Při jakých příjmech (ne)můžete uplatnit daňový bonus?

18.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Abyste dosáhli na daňový bonus, musíte splňovat příjmy do určité výše. Ne všechny se navíc počítají. Odkud musí příjmy plynout, abyste měli nárok na daňový bonus?

O daňovém bonusu pojednává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který navíc i jasně vymezuje možnosti příjmů, které jsou stěžejní pro čerpání. V článku se dozvíte:

Kdy vzniká daňový bonus

Daňový bonus je úzce spjat s daňovým zvýhodněním neboli tzv. slevou na dítě. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů snížená o slevy, vzniká poplatníkovi daňový bonus. Zaměstnanci jej za splnění podmínek čerpají každý měsíc v čisté mzdě, osoby samostatně výdělečně činné naopak každý rok po podání daňového přiznání.

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je vyšší než 100 Kč.

Jaké musíte mít příjmy pro uplatnění daňového bonusu

Bonus může čerpat pouze ten poplatník, jehož příjmy za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, přesáhnou alespoň šestinásobek minimální mzdy platné v daném roce. Letos hrubá minimální měsíční mzda činí 16 200 Kč, čili váš roční příjem musí být vyšší, anebo alespoň roven částce 97 200 Kč. Do této částky se však nezahrnují všechny příjmy.

Čtěte také: Kdo nemá nárok na daňový bonus

Co se počítá do nároku na daňový bonus

Zdroj: Shutterstock

 

Odkud musí příjmy plynout?

Jestliže splňujete zmíněnou výši příjmů za zdaňovací období, měli byste vědět, že existuje ještě jedna podmínka, kterou je nutné splnit. Tento výdělek musí být dle § 6 a 7 zákona o daních z příjmů pouze ze závislé nebo samostatné činnosti. Jednoduše řečeno, musí se jednat pouze o příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Čtěte také: Daňový bonus za rok 2021 v příkladech

Které příjmy nepatří do nároku na daňový bonus?

Pro nárok se nezapočítávají příjmy

  • z pronájmu, jestliže nejde o předmět podnikání,
  • osvobozené od daně, včetně příležitostných,
  • z kapitálového majetku,
  • z prodeje nemovitosti nebo družstevního podílu,
  • ze soutěží, losů nebo hazardních her a další výhry,
  • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně až na výjimky a další.

Dále se také nezapočítávají důchody, sociální dávky a třeba i přijaté výživné a kompenzace odstupného z úřadu práce.

Kolik vám nejvíce vyplatí na daňovém bonusu?

Výše daňového bonusu je závislá na vašich příjmech, ale samozřejmě i na výši daňového zvýhodnění na děti.


Daňové zvýhodnění na děti 2021

roční

měsíční

na první dítě

15 204 Kč

1267 Kč

na druhé dítě

22 320 Kč

1860 Kč

na třetí a každé další dítě

27 840  Kč

2320 Kč

na první dítě (pokud má ZTP/P)

30 408 Kč

2534 Kč

na druhé dítě (pokud má ZTP/P)

44 640 Kč

3720 Kč

na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

55 680 Kč

4640 Kč

Pokud má některé z dětí ZTP/P, částky se zdvojnásobují.

Ještě v roce 2020 byl stanoven strop pro možnost výplaty daňového bonusu. Byla jím částka 60 300 Kč ročně. Hned ze začátku roku 2021 však došlo ke zrušení tohoto limitu. Přesto však byl ještě v zákoně nějakou dobu zachován měsíční strop ve výši 5025 Kč. Ten ale zrušila novela o státní podpoře.

Čtěte takéKdy můžou slevy na děti čerpat prarodiče?

Vyplacení bonusu po daňovém přiznání

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují daňový bonus v daňovém přiznání. Finanční úřad jim tedy peníze vyplatí až po podání. Zde pak platí úplně stejná lhůta jako při přeplatku na dani. Tou je 30 kalendářních dní.

Pokud jste podali daňové přiznání do 1. dubna, peníze jste měli obdržet do 1. května. U elektronického daňového přiznání se lhůta posouvá o měsíc, čili do 1. června. Pokud vám tiskopis zpracovává daňový poradce, bonus obdržíte do 31. července.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ