O Milostivé léto zažádejte nejpozději do 15. listopadu. Jak na to?

07.11.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Milostivé léto tu sice bude až do konce listopadu, ale přesto se vyplatí zažádat nejpozději dva týdny před koncem. Proč a jak postupovat?

Institut Milostivého léta je právně ošetřen zákonem o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně některých souvisejících zákonů č. 214/2022 Sb. Na uhrazení dluhu máte čas do 30. listopadu 2022, nicméně je vhodné žádost zbytečně neodkládat a exekutora kontaktovat nejpozději do příštího úterý.

Dozvíte se:

Jak zjistím, u koho mám exekuci?

Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce, které jsou vedeny u veřejnoprávních subjektů. Zbavit se exekuce za splnění zákonných podmínek tedy můžete, jestliže máte dluh u státu, obce, dopravního podniku, nemocnice, České televize nebo Českého rozhlasu, zdravotní pojišťovny, státního fondu apod. Další podmínkou je, že je dluh vymáhán soudním exekutorem.

Pokud si tedy nejste jistí, komu vlastně dlužíte, kolik exekucí máte a neznáte ani spisovou značku, bude vhodné si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí. Ten seženete online přes web Exekutorské komory ČR anebo na Czech POINTU s tím, že každá strana stojí 50 Kč. Zdarma jej pak můžete získat prostřednictvím akce Den bez dluhů.

Jak podám žádost o Milostivé léto?

Dlužník musí exekutorovi zaslat doporučený dopis, jehož vzor si lze stáhnout na webu Justice.cz. Bez takového způsobu žádosti vám využití institutu nebude umožněno.

Ve stejném dopise pak může požádat i o sdělení výše vymahatelné jistiny, pokud ji neznáte, a o výši paušální náhrady nákladů exekuce. Společně s jistinou totiž zaplatíte exekutorovi ještě poplatek, který činí 1815 Kč s DPH. Informace o jistině pak můžete ještě kromě exekutora získat třeba u oprávněného věřitele anebo nahlédnutím do spisu soudního exekutora.

Součástí dopisu je navíc mj. i žádost o sdělení čísla bankovního účtu, kam bude možné jistinu společně s poplatkem zaslat, a i variabilního symbolu a případných dalších platebních údajů.

Čtěte také: Co když má dlužník více exekucí? Co mu ze mzdy nebo platu zůstane? A jak se o zbytek jeho výdělku podělí věřitelé?

Do kdy zažádat o milostivé léto: návod, jak na to

Zdroj: Depositphotos

 

Proč kontaktovat exekutora do 15. listopadu?

Mělo by se tak stát proto, že exekutor bude mít ze zákona na odpověď 15 dnů. Pokud se jej navíc dlužník rozhodne kontaktovat do zmíněného data, lhůta k úhradě dlužné částky se prodlouží o počet dnů, o které exekutor překročil zákonnou lhůtu pro doručení odpovědi. Tato prodloužená lhůta také neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď.

Čtěte také: Jak se počítají srážky ze mzdy, na kterou je uvalena exekuce?

Jak zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi?

K platbě využijte údaje, které vám exekutor sdělil v odpovědi na vaši žádost. Jistinu i poplatek musíte zaplatit nejpozději do 30. listopadu 2022, což je zároveň i den, kdy Milostivé léto končí. Nejpozději v toto datum pak musí mít soudní exekutor veškeré peníze na účtu.

Pokud jste stihli lhůtu a vše patřičně uhradili, exekutor by měl následně rozhodnout o zastavení exekuce a o osvobození od placení veškerých dalších pohledávek, které přesahují zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Jednoduše řečeno – po zaplacení jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky z prodlení, penále, sankce, pokuty a případné další náklady a poplatky.

Co když exekutor nechce zastavit exekuci?

Bohužel i takové situace mohou nastat. Pokud exekutor nespolupracuje, resp. odmítá zastavit exekuci, přestože jste splnili veškeré podmínky, zaplatili jistinu a i poplatek, obraťte se na linku 770 600 800.

Čtěte také: Co exekutor ze zákona nesmí zabavit?

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY