalendářní měsíc.

Příklad 2) První platba jako OBZP

Pan Jaroslav má aktuálně pouze pasivní příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu. Z těchto příjmů se neplatí zdravotní pojištění a pan Jaroslav je v registru své zdravotní pojišťovny od března veden pouze jako OBZP, v předchozích měsících byl ještě zaměstnancem. Poprvé za březen si musel pan Jaroslav sám platit zdravotní pojištění, a to do 8. dubna. Osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění za příslušný měsíc do 8. dne následujícího měsíce.

Čtěte také: Jak se mění zálohy na zdravotním a sociálním u OSVČ a OBZP v roce 2022?

Příklad 3) Rozdílné příjmy a stejně vysoké zdravotní pojištění

Paní Karolína a paní Eva mají pouze příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Paní Karolína má roční příjmy ve výši 780 000 Kč a paní Eva má roční příjmy ve výši 390 000 Kč. Vzhledem k tomu, že ani paní Karolína ani paní Eva nesplňují žádnou ze zákonných podmínek, aby byly v registru své zdravotní pojišťovny vedeny jako státní pojištěnci, tak si musí samy platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Měsíční platba OBZP činí 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2022 tedy v částce 2 187 Kč (13,5 % z 16 200 Kč). Obě paní platí na zdravotním pojištění stejně vysokou měsíční částku, přestože má paní Karolína příjmy dvojnásobně vysoké oproti paní Evě. Výše příjmu podléhajícímu dani z příjmu není pro měsíční platbu zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů směrodatná.

Příklad 4) Rozdílná majetková situace

Pan Jakub má několik nemovitostí, nemá žádné dluhy a aktuálně je osobou bez zdanitelných příjmů stejně jako pan Lukáš, který žije v nájmu, a ještě má několik dluhů u finančních institucí. Oba pánová platí zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů v částce 2 187 Kč měsíčně. Majetková a rodinná situace nemá žádný vliv na výši platby pro osoby bez zdanitelných příjmů na zdravotním pojištění.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ