Osm nepravd o příspěvku na péči

27.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané, kteří se o sebe nejsou schopni postarat v základních úkonech, si mohou požádat o příspěvek na péči. Co je dobré vědět o něm vědět a jak je možné ho využít? 

O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce, přičemž je možné podat žádost i online. Samotné podání příspěvku na péči je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o příspěvek na péči není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o příspěvek na péči žádáno znovu, pokud se v mezidobí zdravotní stav zhorší.

Aktuálně jsou v Česku přiznávány čtyři stupně závislosti, na stupni závislosti následně závisí částka příspěvku na péči. Někteří lidé však mají o systému této dávky mylné představy. Podívejme se na vybraných osm omylů ohledně příspěvku na péči.

Zdroj: Depositphotos

Omyl první: Bez minimální doby pojištění není na příspěvek nárok

Zatímco pro přiznání starobního důchodu, některé z dávek nemocenského pojištění nebo podpory v nezaměstnanosti musí být splněny zákonné podmínky ohledně minimální doby pojištění, u příspěvku na péči tomu tak není. Příspěvek na péči je dávkou státní sociální podpory. Nárok na péči tak mohou mít i občané, kteří dlouhodobě nepracovali a byli v evidenci na Úřadu práce.

Omyl druhý: Příspěvek na péči automaticky náleží pečující osobě

Samotný příspěvek na péči náleží osobě, která není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat každodenní péči o sebe. Současně s žádostí o příspěvek na péči se vyplňuje i formulář o poskytovali služby, ten se však může během pobírání příspěvku na péči změnit a následně se odevzdá tento formulář znovu. Poskytovatelem péče nejčastěji bývá poskytovatel sociálních služeb, speciální zdravotnické zařízení nebo osoba blízká.

Čtěte také: Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých osm tisíc měsíčně

Omyl třetí: Každý invalidní důchodce má nárok na příspěvek na péči

Podmínky pro přiznání invalidního důchodu a příspěvku na péči jsou odlišné. V praxi tedy neplatí, že každý invalidní důchodce má nárok na příspěvek na péči. Mnozí invalidní důchodci jsou limitováni svým zdravotním stavem, ale stále pracují a jsou v podstatě nezávislí.

Zdroj: youtube.com/@uradpracecr6914

Omyl čtvrtý: Starobní důchodci s nadprůměrným důchodem příspěvek nedostanou

Pobírání nadprůměrného starobního důchodu rozhodně není důvodem pro nepřiznání příspěvku na péči. V řízení ohledně přiznání či nepřiznání příspěvku na péči se posuzuje schopnost žadatele zvládat základní životní potřeby, jako je např. orientace, stravování, tělesná hygiena, mobilita, komunikace nebo oblékání a obouvání. Pobíraný starobní důchod nemá vliv na to, zda bude příspěvek na péči přiznán.

Tip: Pět příkladů, jak se dopracovat k důchodu 25 000 Kč

Omyl pátý: Výši příspěvku ovlivňuje majetková situace

Rovněž rodinné majetkové poměry nehrají v rozhodování ohledně příspěvku na péči roli a do žádosti o příspěvek na péči se neuvádí majetková situace žadatele o příspěvek na péči.

Omyl šestý: Pečující osoba bude mít problémy s vlastním důchodem

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů před odchodem do důchodu a získané době pojištění. Bez minimální doby pojištění není starobní důchod dokonce vůbec přiznán. Do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky se přitom započítávají nejenom roky výdělečné činnosti, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří při splnění zákonných podmínek i péče o závislou osobu.

 

Omyl sedmý: Pečující osoba si musí platit zdravotní pojištění

Mnohdy je pro pečujícího rodinného příslušníka velmi těžké skloubit péči i zaměstnání. V praxi dochází k situaci, že pečující osoba již nemá vlastní příjem, nebo pouze formou brigád. Při splnění zákonných podmínek je pečující osoba státním pojištěncem a zdravotní pojištění za ni platí stát. Za státní pojištěnce se pro účely placení zdravotního pojištění považují osoby pečující o závislou osobu ve stupni závislosti II, III a IV a o děti mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I závislosti.

Omyl osmý: Daňové osvobození pro pečující osobu

Výdělečně činné pečující osoby nejsou automaticky osvobozeny od daňových plateb. Pokud je výdělečně činná osoba zaměstnancem, odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmu.

Čtěte také: Jak vyplnit žádost o příspěvek na péči

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY