Deset nepravd o podpoře v nezaměstnanosti

14.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V případě ztráty zaměstnání je vhodné se registrovat na Úřadu práce. Důvodů je hned několik, tím hlavním je přiznání podpory v nezaměstnanosti. S jakými omyly ohledně podpory v nezaměstnanosti se můžeme v praxi setkat?

Přestože je pro některé lidi nepříjemné se registrovat při ztrátě zaměstnání na Úřadu práce, tento krok se vyplatí. Podpora v nezaměstnanosti je poměrně vysoká a zdravotní pojištění platí za občany v evidenci mezi uchazeči o zaměstnání stát. Podívejme se na vybrané nepravdy:

Zdroj: Shutterstock

Omyl první: Starší lidé mají podporu v nezaměstnanosti vyšší

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti závisí výhradně na dosahovaném příjmu v předchozím zaměstnání. Věk žadatele o podporu v nezaměstnanosti nemá na výpočet žádný vliv. Lidé v předdůchodovém věku nejsou nijak finančně zvýhodněni oproti mladším.

Omyl druhý: Odstupné zkracuje podporu v nezaměstnanosti

V případě, že uchazeč o zaměstnání obdrží v minulé práci odstupné, potom výplata podpory v nezaměstnanosti náleží až po uplynutí příslušného počtu měsíců, za které bylo odstupné vyplaceno. V případě obdržení tříměsíčního odstupného náleží podpora v nezaměstnanosti od čtvrtého měsíce. Celkovou podpůrčí dobu u podpory v nezaměstnanosti však obdržené odstupné nezkracuje, pouze posouvá. Lidé mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 5 měsíců, lidé ve věku 50 až 55 let potom po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let již v rozsahu 11 měsíců.

Tip: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2023

Omyl třetí: Výše podpory ovlivňuje důchod

Evidence na Úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Výše podpory však částku důchodu neovlivňuje, neboť toto období se hodnotí jako vyloučená doba pojištění.

Omyl čtvrtý: Příjem se nezapočítává do limitu pro slevu na manželku (manžela)

Když má jeden z manželů vlastní rozhodný příjem za kalendářní rok nepřesahující 68 tisíc Kč, může druhý z manželů uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši. Obdržená podpora v nezaměstnanosti během roku se však do rozhodného příjmu počítá.

Čtěte také: Neplatná výpověď z práce a pracovní úraz. Máte nárok na odškodné?

Omyl pátý: Každý má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Evidencí na Úřadu práce nevzniká automaticky nárok na podporu v nezaměstnanosti. Základní zákonnou podmínkou je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Omyl šestý: Uvádí se do daňového přiznání

Obdržená podpora v nezaměstnanosti během roku se neuvádí do daňového přiznání a nezakládá povinnost podávat daňové přiznání. Např. zaměstnanci, kteří byli začátkem roku nezaměstnaní, mohou požádat aktuálního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, pokud nemají jiný příjem zakládající povinnost podat daňové přiznání (např. z nájmu).

Čtěte také: Kdy má nezaměstnaný znovu nárok na podporu při návratu na úřad práce?

Omyl sedmý: Výše podpory v nezaměstnanosti je po celou dobu stejně vysoká

Měsíční podpora v nezaměstnanosti postupně klesá. Standardně činí v prvních dvou měsících 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 % a následující měsíce 45 % předchozího rozhodného příjmu. Pokud klient Úřadu práce opustil předchozí zaměstnání dobrovolně a bez vážných důvodů, má nárok po celou dobu jen na 45 % předchozího rozhodného příjmu.

Omyl osmý: Stát platí zdravotní pojištění jenom 12 měsíců

Státními pojištěnci pro placení zdravotního pojištění jsou všichni občané v evidenci na Úřadu práce. Ať už pobírají podporu v nezaměstnanosti, či nikoliv. Zdravotní pojištění platí stát po celou dobu evidence.

Omyl devátý: Nevyčerpaná podpora se převádí

Většina občanů v evidenci na Úřadu práce si chce co nejrychleji najít nové pracovní uplatnění. Komu se to podaří například po dvou měsících, tak pochopitelně nevyčerpá celou podpůrčí dobu, na kterou by měl ze zákona nárok, přičemž tato částka se nijak nepřevádí pro případnou příští evidenci na Úřadu práce a ani se neproplácí.

Omyl desátý: Pro důchod se hodnotí evidence na ÚP stejně jako zaměstnání

Doba, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Do doby pojištění se však nezapočítává jako zaměstnání, ale pouze z 80 %.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY