Jak, kdy a proč se letos měnila čísla pro exekuční srážky ze mzdy a důchodu?

11.11.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Jak vysoké bylo nezabavitelné minimum v jednotlivých kalendářních čtvrtletích letošního roku 2022? Jak se rozděloval exekuovaný příjem mezi dlužníka a věřitele?

Pro míru srážek ze mzdy a jejich omezení, tedy kolik na straně jedné zůstává dlužníkovi a kolik získávají na straně druhé v exekuci věřitelé, jsou určující dvě hodnoty. Jednak výše životního minima jednotlivce a jednak částka normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Obě veličiny se užívají pro výpočet sociálních dávek, ale také se podle nich určují limity srážek ze mzdy. Počítá se s nimi, i když dlužník nežije sám, a není tak pro účely sociálních dávek posuzován jako jednotlivec, a i když dlužník žije v obci s větším nebo menším počtem obyvatel.

Dozvíte se:

Exekučně nepostižitelné částky a další rozhodující čísla pro srážky ze mzdy

  • Nezabavitelná částka na samotného dlužníka činí 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.
  • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/3 nezabavitelné částky na dlužníka.
  • Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) srazí bez omezení (resp. částka, do které se zbytek čisté mzdy rozděluje na třetiny), činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

Kvůli inflaci se životní minimum v roce 2022 zvyšovalo dvakrát, takže postupně platily 3 jeho výše. Normativ nákladů na bydlení se zvyšoval třikrát, ale dvě změny se stihly uplatnit současně ve stejném čtvrtletí, tak platily jen 2 rozdílné výše normativu.

Čtěte také: Kdo dluží na výživném svému dítěti, může přijít o řidičák

Exekuční srážky ze mzdy a důchodu 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Jak se měnilo životní minimum a normativ nákladů na bydlení

Pro srážky v 1. kalendářním čtvrtletí: Normativ nákladů na bydlení byl zvýšen od 1. 1. 2022 na 6815 Kč. Od 28. 1. 2022 byl navýšen o 1120 Kč na 7935 Kč. Životní minimum zůstalo beze změny v dosavadní výši (od 1. 4. 2020) 3860 Kč.

Pro srážky ve 2. kalendářním čtvrtletí: Životní minimum jednotlivce bylo zvýšeno od 1. 4. 2022 na 4250 Kč. Normativ nákladů na bydlení zůstal v nezměněné výši 7935 Kč.

Pro srážky ve 3. kalendářním čtvrtletí: Životní minimum jednotlivce bylo zvýšeno od 1. 7. 2022 na 4620 Kč. Normativ nákladů na bydlení zůstal v nezměněné výši 7935 Kč.

Pro srážky ze mzdy ve 4. kalendářním čtvrtletí: Normativ nákladů na bydlení byl od 1. 10. 2022 navýšen o 4500 Kč, ovšem vláda rozhodla o tom, že pro účely exekučních srážek se započítává jen jeho poloviční zvýšení, takže o 2250 Kč. Při výpočtu nezabavitelných částek se tak počítá od 1. 10. 2022 s normativem nákladů na bydlení ve výši 10 185 Kč a nadále s výší životního minima jednotlivce 4620 Kč.

Čtěte také: Jaké je nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy či důchodů? Kdy se exekuce zastavuje?

Aktuálně se tak nezabavitelné částky vypočtou takto:

  • na povinného (4620 Kč + 10 185 Kč) : 4 × 3 = 11 103,75 Kč,
  • na vyživovanou osobu 11 103,75 Kč : 3, což je 3701,25 Kč.
  • Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek), je dvojnásobkem součtu částky životního minima a částky normativu nákladů na bydlení čili 2 × (4620 Kč + 10 185 Kč) = 29 610 Kč.

Nezabavitelné částky a limity srážek ze mzdy v r. 2022 v jednotlivých kalendářních měsících u příjmu za

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Nezabavitelná částka na dlužníka v Kč

8846,25 

9138,75 

9416,25

11 103,75 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu v Kč

2948,75

3046,25 

3138,75

3701,25 

Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení 

23 590 

24 370

25 110

29 610

Příklad:

Čistá měsíční mzda ženatého zaměstnance s jedním nezaopatřeným dítětem za říjen, zúčtovaná a vyplácená v listopadu 2022, činí 27 693 Kč. Na mzdu je ale uvalena exekuce pro nepřednostní pohledávku. Nezabavitelná částka na dlužníka je 11 103,75 Kč, k čemuž se přičte 2 × 3701,25 Kč na vyživované osoby (manželku a dítě). Celková nezabavitelná částka tak činí 18 506,25 Kč, po zaokrouhlení (na celou korunu nahoru) 18 507 Kč. Nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy. Zbytek čisté mzdy pak činí 9186 Kč, který se rozdělí na 3 třetiny po 3062 Kč. Věřiteli připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy čili 3062 Kč. Zaměstnanci zůstává 24 631 Kč (dvě třetiny zbytku čisté mzdy čili 2 × 3062 Kč a nezabavitelná částka 18 507 Kč).

Pokud by však zaměstnanec splácel přednostní pohledávku, ze zbytku čisté mzdy by se mu srážely celé 2 třetiny (a ne jen 1 třetina), takže 6124 Kč. A jemu by zůstávala jen 1 třetina, a ne 2 třetiny, takže jenom 3062 Kč. Zaměstnanci by tak zůstalo jen 21 569 Kč (celková nezabavitelná částka 18 507 Kč a jedna třetina zbytku čisté mzdy 3062 Kč).

Čtěte také: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Jak se měnily srážky, když mzda zůstala stejně vysoká

Změny a nárůst nezabavitelného minima v průběhu roku 2022 si můžeme ilustrovat na uvedeném příkladu exekuce pro nepřednostní pohledávku, když budeme předpokládat, že zaměstnancova mzda je pořád stejně vysoká, ale pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí se mu zvyšuje nezabavitelné minimum. A tak dlužníkovi zůstává ze mzdy stále více a naproti tomu věřiteli připadá stále méně.

Exekuce z čisté mzdy ve výši

27 693 Kč

ženatého zaměstnance s 1 nezaopatřeným dítětem pro nepřednostní pohledávku

Sráží se ve prospěch oprávněného věřitele

Zůstává povinnému dlužníkovi

1. čtvrtletí 2022

4316 Kč

23 377 Kč

2. čtvrtletí 2022

4153 Kč

23 540 Kč

3. čtvrtletí 2022

3999 Kč

23 694 Kč

4. čtvrtletí 2022

3062 Kč

24 631 Kč

Výpočet dle exekuční kalkulačky na justice.cz.

Čtěte také: Jak probíhají exekuční srážky z odměny podnikatele? Nebo když je „zaměstnanec“ ve švarcsystému?

Štítky:

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY