Požádat lze i zpětně a diagnózy se nesčítají. Co jste ještě o invalidním důchodu nevěděli?

19.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ohledně přiznání invalidního důchodu koluje celá řada mýtu a polopravd, které v praxi matou žadatele. Nejčastější z nich si dnes rozebereme.

Invalidní důchod může být přiznán pro invaliditu prvního, druhého, nebo třetího stupně závisle na snížení pracovní schopnosti. O samotném přiznání invalidity rozhoduje posudkový lékař. To, zda společně s invaliditou vzniká nárok i na výplatu důchodu, pro změnu usoudí Česká správa sociálního zabezpečení. O podmínkách nároku na invalidní důchod pojednává § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

V tomto článku nebudeme rozebírat tyto podmínky, ale především fakta o invalidním důchodu, která nejsou mezi žadateli ani poživateli této penze tolik známá.

Vždycky vítězí jen jedna diagnóza

Posudkový lékař z Institutu posuzování zdravotního stavu žadatele o důchod nevyšetřuje. Neposuzuje ani jeho nemoci, úrazy nebo postižení, ale pouze jejich následky, tedy jak moc došlo ke snížení práceschopnosti. K tomu mu slouží lékařské zprávy a další zdravotní dokumentace, které byly přiloženy k žádosti.

Takový žadatel pak samozřejmě může mít více diagnóz. Důležité je však vědět, že nemoci, úrazy ani postižení se nebudou sčítat. Posudkový lékař vždy stanoví pouze jednu hlavní diagnózu, která pracovní schopnost snižuje nejvíce. Ve výjimečných a především odůvodněných případech však může pro další nemoci zvýšit určenou míru poklesu práceschopnosti. To lze však maximálně o 10 %. I oněch 10 % však nakonec může znamenat přiznání invalidity, nebo dokonce vyššího stupně invalidity.

Čtěte také: Jak moc ovlivňuje přiznaný stupeň invalidity výši invalidního důchodu

Výjimečně nemusí být dodržena potřebná doba pojištění

Pro nárok na výplatu invalidního důchodu musí být splněna potřebná doba účasti na důchodovém pojištění. Délku období závisle na věku žadatele určuje zákon.

Česká správa sociálního zabezpečení však dodržení potřebné doby účasti na důchodovém pojištění nevyžaduje, jestliže byla invalidita způsobena pracovním úrazem, nemocí z povolání, nebo by se mělo jednat o tzv. invaliditu z mládí.

Čtěte také: Těžké poškození bederní páteře je zařazeno mezi nemoci z povolání

Invalidní důchod: zpětně, sčítání diagnóz, nedodržení pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Sám žadatel může proces přiznání důchodu urychlit

Celý proces posuzování nároku na invalidní důchod se může výrazně protáhnout, pokud nejsou lékařské zprávy a další zdravotní dokumentace dodány předem společně s žádostí o důchod. Počítejte také s tím, že po vás bude chtít posudkový lékař ještě navíc vyplnit zdravotní dotazník.

Dále je také možné, že po vás bude chtít lékař při zpracovávání posudku ještě něco doplnit. Něco doložit může chtít i samotná ČSSZ, pokud u sebe nemá všechny doklady, které by podkládaly účast na důchodovém pojištění. Vaše součinnost tedy bude v celém procesu klíčová a čím rychlejší budete vy, tím rychlejší bude celý proces.

Čtěte také: Devět mýtů o invalidních důchodech

Důchod přímo naváže na nemocenskou

O invalidní důchod se nejčastěji žádá v době dočasné pracovní neschopnosti. Na placenou nemocenskou má nárok každý zaměstnanec, za něhož zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění a kterému je také nově od roku 2024 odváděno z platu nebo mzdy. Osoba samostatně výdělečně činná je nemocensky pojištěna pouze v případě, že si pojistné dobrovolně platí.

Pokud je invalidní důchod přiznán, dávky na sebe nejčastěji navazují. Po skončení výplaty nemocenského tedy začíná výplata důchodu.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu

Invalidní důchod může být přiznán i doplacen zpětně

Invalidní důchod může být přiznán nejdříve od dne vzniku invalidity, která byla stanovena v posudku, který vyhotovil lékař z Institutu posuzování zdravotního stavu. Žádost o invalidní důchod je pak možné podat i zpětně. Pokud by byl přiznán, bude vám doplacen. ČSSZ však důchod doplatí maximálně 5 let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Čtěte také: Důchod vám nedají vůbec, nebo vám ho seberou. Kdy mohou takové situace nastat?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY