Kdy si musí zaměstnanci sami vyplnit daňové přiznání za rok 2023?

05.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplnění daňového přiznání není pouze povinností osob samostatně výdělečně činných, v praxi často podávají daňové přiznání i zaměstnanci. Podívejme se ve vybraných příkladech, kteří zaměstnanci budou muset vyplnit daňové přiznání za rok 2023.

Zaměstnanci mající během roku pouze příjem ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou mohou požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Někteří zaměstnanci však mají povinnost odevzdat daňové přiznání sami. A některým se jeho dobrovolné podání dokonce vyplatí. 

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Práce pro dva zaměstnavatele

Paní Jitka pracovala u zaměstnavatele XY v měsících lednu až dubnu. Pro zaměstnavatele AB pracovala v měsících dubnu až prosinci 2023, neboť pro něj začala pracovat již ve výpovědní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu měla paní Jitka příjem od dvou zaměstnavatelů, který podléhal zálohové dani z příjmů, nemůže ani jednoho zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sama podat daňové přiznání. K vyplněnému daňovému přiznání je nutné jako přílohu odevzdat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Příklad 2: Brigáda během roku na DPP

Zaměstnanec Milan si ke svému hlavnímu zaměstnání v letních měsících přivydělával na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 18 000 Kč. Z hrubých měsíčních odměn byla odvedena zálohová daň z příjmu, neboť hrubá měsíční odměna byla vyšší než 10 000 Kč, a tak pan Milan má povinnost podat za rok 2023 daňové přiznání, neboť měl alespoň v jednom měsíci roku 2023 příjem od dvou zaměstnavatelů současně, ze kterého se odváděla zálohová daň z příjmu.

Čtěte také: Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v roce 2023 a 2024

Příklad 3: Příjem z nájmu

Zaměstnankyně Hana po celý rok kromě příjmu ze zaměstnání měla příjem z pronájmu bytu, za celý rok 2023 obdržela 120 000 Kč. Paní Hana má tedy povinnost tento příjem podle § 9 zákona o daních z příjmů zdanit, a to může provést pouze v daňovém přiznání, nemůže svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

 

Příklad 4: Podnikání na „vedlejšák“

Slečna Kristýna si přivydělává ke svému zaměstnání samostatnou výdělečnou činností. Vzhledem k tomu, že má slečna Kristýna příjem ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, musí odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Příklad 5: Předčasné zrušení životního pojištění

Pan Václav pracoval sice během roku 2023 pouze pro jednoho zaměstnavatele, ale během roku předčasně zrušil svoji smlouvu o životním pojištění, u které uplatňoval dlouhodobě daňové odpočty. Pan Václav má tedy povinnost zpětně tyto odpočty za posledních 10 let dodanit, bude se jednat o příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Pan Václav tedy bude muset za rok 2023 sám podat daňové přiznání.

Příklad 6: Nárok na obdržení srážkové daně z DPP

Penzista Ladislav si ke svému předčasnému důchodu přivydělával v měsících květnu až září na dohodu o provedení práce. Vždy s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Z každé dohody mu však byla odvedena 15% srážková daň, celkově v částce 7500 Kč. I předčasní důchodci však mají nárok na slevu na poplatníka. Pan Ladislav si tedy dobrovolně podá daňové přiznání za rok 2023, ve kterém uplatní roční slevu na poplatníka v částce 30 840 Kč, a zaplacenou srážkovou daň obdrží v plném rozsahu zpět. Dobrovolné podání daňového přiznání se panu Ladislavovi vyplatí.

Tip: Co se od roku 2024 mění u daní z příjmů?

Příklad 7: Příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů

Paní Aneta prodala svůj investiční byt po třech letech od jeho pořízení, neboť obdržela velmi zajímavou nabídku a hodně na prodeji bytu vydělala. Paní Aneta nesplnila časový test pro daňové osvobození při prodeji investičního bytu, a proto musí zisk z prodeje bytu uvést do daňového přiznání a zdanit. Přestože paní Aneta po celý rok pracovala pro stejného zaměstnavatele, z důvodu prodeje nemovitosti, u které nejsou splněny podmínky pro daňové osvobození, musí sama podat daňové přiznání za rok 2023.

Příklad 8: Vlastní kontrola nad uplatněním slev a odpočtů

Zaměstnanec Karel bude za rok 2023 v daňovém přiznání uplatňovat daňovou slevu školkovné, daňovou slevu na manželku, odpočet životního pojištění, odpočet penzijního spoření, dary, odpočet hypotéky. Pan Karel chce mít dostatek času všechny doklady shromáždit a na nic nezapomenout, proto si podává sám daňové přiznání a nevyužívá možnosti požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně, neboť má na všechno více času a chce mít své daňové povinnosti pod svojí kontrolou.

Čtěte také: Co se kvůli ozdravnému balíčku změní u daňových slev

Příklad 9: Spolupracující osoba

Paní Vendula pracovala po celý rok 2023 pro zaměstnavatele XY a současně pomáhá svému manželovi v podnikání jako spolupracující osoba. Pro daňové účely je tedy paní Vendula rovněž osobou samostatně výdělečně činnou (i když nemá živnostenské oprávnění) a má povinnost za rok 2023 podat daňové přiznání. Daňové záležitosti za ně oba nemůže vyřídit její manžel ve svém daňovém přiznání, daňové přiznání budou podávat oba manželé.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ