Dluhy na zdravotním pojištění, co je dobré vědět?

30.08.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, které neplatí zdravotní pojištění řádně a včas, mají dluhy u své zdravotní pojišťovny. Neplnění zákonných povinností se přitom prodraží.

Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Samoplátci, kterými jsou osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, si musí zdravotní pojištění samy měsíčně platit. Pokud není zdravotní pojištění uhrazeno v řádném termínu a v požadované částce, vzniká v registru příslušné zdravotní pojišťovny dluh.

Samoplátci musí měsíční platby na zdravotním pojištění poslat na účet příslušné zdravotní pojišťovny do osmého dne následujícího měsíce. OSVČ ani OBZP se přitom nemohou platbě zdravotního pojištění vyhnout, jedná se o povinnou daň.

Osoby bez zdanitelných příjmů platí měsíčně na zdravotním pojištění všechny stejně vysokou částku, v roce 2022 ve výši 2187 Kč. OSVČ vykonávající hlavní činnost platí měsíční zálohy dle dosaženého zisku v minulém období, vždy alespoň v minimální výši 2627 Kč.

Neplacení zdravotního pojištění ve stanovené výši a zákonném termínu se samoplátcům prodraží, všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají. Co by měly OSVČ a OBZP vědět o dluzích u zdravotní pojišťovny?

Dluhy na zdravotním pojištění

Zdroj: Depositphotos

Dlužné pojistné se nepromíjí

OSVČ a OBZP musí dlužné pojistné uhradit vždy, špatná finanční nebo majetková situace není důvodem pro snížení nebo prominutí pojistného. Pojistné bylo v historii legislativou prominuto OSVČ v minimální výši pouze jednou po dobu půl roku z důvodu koronaviru.

Na snížení penále není nárok

Z neuhrazeného pojistného je vyčísleno penále. Aktuální sazba penále je 0,0322 % z dlužného pojistného za každý den prodlení. Dlužné penále může být prominuto nebo sníženo na základě podané žádosti plátce. V žádném případě však nemají samoplátci automatický nárok alespoň na snížení penále, záleží vždy na okolnostech a rozhodnutí příslušné zdravotní pojišťovny.

Tip: Další zvýšení nezabavitelné částky v exekucích. A zpětně od začátku roku 2022

Dodržení lhůty pro podání žádosti o snížení penále

Žádost o prominutí penále musí být podána vždy v zákonné lhůtě. V případě, že je dlužné penále předepsáno platebním výměrem, je nutné žádost podat do nabytí právní moci platebního výměru. Pokud je dlužné penále předepsáno výkazem nedoplatků, je nutné žádost o prominutí podat do osmi dnů od doručení výkazu nedoplatků.

Změnou zdravotní pojišťovny se dluhy nemažou

Všichni plátci pojistného mohou jednou za 12 kalendářních měsíců změnit zdravotní pojišťovnu, a to i samoplátci mající dluhy u stávající zdravotní pojišťovny. Změnou zdravotní pojišťovny samozřejmě nedochází k žádné úlevě na dlužném pojistném a penále. Staré zdravotní pojišťovně je nutné i po změně doplatit veškeré závazky.

I penále vymáhají pojišťovny exekučně

Zdravotní pojišťovny všechny pravomocné pohledávky vymáhají, a to i exekučně. Samoplátci s dluhy na zdravotním pojištění by měli svoji situaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou řešit a zkusit najít řešení – např. úhradu dluhů formou splátkového kalendáře. Na uzavření splátkového kalendářní není právní nárok, včasná komunikace při finančních problémech se zdravotní pojišťovnou výrazně zvyšuje šanci na postupnou úhradu závazků formou měsíčních splátek.

Tip: Milostivé léto se bude na podzim opakovat

Desetiletá promlčecí lhůta

Samoplátci spoléhající se na promlčení neuhrazeného pojistného mají v praxi naprosto minimální šanci, že se tak stane. Všechny zdravotní pojišťovny mají nastaveny kontrolní mechanismy, aby k takové situaci nedošlo, a navíc mají oporu v zákoně o zdravotním pojištění, když právo předepsat dlužné zdravotní pojištění se promlčuje až za deset let ode dne splatnosti a právo vymáhat dlužné zdravotní pojištění se rovněž promlčuje až za deset let.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ