Sedm důchodových výhod pro lidi s nízkými příjmy

02.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu v Česku je značně výhodnější pro lidi s podprůměrnými příjmy než pro lidi s nadprůměrnými příjmy. Náhradový poměr s vyšší mzdou značně klesá. Podívejme se na vybraných sedm důvodů, proč tomu tak je.

Při výpočtu starobního důchodu v Česku je výrazně zastoupen prvek solidarity. Lidé se získanou vysokou dobou pojištění si mohou při nízkých příjmech dokonce odchodem do starobního důchodu finančně polepšit, když mají řádný starobní důchod vyšší než čistou mzdu před odchodem do důchodu.

Zdroj: Shutterstock

Stejná základní výměra důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2024 činí 4400 Kč. Vyšší odvody na sociálním pojištění během produktivního života tedy nemají žádný vliv na výši základní výměry důchodu.

Zápočet téměř celé mzdy v první redukční hranici

Při výpočtu procentní výměry starobního důchodu se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) redukuje. Do první redukční hranice se započítává ze 100 % (v roce 2024 do částky 19 346 Kč), ve druhé redukční hranici z 26 % (v roce 2024 od 19 346 Kč do 175 868 Kč). Lidem s nízkými příjmy se téměř celý jejich osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %.

Tip: Devět mýtů o invalidních důchodech

Výchovné na děti neovlivňuje výši příjmu

Zpravidla ženy mají při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 nárok na výchovné, které činí na každé dítě 500 Kč. Výchovné je ve všech případech stejně vysoké, nerozlišují se odvody rodiče nebo dítěte na sociálním pojištění během produktivního života.

 

Práce na zkrácený úvazek se počítá do doby pojištění stejně jako na plný úvazek

Velmi důležitým parametrem pro výpočet starobního důchodu je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Jedním z důvodů nízkého příjmu během produktivního života je i práce na zkrácený úvazek. Práce na zkrácený úvazek však nemá žádný negativní vliv na výpočet získané doby pojištění. Do doby pojištění se odpracovaný měsíc na zkrácený úvazek počítá stejně jako odpracovaný měsíc na plný úvazek. Získanou dobu pojištění práce na zkrácený úvazek negativně neovlivňuje.

Hodnocení evidence na Úřadu práce jako náhradní doby pojištění

Lidé s nižšími příjmy bývají častěji během svého produktivního života někdy v evidenci na Úřadu práce než lidé s nadprůměrnými příjmy. Evidence na Úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom vždy započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. Evidence na Úřadu práce po dobu, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává pouze ve velmi omezeném rozsahu. Několik krátkodobých evidencí na Úřadu práce tedy snižuje starobní důchod velmi málo, neboť se jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.

Čtěte také: Pět důvodů, proč se evidovat u Úřadu práce i kvůli jednomu měsíci

Od roku 2010 se nehodnotí doba studia do doby pojištění

Doba studia do konce roku 2009 se pro důchodové účely započítávala v zákonném rozsahu jako náhradní doba pojištění, což bylo výhodné zejména pro vysokoškoláky. Od roku 2010 se však již studium jako náhradní doba pojištění nehodnotí. Toto zákonné opatření se dotýká zejména lidí s vyššími příjmy, kteří studovali na vysoké škole po roce 2010. 

Od října 2024 bude nutné získat pro přiznání předčasného důchodu dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, což bude snadnější pro lidi, kteří po celý život pracovali, i když za nižší mzdu.

Nepočítání pasivních příjmů

Většina lidí s nadprůměrnými mzdami či zisky ze zaměstnání či podnikání má i další významné pasivní příjmy (např. z kapitálového majetku nebo z nájmu). Měsíční částku starobního důchodu však ovlivňují pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Na měsíční částku starobního důchodu tedy nemá negativní vliv, že žadatel o starobní důchod měl minimální, nebo vůbec žádné pasivní příjmy.

Spočítejte si svůj důchod v důchodové kalkulačce

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY