Proč není zdanění práce nejvyšší u zaměstnanců s nadstandardními příjmy?

06.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Česko patří mezi země s nízkými rozdíly ve zdanění práce v závislosti na výši hrubé mzdy. Zdanění u nadstandardních mezd je v Česku příznivé. Podívejme se na praktické příklady.

V České republice mají zaměstnanci s podprůměrnou mzdou zdanění práce nižší pouze nepatrně oproti zaměstnancům s lehce nadprůměrnou mzdou. Zaměstnanci s nadstandardní mzdou pak mají dokonce efektivní zdanění práce nižší než zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou. Jak je to možné?

Zdroj: Depositphotos

Celkové daně ze mzdy

Do celkového zdanění práce je nutné zahrnout nejenom přímé daně (daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění) sražené zaměstnanci z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

  • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem činí v letošním roce 4,5 % a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.
  • Sociální pojištění placené zaměstnancem činí v letošním roce 6,5 % a sociální pojištění placené zaměstnavatelem 24,8 % z hrubé mzdy. Sociální pojištění se však odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop sociální pojištění neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ pro rok 2023 je 1 935 552 Kč. Právě existence stropu pro platbu sociálního pojištění je důvodem, proč efektivní souhrnné zdanění práce u nadstandardních mezd klesá.
  • Sazba daně z příjmů je 15 % do ročního daňového základu ve výši 1 935 552 Kč, nad tuto částku je sazba daně 23 %. Každý daňový poplatník má za rok 2023 právo na uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč.
 

Zdanění práce u jednotlivých ročních hrubých mezd

V následující tabulce máme vypočteno celkové zdanění práce u vybraných ročních hrubých mezd. Při výpočtu daně z příjmů se počítá pouze se základní daňovou slevou na poplatníka. Zdanění práce je poměr všech zaplacených přímých daní vůči mzdovým nákladům zaměstnavatele, přičemž mzdové náklady jsou hrubá mzda zaměstnance povýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Výpočet zdanění u ročních hrubých mezd za rok 2023 (údaje v Kč)

Hrubá

mzda

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

DPFO

Daně

celkem

Mzdové

náklady

Zdanění

zaměstnanec

zaměstnavatel

zaměstnanec

zaměstnavatel

240000

10800

21600

15600

59520

5160

112680

321120

35,1 %

360000

16200

32400

23400

89280

23160

184440

481680

38,3 %

480000

21600

43200

31200

119040

41160

256200

642240

39,9 %

600000

27000

54000

39000

148800

59160

327960

802800

40,9 %

720000

32400

64800

46800

178560

77160

399720

963360

41,5 %

840000

37800

75600

54600

208320

95160

471480

1123920

41,9 %

960000

43200

86400

62400

238080

113160

543240

1284480

42,3 %

1200000

54000

108000

78000

297600

149160

686760

1605600

42,8 %

1500000

67500

135000

97500

372000

194160

866160

2007000

43,2 %

1900000

85500

171000

123500

471200

254160

1105360

2542200

43,5 %

2400000

108000

216000

125811

480017

366316

1296144

3096017

41,9 %

3600000

162000

324000

125811

480017

642316

1734144

4404017

39,4 %

4800000

216000

432000

125811

480017

918316

2172144

5712017

38,0 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

TIP: Spočítejte si svou mzdu v roce 2023

Velmi bohatí zaměstnanci mají procento zdanění nižší

Z tabulky je názorně vidět, že zdanění práce se v Česku příliš neliší. Vždyť zaměstnanec s hrubou roční mzdou 240 000 Kč (20 000 Kč měsíčně) má zdanění práce 35,1 % a zaměstnanec s hrubou roční mzdou 1 200 000 Kč (100 000 Kč měsíčně) má zdanění práce 42,8 %. Rozdíl v míře zdanění je pouze 7,7 %.

U zaměstnanců s hrubou roční mzdou nad 1 935 552 Kč dokonce dochází k poklesu celkového zdanění práce, neboť se z hrubé mzdy nad limit již neodvádí sociální pojištění (ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel). U hrubé roční mzdy 4 800 000 Kč tak činí zdanění práce jenom 38 %. Zdanění práce pro zaměstnance s nadstandardními mzdami je tedy v Česku velmi příznivé.


Čtěte také:

Nejvyšší daně jsou v Belgii a Itálii, součet sazeb přesahuje 110 procent

Minimální mzda má tvořit až půlku mzdy průměrné, změny se dotknou i dovolených

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 58 krát

Články ze sekce: DANĚ