OSVČ a výpočet pravděpodobného pojistného v roce 2023

27.12.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Osoby samostatně výdělečně činné musí řádně a včas odevzdávat své zdravotní pojišťovně přehled. Pokud tak nečiní, je jim zdravotní pojištění předepsáno v pravděpodobné výši a z této částky je vymáháno i penále. Jak je pravděpodobné pojistné vysoké?

Jestliže neobdrží zdravotní pojišťovna od OSVČ přehled, nemá podklady pro výpočet zdravotního pojištění. To samozřejmě neznamená, že se v takových situacích nemusí zdravotní pojištění platit. Zdravotní pojišťovny totiž vyměří zdravotní pojištění v pravděpodobné výši.

Současně je za neodevzdání přehledu udělena pokuta, která může činit až 50 000 Kč. Zdravotní pojišťovny následně pečlivě vymáhají dlužné pojistné, penále i pokuty.

Zdroj: Shutterstock

Jak se stanovuje pravděpodobné pojistné?

V případě, že zdravotní pojišťovna nemá údaje pro stanovení zdravotního pojištění pro OSVČ, které jinak získá právě v přehledu, stanoví zdravotní pojištění v pravděpodobné výši, když se pro tyto účely za měsíční příjem považuje 1,5násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém zdravotní pojišťovna pravděpodobné pojistné předepíše. Sazba zdravotního pojištění pro rok 2023 zůstává stejně vysoká, a sice 13,5 %.

  • Příslušný vyměřovací základ dle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. činí 38 294 Kč, takže pro rok 2023 se bude pravděpodobné pojistné počítat z částky 57 441 Kč (1,5 × 38 294 Kč).
  • Měsíční pravděpodobné pojistné je tedy 3878 Kč (57 441 Kč × 50 % × 13,5 %).

Praktický příklad

Podnikatel Aleš si neplní své povinnosti u zdravotní pojišťovny, takže mu bude v roce 2023 předepsáno pravděpodobné pojistné ve výši 3878 Kč. Pro pana Aleše to bude hodně nevýhodné, neboť by dle svého hospodářského výsledku za rok 2022 měl platit pouze minimální měsíční zdravotní pojištění ve výši 2722 Kč. Při neplacení bude panu Alešovi následně vypočteno penále z pravděpodobného pojistného. Při případném ukončení samostatné výdělečné činnosti samozřejmě panu Alešovi dluhy u zdravotní pojišťovny neskončí, ale naopak mu budou exekučně sráženy z jeho mzdy.

Tip: 8 omylů o dluzích na zdravotním pojištění v příkladech

Kdo platí v roce 2023 minimální pojistné?

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí každý měsíc platit zálohy na zdravotní pojištění, a to do 8. dne následujícího měsíce. Vždy přitom musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2023 činí 2722 Kč.

V roce 2023 ji budou platit OSVČ, které zahájí svoji samostatnou výdělečnou činnost, a od odevzdání přehledu za rok 2022 všechny OSVČ, jejichž roční hrubý zisk byl nižší než 483 888 Kč.

Praktický příklad

Živnostnice Marie dosáhne za rok 2022 hrubého zisku ve výši 980 000 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk za rok 2022 bude mít paní Marie ve výši 392 000 Kč (980 000 Kč − (980 000 Kč × 60 %)). Vyměřovací základ za rok 2022 tedy činí 196 000 Kč (392 000 Kč × 50 %). Skutečnému vyměřovacímu základu odpovídá měsíční záloha 2205 Kč (196 000 Kč × 13,5 % : 12). Takto vysoká záloha je však nižší než minimální měsíční záloha, proto musí být po celý rok 2023 placena minimální záloha ve výši 2722 Kč.

Paní Marie platila minimální měsíční zálohu i po celý rok 2022 (ve výši 2627 Kč), proto si musí změnit trvalý příkaz již začátkem roku 2023. Novou minimální zálohu musí zaplatit poprvé za leden, tj. do 8. února.

Případné stanovení pravděpodobného pojistného by pro paní Marii bylo nevýhodné, vždyť i minimální záloha je vyšší, než odpovídá jejímu skutečnému zisku.


Paušální daň a vedlejší výdělečná činnost 2023

Kdy nelze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ