Do kdy podat opravné přehledy?

25.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jak postupovat, pokud potřebujete podat opravný přehled, a kdy k něčemu takovému může dojít? A proč rozhodně nenechat chybu jen tak vyšumět?

Chybička se dokáže vloudit všude. Pokud se však dostane i do byrokracie, znamená to obvykle hodně papírování a vyřizování. Jinak tomu nebude ani v případě chyby v přehledech pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Co potřebujete vědět, pokud máte v přehledech něco špatně?

Do kdy se podávají řádné přehledy v roce 2022?

Termíny jsou závislé na tom, jakým způsobem jste odevzdávali daňové přiznání. Jestliže jste jej podávali v listinné podobě, ať už fyzicky, anebo poštou, přehled měl být už dávno odevzdán. Termínem byl totiž 2. květen.

Pokud jste jej zasílali elektronicky, čas máte ještě do čtvrtka 2. června. Jestliže vám jej zpracovává daňový poradce anebo nařízený auditor, termín odevzdání přehledů se vám prodlužuje do pondělí 1. srpna.

Co dělat, když mám chybu v přehledu?

V praxi mohou nastat hned dvě situace. Tou první je, že na vaši chybu (např. ve výpočtech) přijdou při kontrole na sociálce anebo na pojišťovně. V takovém případě vás kontaktují buď telefonicky, anebo dopisem, a buď požadují nápravu, anebo sdělí, že vám chybu již opravili a vy budete muset doplatit pojistné za předchozí rok a začít hradit novou výši záloh, se kterou vás seznámí.

V té druhé situaci si pak na chybu přijdete sami, popř. budete finančním úřadem upozorněni, že máte v daňovém přiznání nesprávnou výši daňového základu. To už ale za vás nikdo neopraví.

Čtěte také: Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ?

Opravný přehled pojistného OSSZ, pojišťovně

Zdroj: Depositphotos

 

Jak opravit přehled?

Dobré je vědět, že neexistuje žádný opravný formulář. Nový přehled bez chyby budete pojišťovně a OSSZ podávat tedy na stejném tiskopise, akorát zaškrtnete, že jde o opravný přehled. Dále budete muset uvést, z jakého důvodu vše opravujete. Pokud je to právě kvůli chybě v daních, budete dokládat ještě opravné nebo dodatečné daňové přiznání.

Následně také budete muset vyplnit:

  • novou výši daňového základu,
  • novou výši vyměřovacího základu*,
  • novou výši měsíčního vyměřovacího základu.

* Nový vyměřovací základ nesmí být nižší než ten na původním přehledu.

VZP pak navíc v poučení na svém webu dodává, že pokud OSVČ neopravuje přehled právě na základě nově zjištěných skutečností, ale např. proto, že chybně nebo nepřesně něco vyplnila, nepůjde o opravný přehled, ale pouze o opravu přehledu řádného.

Čtěte také: 9 chyb při vyplňování přehledu

Do kdy musíte opravit a podat přehledy?

V případě zdravotní pojišťovny, ale i okresní správy sociálního zabezpečení platí, že opravný přehled musíte podat do 8 dnů ode dne, kdy jste se o chybě anebo nové skutečnosti dozvěděli.

U OSSZ pak musíte rozdíl mezi výší pojistného, které jste uhradili a měli uhradit, doplatit do 8 dnů ode dne, kdy byl, anebo měl být opravný přehled podán. Nové zálohy pro vás budou platit od kalendářního měsíce, ve kterém byl přehled podán, anebo měl být podán.

U zdravotní pojišťovny pak postačí, když rozdíl pojistného uhradíte do 30 dnů.

Co když vyjde vyměřovací základ nižší než původní?

Pokud v rámci nově zjištěných skutečností vyjde opravený vyměřovací základ nižší než původní, i tak se dá podat opravný přehled. Přehled může OSVČ podat až do 3 kalendářních měsíců po měsíci, kdy se o změně dozvěděla. Nicméně nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní, pokud původní byla určena ve vyšší než minimální výši.

U zdravotní pojišťovny naopak platí, že pokud vám vyjde nižší částka, než kterou jste zaplatili, bude se na opravný přehled hledět jako na žádost o vrácení přeplatku.

Čtěte také: Jak si v přehledu pro OSSZ vypočítat, kolik jste měli zaplatit na pojistném

Co se stane, když chybu neopravím?

Neodevzdání opravného přehledu je považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. V případě obou institucí tedy × 2.

Na dlužném pojistném u pojišťovny navíc skáče penále ve výši 0,322 % za každý kalendářní den prodlení.

U OSSZ do 31. prosince 2021 penále činilo 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, nicméně od roku 2022 se penále stanovuje podle předpisů práva občanského o úroku z prodlení. Úrok z prodlení činí ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení. Zde pak ještě platí zvýšení o 8 procentních bodů.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ