Proti nepřiznání příspěvku na péči nebo jiné dávky se můžete odvolat

15.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Žádali jste u Úřadu práce o příspěvek na péči nebo jinou dávku, ale přišel vám dopis se zamítavým stanoviskem? Poradíme vám, jak se můžete odvolat.

Úřad práce má na starosti schvalování a vyplácení nejrůznějších sociálních dávek. Ať už jde o rodičovský příspěvek, příspěvek na péči, podporu v nezaměstnanosti, pěstounské dávky, příspěvek na bydlení, nebo dávky hmotné nouze.

O všechny tyto dávky se žádá na příslušné pobočce Úřadu práce, a to buď v místě trvalého bydliště žadatele, nebo v místě, kde se skutečně zájemce zdržuje.

Zdroj: Depositphotos

Do kdy lze odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce podat?

Podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce může žadatel nejpozději do 15 dnů od přijetí rozhodnutí. Tedy nejpozději do této doby je nutné podat odvolání buď přímo na Úřadu práce (podatelna), nebo jej zaslat doporučeně poštou. Pro jistotu, že k předání odvolání opravdu došlo, je lepší nechat si o tomto úkonu vydat potvrzení od pracovníka podatelny. Stejně tak potvrzení od pošty o odeslání, tedy podací lístek.

Úřad práce může rozhodnutí, proti kterému je vedeno odvolání, změnit nebo zrušit, ovšem pouze v případě, že tím vyhoví samotnému odvolání. Tedy rozhodne ve prospěch žadatele.

Neshledá-li ÚP okolnosti k vyhovění odvolání, zašle jej do 30 dnů nadřízenému orgánu – v tomto případě Ministerstvu práce a sociálních věcí, které odvolání přezkoumá.

MPSV odvolání přezkoumá a vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání Úřadem práce.

Například u příspěvku na péči bude MPSV znovu hodnotit zdravotní stav žadatele o dávku, a to prostřednictvím tříčlenné posudkové komise.

MPSV může odvolání uznat a předat jej k novému rozhodnutí zpět na Úřad práce, nebo odvolání zamítnout. Proti verdiktu MPSV se již pak nelze odvolat.

Jestliže se Úřad práce rozhodne například osobě pobírající podporu v nezaměstnanosti tuto dávku zastavit, k tomuto úkonu skutečně dojde a nebere se v úvahu ani podané odvolání. To bude pravomocné teprve po tom, co MPSV vydá rozhodující stanovisko.

Tip: Jak probíhá sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči?

Které údaje by mělo odvolání obsahovat?

Odvolání musí obsahovat adresu orgánu, k jakému odvolání směřuje (tedy krajské pobočky Úřadu práce), údaje odvolatele, datum zamítavého rozhodnutí od Úřadu práce, spisovou značku, samotný text odvolání – proč poškozený s rozhodnutím ÚP nesouhlasí a které rozhodnutí požaduje za správné.

K odvolání lze také přiložit například lékařské zprávy a jiné dokumenty.

Vyzkoušejte: Spočítejte si v kalkulačce výši příspěvku na bydlení v roce 2023

Po zamítavém rozhodnutí MPSV se lze obrátit na soud nebo veřejného ochránce práv

Když i od MPSV přijde zamítavé stanovisko, je možnost obrátit se proti zamítnutému odvolání ještě na soud a podat žalobu proti správnímu rozhodnutí. Žalobu musí podat stěžovatel nejpozději do 2 měsíců od vydání rozhodnutí MPSV. Žaloba se podává ke krajskému soudu podle sídla MPSV.

Žaloba musí obsahovat důvod, proč žalobce považuje rozhodnutí orgánu za chybné, a zároveň to, jaké rozhodnutí je podle něj v souladu se zákony. Součástí náležitostí jsou identifikační údaje žalobce, informace o tom, proti jakému rozhodnutí správního orgánu je žaloba podávaná (v tomto případě proti MPSV), a v neposlední řadě také datum podání a podpis žalobce. Jestliže žaloba nebude obsahovat všechny formální záležitosti, je pravděpodobné, že takovou žalobu soud rovnou zamítne a nebude s ní ani dále pracovat.

Jestliže soud žalobu uzná, zruší stanovisko ministerstva a vrátí případ zpět k novému rozhodnutí MPSV. V jiném případě soud žalobu zamítne. Pokud se ani pak žalobce nechce smířit se zamítavým rozsudkem krajského soudu, zbývá mu ještě možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Kvůli nežádoucímu rozhodnutí správních orgánů se mohou občané rovněž obrátit na ombudsmana (veřejného ochránce práv), jehož úkolem je ochrana lidí proti nezákonným rozsudkům správních orgánů.


Čtěte také:

Kdo je zvláštní příjemce příspěvku na péči?

Vláda představila úsporný balíček: zvýšení minimální výše důchodů, 2 sazby DPH, nárůst odvodů pro OSVČ a další změny

Kolik jste brali v předchozí práci? Otázka, která nebude moci zaznít

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY