Kdo dluží na výživném svému dítěti, může přijít o řidičák!

14.10.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dluží rodič na výživném pro dítě? Spíše než srážky ze mzdy a jiné exekuce ho možná donutí zaplatit pozastavení řidičského oprávnění.

Zaplacení dlužného výživného pro nezaopatřené dítě lze vynutit pozastavením řidičského oprávnění. Zvláštní způsob exekuce má motivovat dlužníka k úhradě, ba urychlenému vyrovnání nedoplatků na výživném. Takovou exekuci nemůže nařídit soud, ale jen soudní exekutor. Ostatně exekutoři jsou při vymáhání dluhů rychlejší a efektivnější, protože jde o jejich podnikatelskou činnost, byť pod záštitou státu, který na ně částečně přenesl kompetenci vykonávat exekuční řízení. Proto se také drtivá většina oprávněných věřitelů i tehdy, když nejde o výživné, obrací se žádostí o provedení exekuce na exekutora, a ne na soud.

Dozvíte se:

Exekuce provádějí soudy i exekutoři, ale řidičské oprávnění pozastavuje jen exekutor

Soud rozhoduje o stanovení výživného. Stejně tak může provádět i vymáhání výživného (exekuci), například srážkami ze mzdy nebo prodejem movitých nebo nemovitých věcí dlužníka. To i exekutor. Ovšem exekuci prostřednictvím pozastavení řidičského oprávnění může provádět, jak jsme již uvedli, výhradně soudní exekutor.

Jen pro nedoplatky na výživném pro nezletilé dítě nebo studenta do 26 let jeho věku

Pozastavením řidičského oprávnění lze provést exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. Ovšem zaplacení jakéhokoliv dluhu takto vymáhat nelze. Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného dlužníka může podle exekučního řádu exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě, anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. (Tuto formu exekuce lze použít též, pokud stát vymáhá pohledávku na náhradní výživné.)

Exekuce pro výživné nastupuje, když rodič neplní soudem určenou vyživovací povinnost vůči dítěti. Pak se druhý rodič, k jehož rukám má být placeno, jako zákonný zástupce nezletilého dítěte, nebo samo již dítě zletilé, obrátí na soud nebo soudního exekutora. Exekuci pro výživné lze vést pro běžné výživné, aby bylo řádně strháváno povinnému rodiči například z měsíční mzdy. A samozřejmě též pro dluhy na výživném, které nebylo v minulosti řádně a včas zaplaceno.

Exekuci pozastavením řidičského oprávnění lze ovšem provést pouze pro dlužné výživné – jak říká zákon: pro nedoplatky na výživném. Pozastavit řidičské oprávnění nelze jen za účelem zajištění řádného a včasného placení budoucího běžného výživného.

Čtěte také: Jak se počítají srážky ze mzdy, na kterou je uvalena exekuce?

Exekuce na řidičské oprávnění, průkaz

Zdroj: Depositphotos

 

Míru řidičova omezení určí exekutor, může mu dovolit řízení autobusu, ale ne osobního vozidla

Zákon nerozlišuje při pozastavení řidičského oprávnění jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, ale exekutor může pozastavit i jen některé z nich. Pozastavení řidičského oprávnění tak může postihnout např. řidiče kamionu, přičemž mu exekutor pozastaví pouze oprávnění řídit osobní automobil, tj. pouze řidičské oprávnění jednotlivé skupiny. A kamion může nadále v rámci svého povolání řídit.

Hrozba pokut za přestupek i trestního stíhání a vězení

Držitel řidičského průkazu je povinen úřadu odevzdat řidičský průkaz, pokud mu bylo pozastaveno řidičské oprávnění.

Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je přestupkem, za který hrozí pokuta ve výši 25 000 – 50 000 Kč. Může však být posouzeno i jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky!

Čtěte také: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Kdy exekutor zruší omezující příkaz?

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění v případě, že povinný rodič zaplatí nedoplatek výživného. Exekutor omezení zruší též, pokud mu povinný rodič prokáže, že k uspokojování základních svých vlastních životních potřeb a dalších osob, ke kterým má též vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje řídit motorové vozidlo. Jako uspokojování životních potřeb se přitom hodnotí především výkon povolání, pro které je nezbytné využívat řidičské oprávnění a je na něm závislé dlužníkovo živobytí (typicky taxikář, řidič z povolání apod.).

Čtěte také: Dlužníkům zůstane na účtech více peněz. O kolik se zvýšila částka nezabavitelného minima?

Je nutno zaplatit dluhy nebo prokázat nezbytnou potřebu řídit auto třeba kvůli zdravotnímu postižení

Exekutor může uznat, že rodič dlužící výživné potřebuje řídit vozidlo i ze soukromých důvodů. Musí to však být skutečně nezbytné. Nezruší exekuční příkaz jen, pokud rodič dopravuje jiné děti, třeba z dalšího manželství, do školy, ačkoliv může použít veřejnou hromadnou dopravu. Pokud však povinný prokáže třeba, že dojíždí sám nebo se zdravotně handicapovaným dítětem pravidelně k lékaři či na rehabilitaci a dost dobře nemůže použít hromadnou dopravu s ohledem na špatné dopravní spojení nebo závažnost zdravotního postižení, měl by exekutor jeho žádosti vyhovět.

Čtěte také: Co když má dlužník více exekucí? Co mu ze mzdy nebo platu zůstane? A jak se o zbytek jeho výdělku podělí věřitelé?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU