Nezaměstnanost dělá Evropanům největší starosti

05.08.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nepříznivá ekonomická a sociální situace občanů zvyšuje jejich finanční obavy z budoucnosti. Největší obavy mají Evropané z případné nezaměstnanosti. Rozdíly mezi zeměmi jsou však značné. Nejlepší vyhlídky mají Švédové, nejvíce starostí Španělé.

Když se daří ekonomice, zvyšuje se životní úroveň občanů a pozitivní myšlení. Díky nízké nezaměstnanosti, reálnému růstu průměrné mzdy, dostupnému školství a zdravotnictví, nízké kriminalitě si může více občanů plnit své sny a přání, méně občanů má obavy z vývoje budoucnosti s ohledem na jejich peněženky. Dobrá kondice národní ekonomiky je velmi důležitá pro všechny občany.

  • Případná nezaměstnanost, inflace a hospodářská nestabilita, to jsou tři nejvyšší ekonomické starosti Evropanů, jak vyplývá z každoroční studie společnosti GFK "Challanges of Europe 2013".
  • Desítku nejpalčivějších finančně-sociálních problémů pro Evropany tvoří (seřazeno dle významnosti): nezaměstnanost, inflace, hospodářská nestabilita, zdravotnictví, problémy s bydlením, politika, důchody, vzdělání, korupce a kriminalita.
  • Nejvíce starostí mají občané ve Španělsku, Itálii a Francii. Nejméně ve Švédsku, Nizozemí a Velké Británii. Pouze v Nizozemí a Rusku není pro občany největším problémem nezaměstnanost.

Hlavním tématem je nezaměstnanost

Největší obavy mají Evropané tradičně z případné nezaměstnanosti. Dle výsledků z průzkumu v letošním roce jsou však obavy o něco nižší než v předchozích letech. Největší obavy z případné nezaměstnanosti mají Španělé (72 %), kde je bez práce každý čtvrtý. Dalšími zeměmi, kde je nezaměstnanost jednoznačně top tématem jsou: Francie (69 %), Polsko (58 %) a Itálie (52 %).

  • V posledních letech stoupá v žebříčku vnímání korupce, meziročně se výrazně zvýšilo vnímání korupce jako velkého problému např. ve Španělsku (až na 27 %), v hodnocení ve zprávě za rok 2012 nebyla korupce v elitní desítce největších ekonomických problémů Evropanů.

Rusko - nezaměstnanost až na pátém místě

V přiložených tabulkách je uvedeno deset členských zemí EU a Rusko. Právě v Rusku jsou obavy občanů odlišné od ostatních zemí EU. Top tématy pro ruské domácnosti jsou inflace, problémy s bydlením a důchody.

  • Z nezaměstnanosti mají nejvyšší obavy Španělé (72 %), z inflace Rusové (31 %), z hospodářské stability Italové (31 %), zdravotnictví přináší nejvíce starostí Polákům (24 %), problémy s bydlením Rusům (22 %), politika Italům (22 %), důchody Rakušanům (15 %), vzdělání Němcům (16 %), korupce Španělům (27 %), kriminalita Francouzům, Britům a Belgičanům (10 %).

Nejméně starostí mají Švédové

Příznivá ekonomická situace se pozitivně projevuje na hodnocení občanů ohledně jejich budoucnosti, jak je vidět z přiložených tabulek. Životní úroveň Švédů je jedna z nejvyšších na světě. Pro Švédsko je typická vysoká míra přerozdělení s propracovaným sociálním státem, současně však také výborné podmínky pro podnikání (jednoduchá administrativa, fungující soudní systém, vysoký stupeň liberalizace, minimální kriminalita a vysoká vzdělanost občanů). Vysoká osobní svoboda a demokracie ve Švédsku jsou základním předpokladem pro rozvoj byznysu a spokojenosti občanů.

Nízká nezaměstnanost v Nizozemí

Velmi pozitivně hodnotí ekonomickou situaci rovněž Nizozemci, kteří mají z členských zemí EU nejmenší starosti z případné nezaměstnanosti. V Nizozemí je totiž dlouhodobě jedna z nejnižších nezaměstnaností v EU. Jedním z důvodů je i vysoké využívání částečných úvazků zaměstnavateli. V Nizozemí pracuje na zkrácený úvazek více než 60 % žen. Vyšší využívání zkrácených pracovní úvazků se pozitivně projevuje na trhu práce. Zkrácené pracovní úvazky jsou možností, jak mohou mladé maminky skloubit péči o malé děti a současně nadále pracovat. Produktivita práce na zkrácený pracovní úvazek neklesá a pro řadu rodin je možnost, aby jeden z partnerů pracoval na zkrácený úvazek velmi důležitá.

Z čeho mají Evropané obavy?

(v %, možno více odpovědí)

Starost Celkem Německo Francie Itálie Španělsko Rakousko

Nezaměstnanost

37

32

69

52

72

28

Pokles kupní

 síly mzdy

20

29

21

11

2

13

Hospodářská stabilita

15

16

14

31

27

12

Zdravotnictví

11

7

7

9

14

7

Problémy s bydlením

10

3

11

1

14

2

Politika

9

7

5

22

16

13

Důchody

8

14

8

5

2

15

Vzdělání

8

16

8

3

10

10

Korupce

7

1

0

8

27

8

Kriminalita

7

8

10

9

2

6

Starost Velká Británie Polsko Belgie Rusko Nizozemí Švédsko

Nezaměstnanost

24

58

28

11

16

33

Pokles kupní

 síly mzdy

8

23

13

31

3

2

Hospodářská stabilita

19

7

16

6

21

7

Zdravotnictví

17

24

3

8

14

8

Problémy s bydlením

5

2

3

22

11

2

Politika

6

11

21

3

6

2

Důchody

2

6

4

13

4

2

Vzdělání

9

3

3

7

5

9

Korupce

0

2

1

11

0

0

Kriminalita

10

2

10

4

9

1

 

Pramen: „Challenges of Europe 2013“, GFK-Nürnberg, e. V.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU