Prodali jste nemovitost? Pět případů, kdy nemusíte platit daň

26.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Prodali jste minulý rok pozemek, nebo rovnou byt po babičce? Za jakých okolností musíte příjem zdanit a jak?

O tom, za jakých okolností je nutné zdanit zisk z prodeje nemovité věci, pojednává zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. My je rozebereme v našem článku a podíváme se i na to, jak se zisk daní a kde.

Kdy se nemusí zdanit prodej nemovitosti?

Aby mohl být poplatník od daně ze zisku z prodeje nemovité věci osvobozen, musí splnit zákonem stanovené podmínky. Hned tou první je, že daň se nemusí platit, jestliže je fyzická osoba vlastníkem nemovitosti déle než 5 let. U nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021 se pak tento časový test prodloužil z 5 na 10 let.

Dále jsou od platby daně osvobozeny také ty osoby, které časový test splnily tím způsobem, že v prodané nemovitosti trvale bydlely minimálně 2 roky, a to bezprostředně před prodejem. Pokud poté nemovitost patří do společného jmění manželů, stačí, aby v ní 2 roky bydlel alespoň jeden z manželů.

Daň z příjmu z prodeje poplatník nebude odvádět ani tehdy, jestliže nemovitost zdědil a jeden z časových testů splnil zůstavitel, tedy osoba, od které dědictví pocházelo.

Časové limity se navíc uplatní ještě v situaci, kdy jde o převod členských práv družstva.

Dalším případem neplacení daně je situace, kdy je zisk z prodeje do konce roku, který následuje po roce prodeje, využit pro uspokojení další bytové potřeby, např. na nákup jiného domu nebo splacení hypotéky apod. Nicméně tento důvod pro osvobození je nutné oznámit finančnímu úřadu, a to do termínu podání daňového přiznání. Dále musíte berňáku oznámit i to, že osvobozený příjem přesáhl 5 milionů korun.

Ještě je nutné zmínit, že tato pravidla pro osvobození se týkají pouze těch nemovitostí, které nejsou zařazeny v obchodním majetku. Z těch se totiž daň musí platit vždy.

Čtěte také: Jak na daňové přiznání, když jste zaměstnanci a pronajímáte nemovitost? (Příklad)

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitosti

Zdroj: Shutterstock

 

Jak prokázat, že jsem v nemovitosti trvale bydlel?

Důležité je navíc vědět, že není nutné dodržet institut trvalého pobytu, který je zapsaný v občanském průkazu. Podstatné je pouze při případné kontrole prokázat, že jste v nemovitosti skutečně bydleli. Takto můžete učinit předložením doručené korespondence, smluv ohledně energií nebo třeba smlouvy s poskytovatelem internetu. Nutné však samozřejmě je, aby zmíněné doklady byly spojeny s adresou nemovitosti a byly na jméno poplatníka.

Že jste v nemovitosti trvale bydleli, můžete dosvědčit také čestným prohlášením anebo svědeckou výpovědí souseda.

Jak zdanit příjem z prodeje nemovité věci?

Pokud podmínky pro osvobození od daně nesplňujete, na prodej nemovité věci se vztahuje klasická 15% sazba daně z příjmů. Důležité je vědět, že danit nebudete celý finanční obnos, který jste získali prodejem, ale pouze kladný rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou, a ještě navíc i výdaji spojenými s prodejem.

Snadno se také může stát, že nakonec nebudete danit příjem pouze 15 %, ale i 23 %. Zvýšená sazba daně se uplatní u těch příjmů za rok 2023, které činí 1 935 552 Kč a více. Měsíčně by pak šlo o příjem 161 296 Kč a více.

23 % sazba daně se však samozřejmě nevyužije u veškerého příjmu. Uplatní se pouze u kladného rozdílu dosaženého příjmu a limitních částek. Zbylý příjem pod limit se bude danit klasickými 15 %.

Daň z příjmů z prodeje nemovité, ale i movité věci vypočítáte v daňovém přiznání a uhradíte společně s jeho odevzdáním. Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou

  • do úterý 2. dubna 2024 v listinné podobě osobně nebo poštou,
  • do čtvrtka 2. května 2024 v elektronické podobě,
  • do pondělí 1. července 2024 s daňovým poradcem.

Čtěte také: Bohatí příští rok na dani z příjmů zaplatí razantně více

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ