Daňové zvýhodnění v příkladech

23.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Velmi efektivní podporou rodin s dětmi je v Česku daňové zvýhodnění na děti. Každé zvýšení daňového zvýhodnění ihned rodinám s dětmi finančně pomáhá. Co je dobré o daňovém zvýhodnění vědět, se podíváme v několika praktických příkladech.

Legislativa ohledně daňového zvýhodnění je velmi efektivní, neboť dochází ke snížení daňové povinnosti a pro tuto finanční pomoc není zřizován žádný speciální úřad. Případné zvýšení daňového zvýhodnění se navíc u zaměstnanců projevuje velmi rychle, neboť vždy jeden z rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Daňové zvýhodnění v příkladech

Zdroj: Depositphotos

Jak je daňové zvýhodnění vysoké?

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo odměny. Osoby samostatně výdělečně činné až za celý kalendářní rok. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. V letošním roce měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Na dítě držitele průkazu ZTP/P se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Částka daňového zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou tak v praxi mají rozdílnou čistou mzdu až o tisícikoruny, pokud jeden z nich uplatňuje daňové zvýhodnění na děti a druhý nikoliv.

Příklad 1: Nevyplňují se žádné formuláře

Panu Michalovi se narodilo začátkem června první dítě. Pan Michal bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dceru, protože manželka je nyní na mateřské dovolené a brzy nastoupí na rodičovskou dovolenou. Pan Michal nemusí vyplňovat žádné speciální formuláře a na žádném úřadu si žádat. Mzdové účetní pouze doručí kopii rodného listu dcery a již v červenci obdrží vyšší čistou mzdu za červen, neboť již za červen vzniká panu Michalovi nárok na daňové zvýhodnění na dceru.

Příklad 2: Podporuje se aktivní přístup

Pan Cyril je nezaměstnaný, stejně jako jeho manželka Hana. Splňují podmínku na výplatu přídavků na děti. Daňové zvýhodnění na dvě děti však neuplatní, neboť nemají rozhodný příjem, a nemohou tedy čerpat daňový bonus. Na roční daňový bonus vzniká nárok pouze v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmů, a přitom rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy. Daňové zvýhodnění tedy plní důležitou motivační funkci k hledání pracovního uplatnění.

Čtěte také: Kdy můžou slevy na děti čerpat prarodiče?

Příklad 3: Práce na zkrácený úvazek není na překážku

Paní Helena pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani, při výpočtu čisté měsíční mzdy bude tedy uplatňovat nejenom slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné částce 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč). Práce na zkrácený úvazek není pro čerpání daňového zvýhodnění na překážku. Daňové zvýhodnění mohou uplatňovat i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod.

Příklad 4: Lze čerpat daňový bonus

Paní Jana má hrubou měsíční mzdu 25 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Paní Jana nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, a ještě od státu obdrží daňový bonus. Částka daňového bonusu bude ve výši rozdílu daňového zvýhodnění na dvě děti a vypočtené daně z příjmu, bude tedy činit 1947 Kč, protože vypočtená daň z příjmu je 1180 Kč (25 000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč) a daňové zvýhodnění na dvě děti potom 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč).

Tip: Vypočítejte si výši čisté mzdy

Příklad 5: Vyšší mzda není na škodu

Pan Michal má hrubou měsíční mzdu 110 tisíc Kč. Přestože má pan Michal nadprůměrnou hrubou mzdu, má nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti. Hrubá měsíční mzda nad 100 tisíc není důvodem pro nemožnost snížit si vypočtenou daň z příjmu o uplatněné daňové zvýhodnění na děti.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ