Poslední Milostivé léto 2023: stát umožní dlužníkům zbavit se dluhů na daních a sociálním pojištění

17.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


I v roce 2023 počítá stát s pokračováním Milostivého léta. Tentokrát bude zaměřeno na daňové dluhy a dluhy na sociálním pojištění. Návrh Ministerstva financí bude v příštích dnech projednávat vláda.

Poslední Milostivé léto umožňující zbavit se dluhů na daních a sociálním pojištění čeká dlužníky v případě schválení návrhu Ministerstva financí již toto léto.

První Milostivé léto se konalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a pokračovalo od 1 září. 2022 do 30. listopadu 2022. Dlužníci se tak mohli zbavit dluhů například na zdravotním pojištění či na nájmech u obecních bytů.

Ovšem Milostivá léta 1 i 2 se konala pouze u exekucí vymáhaných soudními exekutory. Mnoho dlužníků, kteří dlužili na daních či sociálním pojištění, se tak nemohlo do Milostivého léta 1 a 2 zařadit. Dluhy vůči Finanční správě či ČSSZ se zpravidla totiž soudními exekutory nevymáhají.

Tento nedostatek by mělo napravit Milostivé léto 3, které se má týkat tzv. správních nedoplatků, tedy exekucí, které jsou vymáhané přímo institucemi bez soudních exekutorů.

Zdroj: Depositphotos

Kromě daňových dluhů se akce dotkne i dluhů na sociálním pojištění u České správy sociálního zabezpečení. Některých dluhů se budou moci dlužníci zbavit i u vězeňské služby.

Ministerstvo financí předpokládá nabytí účinnosti zákona 1. července 2023. Vláda by o milostivém létu měla jednat v následujících dnech. Následně návrh zákona poputuje do Poslanecké sněmovny.

Stát chce touto formou vymýtit bagatelní daňové nedoplatky a ulevit i veřejnoprávním organizacím, které na administraci těchto dluhů vynakládají nemalé finanční prostředky.

Tip: Peníze jsou v manželství společné, půjčit z nich kamarádovi jen tak nemůžete

Dlužníci musí zaplatit jistinu daňového nedoplatku

Fyzickým osobám umožní stát prominutí dluhů na „příslušenství daně“ tehdy, když zaplatí základní jistinu daňového nedoplatku.

Odpuštění dalších poplatků spojených s jistinou se bude týkat:

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokuty za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Ministerstvo financí počítá s tím, že díky zvýšenému zájmu o splátku jistin přibyde také výraznější částka do státního rozpočtu. Zároveň se také sníží veřejným institucím náklady na administraci dluhů.

Do kdy musí dlužníci zaplatit jistinu dluhu?

Dlužníkům, kteří by chtěli využít posledního Milostivého léta, musel vzniknout dluh nejpozději do 30. září 2022.

Zároveň budou muset dlužníci uhradit jistinu dluhu do konce tzv. odpustného období. Odpustné období se má konat od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Akceptována má být i úhrada jistiny v minulosti.

Návrh zákona předpokládá, že o úhradu jistiny budou mít zájem zejména dlužníci s nižším nedoplatkem na jistině. V současné době je dle důvodové zprávy návrhu zákona celkový úhrn jistin fyzických osob s nedoplatkem do 50 tisíc kolem 0,8 miliardy u Finanční správy.

Jistinu budou mít možnost někteří dlužníci uhradit i ve splátkách

Návrh zákona představuje také možnost uhradit jistinu až ve 4 splátkách, nejpozději ovšem do 17 měsíců, které uplynou od začátku odpustného období. Tahle možnost bude nabídnuta těm, kteří mají nedoplatek vyšší než 5000 Kč.

Velmi nízké nedoplatky zaniknou úplně

V některých případech mohou nedoplatky zaniknout úplně. Jedná se dle návrhu zákona o tzv. bagatelní nedoplatky.

Takový bagatelní nedoplatek může činit nejvýše 200 Kč. Jestliže půjde o daň z nemovitých věcí, bude limit ponížen pouze na 30 Kč.

V případě, že dlužník bude mít takovýchto nedoplatků více, může činit jejich celková suma maximálně 1000 Kč.

Dlužníkovi zaniknou pouze nedoplatky, které mu vznikly do 30. září 2022.


Čtěte také:

Kdo dluží na výživném svému dítěti, může přijít o řidičák

Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023

Kolik dnes potřebujete vydělat, abyste dostali hypotéku? (PŘÍKLADY)

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ