5 případů, kdy dostanete výpověď, i když jste v ochranné době

08.11.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jste v ochranné době? Pak by vás určitě mohlo zajímat, zda vás zaměstnavatel může vyhodit i přesto, že to v naprosté většině případů zákoník práce zakazuje. Jak to tedy je?

O ochranné době v zaměstnání pojednává § 53 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V této části jsou navíc i jasně stanoveny situace, během kterých s vámi zaměstnavatel nemůže vypovědět pracovní poměr. Ihned na to jsou však v § 54 uvedeny případy, na které se zákaz výpovědi během ochranné doby nevztahuje. A právě o těch si povíme.

Dozvíte se:

Kdy je zaměstnanec v ochranné době?

Zaměstnanec se nachází v ochranné době především v těch situacích, kdy je uznán dočasně práce neschopným, čerpá mateřskou anebo rodičovskou dovolenou. Dále jsou pod ochrannou dobou i těhotné zaměstnankyně. U těch je navíc výpověď neplatná i tehdy, bude-li teprve dodatečně zjištěno, že zaměstnankyně byla v době doručení výpovědi těhotná.

V ochranné době se pak nacházejí i ti zaměstnanci, kteří pracují v noci, ale jsou na základě odborného lékařského posudku shledání jako dočasně nezpůsobilí pro noční práci, a pracovníci, kteří poskytují dlouhodobou péči dítěti mladšímu 10 let anebo fyzické osobě podle zákona o nemocenském pojištění.

Zákoník práce nicméně dává zaměstnavateli možnost dát zaměstnanci výpověď i přesto, že se v ochranné době nachází. V jakých situacích je to možné?

Čtěte také: Co musí obsahovat výpověď?

Zaměstnavatel se ruší

Výpověď bude platná v případě, kdy se zaměstnavatel neruší „kompletně“, ale podléhá tomu jen jeho určitá část. Na druhou stranu však k neplatnosti výpovědi dojde tehdy, jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána.

Zaměstnancům, kteří dostanou výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele, vzniká ze zákona nárok na odstupné.

Zákaz výpovědi v ochranné době

Zdroj: Depositphotos

 

Zaměstnavatel se přemisťuje

Opět sem spadají i ty situace, kdy se přemisťuje třeba i jen část zaměstnavatele. Ten však nemůže pracovněprávní vztah se zaměstnancem vypovědět v případě, že se jedná o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

I zde pak mají pracovníci, se kterými zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr z důvodu, že se přemisťuje, nárok na zákonem dané odstupné.

Čtěte také: Kdo dostane při výpovědi pro nadbytečnost vyšší odstupné? Vy, či váš šéf?

Pracovní poměr lze zrušit okamžitě

Zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr (tzv. „na hodinu“), pokud zaměstnanec porušil své povinnosti obzvlášť hrubým způsobem anebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. Dále je to možné i v situacích, kdy byl úmyslný trestný čin spáchán při plnění pracovních úkolů anebo v souvislosti s nimi a došlo k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Z uvedených důvodů lze ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).

Možná je i výpověď pro jiné porušení pracovních povinností

Pracovníkovi v ochranné době lze vypovědět pracovní poměr, i pokud jinak poruší své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (dle § 52) nebo když poruší jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem. Sem můžeme zařadit porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a nedodržování vycházek, které stanovil ošetřující lékař.

Nicméně toto opět neplatí, pokud jde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Na závěr už pak stačí dodat 5. případ, kdy může zaměstnavatel se zaměstnancem ukončit pracovněprávní vztah v ochranné době. Je tomu tak tehdy, pokud obě strany podepíšou vzájemnou dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Čtěte také: Co je dobré vědět o ochranné lhůtě?

Zdroj: Tomáš Smolík ze společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU