Přivyděláváte si nahráváním videí na YouTube? Nezapomínejte, že se stáváte OSVČ a musíte odvádět daň z příjmů

28.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Přivýdělky z internetové platformy YouTube jsou oblíbené zejména mezi mladými lidmi. Řada z nich už ale neví, že se kvůli tomuto výdělečnému koníčku stávají podnikateli a zároveň identifikovanými osobami. 

Povinnosti vyplývající z příjmů od této platformy není radno podceňovat, jelikož si finanční úřad právě na tyto „podnikatele“ dává v posledních měsících zvýšený pozor.

„Rozdíl mezi zjištěnými příjmy a údaji tvrzenými daňovými subjekty v přiznáních k dani z příjmů fyzických či právnických osob, případně k dani z přidané hodnoty těchto subjektů (vč. případů, v nichž daňová přiznání nebyla vůbec podána) činil např. jen v dosud ukončených případech řešených Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj v souhrnu desítky milionů korun, které nebyly odvedeny do veřejných rozpočtů,“ uvedla na svém webu Finanční správa koncem října.

Zároveň dodala, že v 1. pololetí roku 2023 bude provádět kontroly znovu a zaměří se na více internetových platforem.

Příjmy z YouTube

Zdroj: Depositphotos

Založení živnosti, ohlašovací povinnosti, minimální zálohy a daně

Vaše první kroky by měly vést na živnostenský úřad, kde vyřídíte založení živnosti. Ten by měl začátek vašeho podnikání nejpozději do 8 dnů nahlásit vaší zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Raději si obě ohlášení u institucí pohlídejte.

Dále se budete muset registrovat k dani z příjmů fyzických osob na finančním úřadu.

V prvním roce podnikání budete platit minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění. Nemocenské pojištění si OSVČ platí dobrovolně.

Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2022: 2627 Kč

Minimální záloha na sociální pojištění v roce 2022: 2841 Kč

Na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích se vám vypočte výše záloh, které budete platit v dalším zdaňovacím období.

Daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % zaplatíte až po podání daňového přiznání za kalendářní rok

Daňové přiznání musíte podat tehdy, když vaše příjmy přesáhnou 15 tisíc korun za rok

Jestliže si jako OSVČ vyděláte za rok 2022 méně než 15 000 Kč (včetně této částky), nemusíte podávat daňové přiznání. Tento limit se má ovšem od roku 2023 výrazně navýšit až na 50 000 Kč. Podat daňové přiznání by tak nemuseli za rok 2023 ti, kteří se s celkovým ročním příjmem vejdou právě do 50 tisíc korun.

Vedlejší samostatně výdělečná činnost a odvody

Pokud jako tvůrce videí vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší a zároveň jste zaměstnancem a není pro vás samostatně výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, nevztahuje se na vás povinnost odvádět zálohy na zdravotní pojištění. Částku na zdravotní pojištění ovšem odvedete až dle přehledu podaného na zdravotní pojišťovnu.

Pokud vedlejší výdělečnou činnost vykonáváte jako osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát, neplatíte zálohy na zdravotní pojištění jen v prvním roce podnikání. Na základě přehledu podaného na zdravotní pojišťovnu vám budou na další rok vypočteny měsíční zálohy dle celkového zisku.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti se nemusí odvádět sociální pojištění tehdy, je-li roční výdělek do 93 387 Kč (pro rok 2022). Je-li výdělek nad tuto hranici, zaplatí OSVČ pojistné po podání přehledu. Zároveň vám může správa sociálního zabezpečení vyměřit minimální zálohu na sociální pojištění pro vedlejší činnost ve výši 1137 Kč.

Tip: O kolik se v roce 2023 zvýší minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění?

Nahráváním videí na YouTube poskytujete službu do členského státu EU, musíte se tedy stát identifikovanou osobou

Pokud nejste jako OSVČ dobrovolně plátci DPH nebo vám tato povinnost nevznikla ze zákona (výše ročního obratu nad 1 milion korun), musíte se na finanční úřad registrovat jako identifikovaná osoba, a to do 15 dnů od poskytnutí služby.

Identifikovanou osobou se stáváte při obchodování v rámci členských států Evropské unie (EU). Co to znamená? Při poskytování či přijímání služeb v rámci ČR vystupujete jako neplátce DPH. Jinak je to ovšem v případě, že začnete poskytovat/přijímat své služby/výrobky mimo tuzemsko v zahraničí. Pro ostatní státy EU se tedy stáváte plátcem DPH.

Ze statusu identifikované osoby vám plynou také nové povinnosti. A to podávat daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení a zasílat faktury v tzv. přenesené daňové povinnosti.

Pokud se vaše obchodování se zahraničím týká pouze nahrávání videí na YouTube, bude se vás týkat souhrnné hlášení. To podáváte tehdy, když jste poskytli zboží nebo službu podnikateli (plátci DPH) do jiného státu EU (v tomto případě do Irska), než je ČR. Firma zajišťující internetovou platformu YouTube (Google) si následně DPH odvede dle vlastních sazeb v daném státě.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ