Jak se zvýší důchod předčasným důchodcům od září 2022?

15.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech a získané době pojištění, ale i na krácení za předčasnost. Podívejme se, jak vysoké budou předčasné důchody od září.

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Občané, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Lidé, již mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Termín odchodu do předčasného důchodu je vhodné dobře naplánovat, protože v některých případech může jeden den znamenat zbytečně vyšší krácení, např. je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu 1080 dní, nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Důchod od září 2022

Zdroj: Depositphotos

Rozhodné příjmy

Při odchodu do předčasného důchodu v roce 2022 se průměrná mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2021. Na výši osobního vyměřovacího základu tedy nemá vliv, kdy přesně během roku 2022 se do předčasného důchodu odejde. Na rozdíl od řádného starobního důchodu si nelze o předčasný důchod požádat zpětně.

Tip: 6 zásadních rozdílů mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Hodnocení doby pojištění

Získaná doba pojištění se při výpočtu předčasného důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Platí zde stejné pravidlo jako u řádného starobního důchodu. Krácení za předčasnost se provádí z výpočtového základu a činí:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Při příliš brzkém odchodu do předčasného důchodu je tedy potřeba počítat s již citelným krácením za předčasnost. Výpočtový základ totiž není výsledný důchod, ale redukovaný osobní vyměřovací základ. Výpočtový základ je vždy vyšší než vypočtená částka důchodu, a krácení v korunách je tedy vyšší, než někteří žadatelé o předčasný důchod očekávají.

Základní a procentní výměra důchodu

Předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni předčasní důchodci stejně vysokou a činí 3900 Kč, z důvodu dřívějšího odchodu do penze se základní výměra důchodu nesnižuje. Procentní výměra předčasného důchodu závisí na rozhodných příjmech, získané době pojištění a krácení za předčasnost.

Tip: Kalkulačka mimořádného zvýšení důchodů od 1. 9. 2022

Výpočet výpočtového základu

Pan Martin má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 39 000 Kč. Výpočtový základ pana Martina je tedy 22 810 Kč (17 121 Kč + 5689 Kč). Do částky 17 121 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, v druhé redukční hranici od 17 121 Kč do 155 644 Kč se hodnotí z 26 %. V případě odchodu do předčasného důchodu by se krácení provádělo z částky 22 810 Kč.

Mimořádné valorizace

Nárok na mimořádnou červnovou valorizaci (8,2 % z procentní výměry důchodu) a nárok na mimořádnou zářijovou valorizaci (5,2 % z procentní výměry důchodu) mají i občané odcházející do předčasného důchodu na podzim letošního roku.

Částka předčasného důchodu od září

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny částky předčasného důchodu při odchodu do předčasného důchodu od září do konce roku. Při výpočtu jsou zohledněny obě mimořádné valorizace. Ve všech případech počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let. V každém individuálním rozhodování je nutné ale počítat s tím, že při dřívějším odchodu do důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se odejde do důchodu později a po celou dobu se pracuje.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost

(360 dní)

Předčasnost

(720 dní)

Předčasnost

(1080 dní)

20 000 Kč

43 let

16 290 Kč

15 314 Kč

14 093 Kč

25 000 Kč

43 let

17 190 Kč

16 143 Kč

14 834 Kč

30 000 Kč

43 let

18 093 Kč

16 974 Kč

15 577 Kč

35 000 Kč

43 let

18 994 Kč

17 804 Kč

16 317 Kč

40 000 Kč

43 let

19 895 Kč

18 635 Kč

17 058 Kč

45 000 Kč

43 let

20 796 Kč

19 464 Kč

17 800 Kč

50 000 Kč

43 let

21 696 Kč

20 294 Kč

18 541 Kč

60 000 Kč

43 let

23 499 Kč

21 955 Kč

20 025 Kč

80 000 Kč

43 let

27 104 Kč

25 275 Kč

22 990 Kč

100 000 Kč

43 let

30 709 Kč

28 595 Kč

25 955 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 142 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY