Jaké daňové slevy mohou využít prarodiče, kteří mají v péči vnouče?

15.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Máte vnouče ve své péči, nebo u vás bydlí i s maminkou, která je na rodičovské? Můžete v takovém případě využít nějaké slevy na děti?

V rámci daní z příjmů rozlišujeme dvě daňové slevy, které jsou spojené s dětmi. Jsou jimi školkovné a daňové zvýhodnění, díky kterému lze čerpat daňový bonus. V praxi pak můžeme najít situace, kdy je možné, aby slevu na dítě čerpali prarodiče. K tomu je však nutné splnit zákonem dané podmínky. Jak vypadají?

Jak funguje daňové zvýhodnění na dítě?

Zaměstnanci mohou uplatňovat daňové zvýhodnění každý měsíc, jestliže u zaměstnavatele podepsali růžový formulář prohlášení poplatníka. Bez něj není možné čerpat daňové slevy. Oproti tomu osoby samostatně výdělečně činné mohou využít daňové zvýhodnění jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání.

Aby mohlo být daňové zvýhodnění uplatněno, podmínkou je, že jej nebude čerpat druhý z rodičů, popř. jej nebude čerpat druhý z rodičů ve stejném měsíci. Aby pak mohl daňové zvýhodnění na dítě využít nejen prarodič, musí být mj. splněno, že s ním vyživované dítě žije ve společně hospodařící domácnosti a že tuto daňovou slevu nevyužívá nikdo jiný. To lze doložit potvrzením druhého z poplatníků, nebo čestným prohlášením.

Vyúčtování slevy letos proběhlo v ročním zúčtování daně, které bývá v polovině února. Ti, co roční zúčtování nestihli, nebo mají povinnost podat daňové přiznání, tak mohou učinit do 2. května 2024 elektronicky nebo do 1. července 2024 s daňovým poradcem.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Kdy budou prarodiče čerpat daňový bonus?

Daňové zvýhodnění na dítě sníží vypočtenou daň z příjmů, na základě čehož vznikne daňová vratka, která se nazývá daňový bonus. Zaměstnanci daňový bonus čerpají každý měsíc v čisté mzdě, OSVČ pak jednou ročně po podání daňového přiznání.

Aby však mohl být daňový bonus vůbec vyplacen, musí mít poplatník, který chce daňové zvýhodnění využít, vlastní příjmy, které jsou minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy platné pro daný rok. Do tohoto příjmu se však nezapočítávají příjmy, které jsou osvobozené od daně.

V roce 2023 činila minimální mzda 17 300 Kč. Aby mohlo být daňové zvýhodnění využíváno, poplatník musí mít za loňské zdaňovací období příjmy alespoň ve výší 103 800 Kč.

Před rokem 2021 pak u daňového bonusu fungoval i strop, nad který se bonus již nevyplácel. Bylo jím 60 300 Kč. Aktuálně je však tento strop již několik let zrušen.

 
Daňové slevy na děti a prarodiče: daňové zvýhodnění a školkovné

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik je sleva na dítě?

Daňové zvýhodnění na děti 2023, 2024

roční

měsíční

na první dítě

15 204 Kč

1267 Kč

na druhé dítě

22 320 Kč

1860 Kč

na třetí a každé další dítě

27 840  Kč

2320 Kč

na první dítě (pokud má ZTP/P)

30 408 Kč

2534 Kč

na druhé dítě (pokud má ZTP/P)

44 640 Kč

3720 Kč

na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

55 680 Kč

4640 Kč

Čtěte také: Příklady, co je třeba vědět o měsíčním daňovém bonusu

Jak je to se školkovným?

Školkovné je lidově řečeno sleva za umístění dítěte do předškolního nebo obdobného zařízení. Ta se na rozdíl od daňového zvýhodnění uplatňuje u OSVČ i zaměstnanců pouze jednou ročně, a to buď prostřednictvím ročního zúčtování daně, nebo daňového přiznání. V obou případech však bude nutné doručit správci daně potvrzení o zaplaceném „školném“. To vydá každá školka na vyžádání.

Výše školkovného pak byla doposud každý rok jiná. Částka slevy se totiž odvíjí od minimální mzdy platné pro dané zdaňovací období. Za rok 2023 tedy půjde využít slevu za umístění dítěte ve výši 17 300 Kč.

Mohou slevu za umístění dítěte využít prarodiče?

Prarodiče, i když žijí s dítětem v jedné společně hospodařící domácnosti, bohužel na uplatnění slevy za umístění dítěte ve školce nárok nemají. Od příjmů, které vzniknou od roku 2024, na ni navíc nebude mít nárok vůbec nikdo. Školkovné je totiž jakožto sleva na dani zrušeno. Za rok 2023 jej tedy v daních využijete naposledy. 

Čtěte také: Kdo neplatí daň z příjmů během roku, a přitom má nárok na daňový přeplatek

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ