Trojdohodu o určení otcovství lze uzavřít i na matrice a oddat vás může poslanec

14.02.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Od 1. ledna 2024 začala platit novela zákona o matrikách, která přinesla mnoho změn přímo pro občany. Nově lze například určit otcovství trojdohodou také u matričního úřadu.

Za vznik nové právní úpravy může převážně neefektivní využívání státní matriční evidence, která neumožňovala rychlé získávání údajů z ní. Občané například nemohli jednotlivé žádosti podávat na kterémkoliv matričním úřadu, ale pouze u místně příslušné matriky.

Novela má také předejít nedostatkům, které se vyskytovaly v souvislosti s nahlížením do matričních knih a sbírek listin a pořizování kopií z těchto dokumentů. Zároveň novela řeší nedostatky v oblasti jména a příjmení. Některé změny se týkají rodinného práva, proto se některé novinky promítly zároveň do občanského zákoníku.

Určení otcovství trojdohodou před matričním úřadem

Zdroj: Depositphotos

Zavedení matričního informačního systému

Nejzásadnější novinkou novely má být spuštění jednotného matričního informačního systému od roku 2027. Kvůli složitosti přípravy systému, který je pod správou Ministerstva vnitra, je účinnost této úpravy určena až od 1. ledna 2027.

„Matriční informační systém umožní tisk matričních dokladů na přísně zúčtovatelné tiskopisy i ostatních dokumentů stanovených právní úpravou, a především umožní vydávat matriční doklady (a některé další doklady) i v elektronické podobě, přičemž se počítá i se systémem jejich dálkové verifikace,“ uvádí novela zákona.

Zjednodušilo se určování otcovství

Dalším významným bodem novely je rozšíření práv osob při určování rodičovství – konkrétně se jedná o určení otcovství.

Od roku 2024 je totiž možné určení otcovství formou tzv. trojdohody také před matričním úřadem či zastupitelským úřadem ČR. Trojdohoda se uzavírá mezi matkou dítěte, mužem, který konstatuje, že je otcem dítěte, a například manželem. Tato trojdohoda byla do konce roku 2023 možná pouze u soudu, což mnohdy znamenalo dlouhý proces. Ani nadále ovšem trojdohodu o určení otcovství před matričním úřadem nemohou využít mladiství, těm zůstává určování otcovství před soudem.

Trojdohoda se využívá například v situaci, kdy je již vedeno rozvodové řízení, avšak manželství ještě nebylo rozvedeno. V takovýchto případech se považuje podle občanského zákoníku za otce dítěte manžel matky dítěte

Avšak pokud současný manžel prohlásí, že není otcem dítěte, a zároveň jiný muž (současný přítel nerozvedené manželky) se přihlásí k tomu, že je otcem dítěte, a matka obě tato prohlášení potvrdí, má se za to, že otcem dítěte je ten, který se k dítěti přihlásil. Jde tedy o tzv. trojdohodu, kterou již nyní lze uzavřít na matrice. Prohlášení o určení otcovství je již zařazeno do matričních tiskopisů.

Tip: Čekáte dítě jako nesezdaný pár? Nezapomeňte navštívit matriku ještě před porodem

Registrované partnerství lze již uzavřít na kterékoliv matrice

Další významná úprava se týká registrovaného partnerství. To je možné od 1. ledna 2024 uzavřít na kterémkoliv matričním úřadu. Do konce loňského roku šlo registrované partnerství uzavřít pouze na 14 matričních úřadech. 

Nově také mohou tyto osoby požádat o uzavření registrovaného partnerství na kterémkoliv vhodném místě a v kteroukoliv vhodnou hodinu, stejně tak, jako je tomu při uzavírání manželství.

Děti starší 12 let si mohou samy zvolit, jaké příjmení po rozvodu rodičů chtějí

Do konce roku 2023 platilo, že děti, které dovršily 15 let, si mohly sami zvolit, jaké příjmení ponesou po rozvodu rodičů. Od 1. ledna 2024 se tato věková hranice snížila na 12 let.

Ruší se podmínka trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců na území nematriční obce 

S novým zněním zákona padla podmínka trvalého pobytu minimálně jednoho ze snoubenců na území nematriční obce, pokud chtěli uzavřít sňatek před oddávajícím z této nematriční obce.

Zákon tak reaguje na ohlasy nematričních obcí, na jejichž území jsou vhodná místa pro slavnostní obřady. Snoubenci tuto povinnost obcházeli tím, že si nahlašovali trvalý pobyt v dané obci a po obřadu svůj trvalý pobyt zase zrušili.

Nově také budou moci být oddávajícím na území nematričních obcí vedle starosty a místostarosty rovněž členové zastupitelstva.

Tip: Návštěva matričního úřadu: Kde pátrat po svých předcích?

Došlo ke změnám v oblasti správních poplatků

Za požadavek na vydání stejnopisu matričního dokladu zaplatí žadatel nyní 300 Kč. Dále vydání vícejazyčného formuláře bude nově zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč.

Snoubenci taky nově zaplatí za osvědčení, že splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, tento dokument je zpoplatněn částkou 500 Kč.

Další změny od 1. ledna 2024:

  • Oddávat mohou také poslanci a senátoři,

  • oddávání je možné bez přítomnosti matrikáře, jestliže má oddávající k tomuto úkonu odbornou způsobilost,

  • možnost zapsání domáckých a zdrobnělých jmen,

  • zjednodušení změny jména a příjmení u fyzických osob v souvislosti se změnou pohlaví,

  • umožnění změny tvaru ženského příjmení podle pravidel české mluvnice (Krejčí × Krejčová, Kočí × Kočová).

 

Čtěte také: 

Jak lze s pomocí historických map zjistit, na jakém místě měli vaši předci dům nebo pole?

Co všechno musíte udělat, když se vám narodí dítě?

Na poplatku za psa ušetří nevidomí, ale často i lidé žijící v rodinném domě

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel