Výpočet měsíční zálohy na zdravotním pojištění v příkladech

05.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Většina osob samostatně výdělečně činných odvádí měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Které OSVČ měsíční zálohy neplatí? Kdy může být měsíční záloha nižší, než je minimální záloha? Jak vysoký musí být hrubý zisk za rok 2023, aby měsíční záloha v roce 2024 byla vyšší než minimální záloha? Podívejme se na praktické příklady.

OSVČ plnící své daňové povinnosti účastí v paušálním daňovém režimu odvádějí v jedné měsíční daňové platbě daň z příjmů fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V paušálním daňovém režimu jsou tři pásma v závislosti na dosahovaném příjmu (vždy však musí být příjem do 2 000 000 Kč) a struktuře příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, přičemž všechny OSVČ v jednotlivých pásmech odvádí na paušální dani stejně vysokou částku. Vstup do paušální daně je dobrovolný.

prvním paušálním pásmu se v roce 2024 platí zdravotní pojištění ve výši 2968 Kč. Ve druhém paušálním pásmu se v roce 2024 platí zdravotní pojištění v částce 3591 Kč. Ve třetím paušálním pásmu se v roce 2024 platí zdravotní pojištění ve výši 5292 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Hlavní, nebo vedlejší činnost?

U OSVČ, které vedou účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňují roční výdajový paušál, závisí měsíční záloha na zdravotním pojištění na dosaženém hrubém zisku v předchozím období a zda je vykonávána hlavní, či vedlejší činnost. Určité výhody ohledně měsíční zálohy platí pro první rok výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Tip: Kalkulačka výdajových paušálů pro OSVČ

Příklad 1: Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Pan Ludvík zahájil od února 2024 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. března bude muset zaplatit první měsíční zálohu na zdravotním pojištění. V prvním roce se platí minimální měsíční zálohy. V roce 2024 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 2968 Kč.

Příklad 2: Hrubý zisk za rok 2023 do 527 500 Kč

Živnostník Jakub měl za rok 2023 hrubý zisk ve výši 520 000 Kč. Roční zdravotní pojištění činí 35 100 Kč (520 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Vypočtená záloha činí tedy 2925 Kč (35 100 Kč : 12 měsíců). Záloha podle skutečného zisku vychází nižší než minimální záloha, tak bude pan Jakub platit od odevzdání přehledu minimální měsíční zálohu 2968 Kč. Tato minimální záloha musela být placena již za leden 2024.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost s hrubým ziskem za rok 2023 do 527 500 Kč platí po celý rok 2024 minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 2968 Kč.

 

Příklad 3: Podnikání při zaměstnání

Slečna Denisa vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Slečna Denisa tedy nebude platit žádné zálohy na zdravotním pojištění, neboť pravidelně odvádí zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy ze zaměstnání. Zdravotní pojištění z dosaženého hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti doplatí jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu.

Tip: Minimální zdravotní pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Příklad 4: Záloha podle dosaženého zisku

Podnikatelka Helena dosáhla za rok 2023 hrubého zisku (příjmů ponížených o výdaje) ve výši 1 800 000 Kč. Roční zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu 900 000 Kč, tj. poloviny daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %.

Roční zdravotní pojištění činí 121 500 Kč (900 000 Kč × 13,5 %) a nová měsíční záloha, která se poprvé zaplatí za měsíc, kdy byl odevzdán přehled za rok 2023, činí 10 125 Kč (121 500 Kč : 12 měsíců).

Na rozdíl od sociálního pojištění není pro výpočet zdravotního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ. To znamená, že není nepřímo stanovena maximální měsíční záloha na zdravotním pojištění. Měsíční záloha tak může být libovolně vysoká.

Příklad 5: Záloha v jednotkách stokorun

Penzista Karel vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost již třetím rokem. V prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti měsíční zálohy neplatil vůbec. V následujících letech však již měsíční zálohy platil. Výše zálohy se vypočítává ze skutečného zisku, nemusí být dodržena minimální měsíční záloha.

Za rok 2023 dosáhl pan Karel hrubého zisku 156 600 Kč. Roční zdravotní pojištění činí tedy 10 571 Kč (156 600 Kč × 50 % × 13,5 %). Od odevzdání přehledu za rok 2023 bude pan Karel platit měsíční zálohu ve výši 881 Kč (10 571 Kč : 12 měsíců).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ