KOMENTÁŘ: Bude snížen a zkrácen rodičovský příspěvek?

21.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ministerstvo financí v rámci snížení schodku státního rozpočtu uvažuje o zkrácení a snížení rodičovského příspěvku. Kdo je proti? A jaká je jeho výše a jak se vyvíjela? Jak je na tom rodičovský příspěvek ve srovnání s průměrnou mzdou a důchodem? Jaké jsou výdaje státního rozpočtu na rodičovský příspěvek?

Výše měsíčního rodičovského příspěvku záleží na rozložení celkového rodičovského příspěvku, který činí 300 000 Kč (450 000 Kč u vícerčat), přičemž nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství má výši 13 000 Kč.

Bude se rodičovský příspěvek snižovat a rodičovská dovolená krátit?

Rodičovský příspěvek

Zdroj: Depositphotos

Ministr financí by rád debatoval o omezení a snížení rodičovského příspěvku

Národní ekonomická rada vlády (NERV) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) jako jednu z cest snížení výdajů vidí zkrácení a snížení celkové výše rodičovského příspěvku, protože Česko má nejdelší rodičovskou dovolenou v rámci Evropy. Ve většině zemí světa není rodičovský příspěvek zaveden, anebo trvá pouze pár týdnů až měsíců života dítěte.

Nicméně země severní a střední Evropy mají tradičně dlouhou rodičovskou dovolenou, nejdéle je uzákoněna do 3 let věku dítěte, pouze v Česku je možné čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku. Ovšem za cenu nízké měsíční částky rodičovského příspěvku.

Z pediatrického hlediska je rodičovská péče velmi vítaná, protože dítě potřebuje ve svých prvních letech velmi úzký vztah s rodiči. Evolučně je „lidské mládě“ stavěno na dlouhotrvající rodičovskou péči a nejinak je tomu u našich nejbližších příbuzných.

Návrh NERVu brnká na nervy rodičů

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje zkrácení rodičovského příspěvku o 1 rok a snížení odpovídající částky, což by státnímu rozpočtu přineslo 5 až 7 miliard korun ročně.

V roce 2021 byly výdaje na rodičovský příspěvek ve výši 35,4 miliardy korun (v roce 2020 38,5 miliardy korun), v roce 2022 se zatím (do září 2022) vyplatilo na rodičovském příspěvku 25 miliard korun a pravděpodobně bude celkem vyplaceno kolem 33 miliard korun. U výdajů státu na rodičovské příspěvky lze pozorovat klesající trend, protože klesá počet vyplacených dávek.

Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí na rodičovské příspěvky v roce 2022

Období Počet vyplacených dávek (v tis.) Vyplaceno (v mil. Kč)
Leden 2022 287,7 2819,0
Únor 2022 286,0 2799,3
Březen 2022 287,5 2805,1
Duben 2022 286,6 2786,6
Květen 2022 287,3 2797,1
Červen 2022 287,6 2775,4
Červenec 2022 286,9 2752,6
Srpen 2022 286,6 2760,5
Září 2022 286,6 2771,3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jestliže se mluví o snížení výdajů státního rozpočtu o 5 až 7 miliard korun, jedná se o snížení celkového rodičovského příspěvku o přibližně 15 až 21 %, tedy na 255 000 Kč, respektive 237 000 Kč.

Které strany jsou proti snížení rodičovského příspěvku?

Nicméně vládní zástupci Pirátů a KDU-ČSL se vyjádřili proti jakémukoliv snižování rodičovského příspěvku, stejně jako zástupci opozičních stran ANO a SPD.

Piráti, KDU-ČSL, ANO a SPD by naopak zvýšili rodičovský příspěvek. Piráti dlouhodobě hovoří o potřebě každoroční valorizace rodičovského příspěvku, aby se nesnižovala kupní síla mladých rodin.

Kde a jak zažádat o rodičovskou?

O rodičovský příspěvek můžete žádat online prostřednictvím formuláře na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Svoji žádost adresujte na kontaktní pobočku úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Hodnota rodičovského příspěvku klesá i bez jeho snížení

Rodičovský příspěvek rostl naposled v roce 2020, kdy se zvýšil z 220 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. Nicméně od té doby se ČR potýká s rekordními hodnotami inflace, a reálná hodnota rodičovského příspěvku se tak snížila o více než 20 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto již na jaře uvedlo, že by rodičovský příspěvek od 1. ledna 2023 zvýšilo. Bohužel kvůli napjatému rozpočtu od tohoto nápadu upustilo a v roce 2023 pravděpodobně rodičovský příspěvek nevzroste.

Pokud vezmeme v potaz medián čisté mzdy (cca 31 000 Kč) a rodičovský příspěvek pobíraný do 3 let věku dítěte (10 000 Kč), je propad příjmu rodiče dvoutřetinový.

Při porovnání s průměrných důchodem, který letos přesáhl hodnotu 18 000 Kč, je srovnání výše měsíčního rodičovského příspěvku pobíraného do 3 let věku dítěte (10 000 Kč) také nepříliš povzbudivý.

Dále je nutné počítat, že rodiče, kteří nedosáhli na mateřskou, mohou od 1. července 2022 pobírat maximálně 13 000 Kč měsíčně, do té doby mohli pobírat maximálně 10 000 Kč, tudíž je prakticky samo ministerstvo od rychlejšího výběru rodičovského příspěvku zrazovalo a zrazuje. Dalším zvýšením měsíčního rodičovského příspěvku by mohlo rodiče motivovat k rychlejšímu návratu do práce.

Částka 13 000 Kč dokonce nepřesahuje hranici příjmové chudoby, která je dle definice Českého statistického úřadu 14 782 Kč na osobu na měsíc.

Jestliže rodič pobírá rodičovský příspěvek ve výši 13 000 Kč, rodina má 1 dítě, tak druhý rodič musí pobírat nadprůměrnou mzdu, aby zajistil, že nebudou pod hranicí příjmové chudoby.

Ano, rodiče mohou žádat o přídavky na děti, ale tuto možnost rodiny dlouhodobě nevyužívají desítky tisíc lidí, přestože na něj mají nárok (cca 90 tisíc rodin).

Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku v naší kalkulačce

Důchody podléhají zákonné valorizaci, ale o pravidelné valorizaci rodičovského příspěvku se zatím pouze hovoří.

Rodiče s malými dětmi jsou jednou z nejcitlivějších skupin, protože rodičovský příspěvek není valorizován, úspora energií s malými dětmi není lehká a dostupnost míst v mateřských školách je dlouhodobým problémem nejen ve velkých městech.

Kam s nimi?

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by rád otevřel debatu o zkrácení dlouhodobého pobytu rodičů na rodičovské „dovolené“, nicméně ten je často způsoben nedostatkem míst v mateřských školách.

Soukromá mateřská škola či hlídání jsou finančně náročné, a návrat rodiče do práce tak mnohdy pouze pokryje náklady na hlídání či soukromou mateřskou školu.

I to je jeden z důvodů, proč se řada rodičů přikloní k variantě prodloužení rodičovského příspěvku. Dalším jsou například podmínky v mateřských školách, kdy nechtějí přijímat některé děti (s plenami či specifickými potřebami).

Dlouhodobě neřešeným problémem jsou i podfinancované jídelny mateřských a základních škol, kde se mnohdy sestavují jídelníčky z dob dávno minulých, které neodpovídají moderním trendům ve výživě a jakákoliv intolerance či alergie dítěte může být problém.

Dalším tématem jsou častá nemocnost malých dětí a v některých případech pochopitelná neochota zaměstnavatelů v opakovaném uvolňování rodičů kvůli péči o dítě.

Pokud chceme zkrátit rodičovský příspěvek bez uvolnění financí na zabezpečení dostatku míst v mateřských školách, pouze dostaneme rodiče malých dětí pod sociální tlak a další potenciální rodiče od dětí odradí propad příjmů a životní úrovně.

Vláda se nicméně snaží rozšířit možnosti hlídání malých dětí a chystá legislativní úpravu tzv. sousedského hlídání dětí. Navíc je od 1. října 2021 možné provozování dětských skupin, jejichž počet pomalu roste.

Dále vláda zvýší přídavky na děti a snaží tuto dávku „popularizovat“, protože cca pětina rodin ji nepobírá, přestože mají nárok. Nicméně si přiznejme, že růst přídavků na děti je snazší, protože se jedná o navýšení výdajů státního rozpočtu o stovky miliony korun, kdežto růst rodičovského příspěvku by zvýšil výdaje o miliardy korun. Výdaje na přídavky na děti jsou totiž přibližně desetinové ve srovnání s rodičovským příspěvkem.

 

Projídáme si budoucnost?

Situace okolo zadluženého státního rozpočtu s nabobtnalými mandatorními výdaji je nezáviděníhodná a vláda zkrátka škrtat musí, ale nabízí se otázka, jestli mohutné zadlužování a možné ořezávání výdajů na malé děti není projídáním budoucnosti a podřezáváním větve.

Rodičovský příspěvek tvoří přibližně 1,5 % výdajů státního rozpočtu a necelé 2 % příjmů státního rozpočtu, nicméně má velký dopad na mladé rodiny, a proto by měl být nastaven tak, aby rodičům zabezpečil jeho přiměřenou výši. Naopak délka rodičovské dovolené je opravdu rekordní a její zkrácení je otázkou debaty, ale ta musí vést i přes zabezpečení místa ve škole a ochranu rodiče v zaměstnání.

Otázkou ovšem zůstává, zdali šetření výdajů státního rozpočtu prostřednictvím osekání rodičovského příspěvku nevylejeme vaničku i s dítětem…

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY