Osm případů, kdy je státem vyplácený důchod odebrán, nebo snížen

24.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Státem vyplácené důchody mohou být za určitých okolností sníženy, odebrány, nebo může být přerušena jejich výplata. Podívejme se na vybraných osm praktických příkladů, kdy tomu tak je.

O přiznání všech státních důchodů je nutné si požádat, přičemž jejich výplatou je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení. Pro přiznání každého státního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, žádný státní důchod není přiznán automaticky. V některých případech však nejsou důchody vypláceny trvale a může dojít k odebrání, či snížení jejich částky, jak si ukážeme v textu níže.

Zdroj: Depositphotos

Přerušení pobírání předčasného důchodu

Pan Milan je v předčasném důchodu a ještě nedosáhl řádného důchodového věku. Nyní dostal zajímavou pracovní nabídku na plný úvazek a rozhodl se ji přijmout. Po dobu výkonu takového zaměstnání však nebude pan Milan dostávat na účet předčasný důchod. Pobírat současně předčasný důchod a mzdu z klasické pracovní smlouvy není totiž možné. Z důvodu výdělečné činnosti se následně uvolněný starobní důchod přepočítá.

Čtěte také: Výdělky v předčasném důchodu jsou limitované, v řádném už ne

Reálné snížení předčasného důchodu

Paní Žaneta odejde v květnu do předčasného důchodu. Až do dosažení řádného důchodového věku bude mít omezenu valorizaci. Paní Žanetě se bude zvyšovat pouze základní výměra důchodu, a nikoliv procentní výměra důchodu. Z důvodu nízké valorizace se paní Žanetě bude snižovat reálná hodnota předčasného důchodu kvůli inflaci.

Spočítejte si invalidní důchod v naší kalkulačce

 

Odebrání invalidního důchodu

Zdravotní stav pana Radima se zlepšil natolik, že mu byl invalidní důchod prvního stupně odebrán. Invalidní důchody nemusí být pobírány trvale. V případě takového zlepšení zdravotního stavu, že není omezena pracovní schopnost ani pro přiznání invalidity prvního stupně, se přestane invalidní důchod zcela pobírat, jako tomu je v případě pana Radima.

Tip: Platí napořád a další nepravdy o invalidním důchodu

Snížení invalidního důchodu

Slečna Kristýna pobírá invalidní důchod druhého stupně. Z důvodu zlepšení zdravotního stavu je na základě posouzení posudkového lékaře snížena invalidita z druhého stupně na první stupeň. Z důvodu snížení stupně invalidity dojde k přepočtení a snížení částky invalidního důchodu. Slečna Kristýna tak bude dostávat na účet nižší invalidní důchod.

Snížení vdovského důchodu

Vdova Ladislava odejde v květnu do řádného starobního důchodu. Vlastní starobní důchod bude mít vyšší než přiznaný vdovský důchod po zemřelém manželovi. Z důvodu nároku na dva důchody bude paní Ladislava v plném rozsahu pobírat vlastní starobní důchod a z vdovského důchodu pouze polovinu procentní výměry. Vdovský důchod se tak paní Ladislavě citelně sníží. Důvodem je skutečnost, že při nároku na dva důchody současně se uplatňují pravidla pro úpravu nižšího z nich.

Čtěte také: Proč přiznání vlastního starobního důchodu výrazně zkrátí pobíraný vdovský důchod?

Uplynutí jednoho roku u vdovského důchodu

Vdova Marie pobírala jeden rok vdovský důchod po zemřelém manželovi, protože však nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, po roce nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká. Vdovský důchod se totiž pobírá pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek, což je v praxi nejčastěji péče o nezaopatřené dítě, péče o závislého rodiče nebo dosažení požadovaného zákonného věku.

Nesplnění zákonné podmínky u vdovského důchodu

Vdova Monika pobírala vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti manžela, neboť syn stále studoval. Po ukončení studia však již není splněna podmínka nezaopatřenosti dítěte a nárok na výplatu vdovského důchodu paní Monice zaniká.

Tip: Jak se změní vdovský nebo vdovecký důchod při odchodu do předčasného důchodu?

Odebrání sirotčího důchodu

Pan Michal pobíral po zemřelém otci sirotčí důchod a studoval na vysoké škole. Z důvodu ukončení studia na vysoké škole a nástupu do zaměstnání však nárok na výplatu sirotčího důchodu panu Michalovi zanikl. Sirotčí důchod je možné pobírat až do 26 let věku, ale pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, což je nejčastěji právě studium.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY