Kdo nemůže obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

04.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Na dani z příjmů fyzických osob mohou za rok 2023 obdržet daňový přeplatek nejenom zaměstnanci nebo podnikatelé, ale i studenti či penzisté. U zdravotního pojištění tomu tak není. V praxi vzniká nárok na přeplatek na zdravotním pojištění mnohem méně často. Proč tomu tak je? Kdo daňový přeplatek nedostane ani při nízkých příjmech během roku 2023?

Hlavním důvodem pro vytvoření přeplatku na dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 je skutečnost, že daňový základ snižují daňové odpočty a vypočtenou daň z příjmů snižují daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Daňové odpočty se přitom vždy uplatňují až za celý rok a stejně tak některé daňové slevy. Někteří daňoví poplatníci tak zaplatí na daňových zálohách více, než činí jejich roční daňová povinnost a po ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání obdrží daňový přeplatek.

U zdravotního pojištění tomu tak není, na výpočet zdravotního pojištění nemají vliv žádné odpočty a slevy. Kdo tedy nemůže obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

Zdroj: Depositphotos

Zaměstnanci

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance platí jejich zaměstnavatel. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou tedy zaplatí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku, bez ohledu na rodinnou a životní situaci.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku, v roce 2024 ve výši 2552 Kč. Jako osoba bez zdanitelných příjmů je v registru své zdravotní pojišťovny veden každý občan, který nemůže být veden jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo státní pojištěnec. Částka pro všechny OBZP je stejná, nerozhoduje jejich majetková nebo příjmová situace.

 

OSVČ v paušálním režimu

V případě dobrovolného vstupu do paušálního daňového režimu platí OSVČ jednou měsíční platbou sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmů. V roce 2024 jsou tři pásma paušální daně (7498 Kč, 16 745 Kč a 27 139 Kč). Platbou měsíčních plateb jsou splněny všechny daňové povinnosti, ani poměrnou částku zaplacené paušální daně nelze obdržet zpět. Při účasti v paušálním daňovém režimu nelze tedy mít přeplatek na zdravotním pojištění. V roce 2024 činí v prvním paušálním pásmu zdravotní pojištění 2968 Kč, ve druhém pásmu 3591 Kč a ve třetímu pásmu 5292 Kč.

OSVČ platící minimální měsíční zálohy

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost a nejsou účastny v paušálním daňovém režimu, musí platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Při výkonu hlavní činnosti musí být placena alespoň vždy minimální měsíční záloha. V roce 2024 činí minimální měsíční záloha 2968 Kč. Při platbách minimálních měsíčních záloh nemůže za rok vzniknout přeplatek na zdravotním pojištění, neboť roční zdravotní pojištění nemůže být nižší, než je součet zaplacených minimálních měsíčních záloh během roku.

Tip: Jak vypořádat přeplatek a nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023

Zaměstnanci přivydělávající si podnikáním

V případě, že je samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání, tak se během roku neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítá až za celý kalendářní rok a doplatí se jednorázově do 8 dní po odevzdání přehledu za příslušný rok.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu), a nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Čtěte také: Deset bodů, které mají zaměstnanci vědět o zdravotním pojištění

OSVČ za první rok výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti

V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění. I když je tedy samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku a s nižšími zisky, protože se činnost teprve rozjíždí, nemůže vzniknout přeplatek na zdravotním pojištění. Roční zdravotní pojištění nemůže být nižší, než je součet zaplacených měsíčních minimálních záloh během roku.


Čtěte také: 

VZP vymění téměř 3 milionům lidí průkaz pojištěnce

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ