OSVČ musejí podat daňové přiznání za rok 2023 elektronicky. Čas mají do 2. května

05.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2023 došlo k rozšíření okruhu osob, kterým se datová schránka zřizuje automaticky ze zákona. Tyto osoby měly již minulý rok povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Jedná se hlavně o podnikající fyzické osoby. Před novelizací zákona se datová schránka zřizovala automaticky pouze právnickým osobám.

V souvislosti s účinností novely zákona o daňovém řádu začal stát od 1. 1. 2023 zřizovat všem podnikajícím osobám datovou schránku. Automatické zřízení datové schránky se týkalo pouze těch podnikatelů, kteří si ji sami nezaložili, nebo ji měli založenou pouze jako nepodnikající fyzické osoby.

Prostřednictvím datové schránky může uživatel komunikovat s orgány veřejné moci, což značně urychluje a usnadňuje komunikaci jak soukromým uživatelům, tak státním orgánům. Využívat ji mohou podnikatelé i fyzické nepodnikající osoby.

OSVČ tedy může mít zřízené dvě datové schránky, a to jako podnikatel k záležitostem souvisejícím s podnikáním a jako běžný občan například pro komunikaci se stavebním úřadem apod.

Datová schránka byla zřizována i osobám, které mají svoji živnost přerušenou. Datová schránka byla rovněž zřízena všem zbývajícím právnickým osobám (neziskovým organizacím).

Zdroj: Shutterstock

Všem OSVČ byla datová schránka zřízena nejpozději do 31. března 2023

Ministerstvo vnitra zřídilo datovou schránku podnikajícím fyzickým osobám nejpozději do 31. března 2023. Přístupové údaje byly podnikajícím osobám doručeny poštou (dopis se žlutým pruhem) nejčastěji na adresu trvalého pobytu.

Pro komunikaci s finančním úřadem musejí podnikatelé využívat datovou schránku

Státní orgány musejí s vlastníky datových schránek komunikovat pouze přes datovou schránku (pokud to povaha věci umožňuje). Jiné způsoby by byly nezákonné.

Podnikající fyzické osoby si mohou ve většině případů vybrat, zda budou s úřady komunikovat v listinné podobě, nebo využijí zaslání požadavku přes datovou schránku.

Ovšem pro komunikaci s Finanční správou musí podnikající fyzické osoby využívat datovou schránku nebo jinou autorizovanou elektronickou formu (např. portál MOJE daně), to se týká především podání daňového přiznání, které ještě v roce 2022 šlo podat v listinné podobě na pobočce finančního úřadu nebo poštou.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Hrozí podnikatelům za podání daňového přiznání pokuta, pokud by jej nepodali elektronicky?

Jestliže má OSVČ datovou schránku zřízenou, ať už svojí iniciativou, nebo založenou Ministerstvem vnitra, je její povinností, aby daňové přiznání poslala elektronicky. Ještě v roce 2023 podání daňového přiznání za rok 2022 v listinné formě finanční úřad nepokutoval, v tomto roce již tak benevolentní nebude.

Bude-li chtít OSVČ podat daňové přiznání v listinné podobě, měl by FÚ nejdříve podnikatele upozornit, že je jeho povinností podat daňové přiznání elektronicky. Pokud však ani tak podnikatel na elektronickou formu nepřistoupí, může mu FÚ udělit pokutu až do výše 1000 Kč za nesplnění jeho povinností.

Do kdy mohou OSVČ podat daňové přiznání za rok 2023?

Termín pro elektronickou formu podání daňového přiznání zůstává stejný jako v předchozím roce, a to 2. května 2024.

Pokud se podnikatelé rozhodnou využít služeb daňového poradce, prodlužuje se jim lhůta pro podání až do 1. 7. 2024.

Nepodnikající fyzické osoby nemusejí pro podání daňového přiznání využít datovou schránku

Pokud má nepodnikající fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání a má zřízenou datovou schránku, povinnost podat daňové přiznání přes datovou schránku se na ni nevztahuje.


Čtěte také: 

Kdy nemusí zaměstnanci s dalšími příjmy podávat daňové přiznání?

Chystáte se vyplňovat přiznání k dani z příjmů? Na jaké změny si dát pozor

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ