Pobírání předdůchodu a výpočet starobního důchodu

25.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předdůchod je možností, jak přestat dříve pracovat a současně odejít až do řádného starobního důchodu, a vyhnout se tak předčasnému důchodu. Jak se však starobní důchod následně počítá?

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Při splnění zákonných podmínek na výši úspor je možné pobírat předdůchod nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku a nejméně je možné předdůchod pobírat dva roky.

Pobírání předdůchodu a výpočet starobního důchodu

Zdroj: Shutterstock

Většina žadatelů o předdůchod volí tuto variantu z důvodu, že se chtějí vyhnout krácení u předčasného důchodu. Z důvodu čerpání předdůchodu nedochází ke snížení osobního vyměřovacího základu a zdravotní pojištění je placeno státem. Předdůchodci mohou při splnění zákonných podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti a tím si zvýšit dobu pojištění, neboť samotné pobírání předdůchodu dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu nezvyšuje.

Výpočet důchodu v roce 2022

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2022 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2021, kdy dřívější příjmy se přepočítávají příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci. Pobírání předdůchodu nemá žádný vliv na výši osobního vyměřovacího základu, neboť toto období se hodnotí jako vyloučená doba pojištění. Současně však doba pobírání předdůchodu nezvyšuje dobu pojištění.

Praktický příklad – Výpočet starobního důchodu při práci až do důchodového věku

Pan Miroslav odešel koncem dubna 2022 do řádného starobního důchodu. Získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a jeho osobní vyměřovací základ je 38 450 Kč.

  • Panu Miroslavovi je tedy přiznán řádný starobní důchod ve výši 19 201 Kč. Přiznaný starobní důchod se skládá ze základní výměry 3900 Kč a procentní výměry důchodu 15 301 Kč. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou.
  • Od června se panu Miroslavovi, stejně jako ostatním penzistům, zvýší procentní výměra důchodu o 8,2 % a měsíční důchod pana Miroslava bude činit 20 456 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 16 556 Kč). Důvodem zvýšení je vyšší inflace a splnění zákonných podmínek pro jeho zvýšení.
  • Od září 2022 se bude z důvodu déletrvající inflace procentní výměra důchodu zvyšovat o 5,2 %. Měsíční důchod pana Miroslava bude tedy činit 21 317 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 17 417 Kč).

TIP: Vypočítejte si v naší kalkulačce, jak se vám zvýší díky mimořádné valorizaci důchod

Praktický příklad – Výpočet starobního důchodu při čerpání předdůchodu

Pan Ivo dosáhl rovněž jako pan Miroslav v dubnu řádného důchodového věku a požádal si o řádný starobní důchod. Získal však dobu pojištění v rozsahu 43 let a osobní vyměřovací základ má rovněž ve výši 38 450 Kč. Důvodem získání nižší doby pojištění v případě pana Iva je čerpání předdůchodu tři roky před odchodem do důchodu, přičemž po dobu 11 měsíců pobíral i podporu v nezaměstnanosti. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se počítá do doby pojištění v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, proto získal dobu pojištění jen o dva roky nižší.

  • Panu Ivovi byl tedy v dubnu přiznán starobní důchod ve výši 18 521 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 14 621 Kč).
  • Od června bude pan Ivo pobírat měsíční důchod ve výši 19 720 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 15 820 Kč). Od června se zvyšují všechny státní důchody, tedy i důchody lidem, kteří před odchodem do penze pobírali předdůchod.
  • Od září 2022 bude mít pan Ivo měsíční důchod 20 543 Kč (základní výměra 3900 Kč + 16 643 Kč).

Pan Ivo má tedy nižší starobní důchod než pan Miroslav. Důvodem je skutečnost, že doba pobírání předdůchodu se nehodnotí jako náhradní doba pojištění.

TIP: Vypočítejte si výši starobního důchodu

Závěrem

Předdůchod může být pro některé lidi řešením jejich životní situace, současně je však potřeba počítat s tím, že vypočtený starobní důchod nebude stejně vysoký jako v případě práce až do řádného důchodového věku.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY