Dávky nás provází celým životem

20.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V životě se mohou přihodit události, jejichž řešení není možné bez pomoci. Právě pro tyto okamžiky, které často mohou vypadat jako bezvýchodné, má stát systém různých dávek, které dokážou pomoci lidem v nesnázích. Podívejte se, jaké dávky existují a kdo je může získat.

Někdy díky příjemným věcem jako je třeba narození dítěte, jindy to může být kvůli nemoci nebo ztrátě zaměstnání, může dojít k situaci, kdy člověk přijde o část svých příjmů. Nejen pro tyto případy je tu celá řada dávek, které finančně lidem pomohou.

Systém dávek, které může člověk během svého života čerpat, je v našem státě rozsáhlý a poměrně komplikovaný. V následujícím textu naleznete nejen základní přehled dávek, ale také kdy je můžete získat a kdo je poskytuje.

Dávky státní sociální podpory

V rámci systému dávek státní sociální podpory jsou vypláceny dávky určené především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Rodiny tak mohou pobírat rodičovský příspěvek, porodné a přídavek na dítě. Dávka, která je ze systému dávek sociální podpory vyplácena i rodinám bez dětí, je příspěvek na bydlení. U většiny těchto dávek je určitým způsobem zkoumán příjem rodiny a na základě toho jsou dávky přiznány či nikoli. U rodičovského příspěvku je potom na výši příjmů závislá maximální měsíční výše rodičovského příspěvku. O tyto dávky je třeba požádat na předepsaných formulářích. Dávky přiznává a vyplácí úřad práce.

V souvislosti s dávkami státní sociální podpory je třeba připomenout také životní a existenční minimum, které se často uplatňují při posuzování, zda osoba má či nemá nárok na některou konkrétní dávku.

  • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
  • Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

TIP: Vypočtěte si výši životního minima

Dávky v hmotné nouzi

Dávky hmotné nouze, patří mezi dávky, které mají lidem poskytnout okamžitou pomoc. Jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, která má pomoci při nenadálé situace typu živelní pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Tyto dávky jsou vypláceny úřady práce a při posuzování nároku na ně je postupováno individuálně s ohledem na majetkové poměry žadatele. I zde se využívá životního a existenčního minima.

Pěstounské dávky

Další skupinou dávek, které zmíníme jen okrajově, jsou pěstounské dávky. Ty jsou na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí poskytovány pěstounům.

Nemocenská, ošetřovné, mateřská – dávky z nemocenského pojištění

Další skupinou dávek, které během života mají pomoci s financemi během doby, kdy jsme nemocní nebo se staráme o blízkou osobu, jsou dávky vypláceny z nemocenského pojištění. Zatímco nemocenskou čerpá osoba, která je nemocná a přichází tak o svůj výdělek, další dávky jsou obvykle čerpány při péči v souvislosti s narozením dítěte či o nemocné dítě. Pro budoucí maminky se jedná o dávku vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a mateřskou (peněžitá pomoc v mateřství). Následně při nemoci dítěte ale i jiného člena rodiny je možné čerpat ošetřovné. Na tyto dávky má opět nárok pouze osoba, která je účastna po určitou dobu nemocenského pojištění, přičemž u zaměstnaných osob je účast povinná, OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit dobrovolně, čímž získají možnost čerpat nemocenskou a mateřskou. Dávky z nemocenského pojištění vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení.

Dávky pro zdravotně postižené a příspěvek na péči

Mezi námi žije početná skupina lidí, kteří ať svým zaviněním, nebo již od narození jsou určitým způsobem zdravotně znevýhodněni. Pro tyto lidi existuje řada dávek, které jim mají pomoci se lépe vyrovnat se svým zdravotním postižením a začlenit se do normálního života. Jedná se o příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením, z něhož vyplývají určité benefity. O tyto dávky, u některých se zkoumá příjem a sociální poměry žadatele, se žádá na předepsaných formulářích a přiznává je a vyplácí úřady práce.

K těmto dávkám lze také přiřadit příspěvek na péči, který je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Podle stupně závislosti se liší výše příspěvku. Příspěvek slouží především k zajištění sociální péče příjemci příspěvku, jak již pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem. Podle stupně závislosti se liší výše příspěvku. Stejně jako u dávek pro zdravotně postižené tak i o příspěvek na péči se žádá a je vyplácen úřady práce.

Důchody – dávky z důchodového pojištění

Zvláštním druhem dávky, kterou u nás pobírá v současné době více jak 2.800.000 lidí, je důchod. Jedná se o důchod starobní, invalidní a pozůstalostní (sirotčí, vdovský a vdovecký). Důchody obecně patří mezi dávky, na které člověk získává nárok po splnění určitých podmínek. Jelikož všechny důchody jsou vypláceny z důchodového pojištění, je nutné pro jednotlivé typy důchodů být účasten po minimálně danou dobu důchodového pojištění, a v případě starobního důchodu navíc ještě dosáhnout důchodového věku. V případě, že důchodového pojištění účastni nejste, nebo si platíte minimální částky, můžete se v budoucnu dostat do situace, kdy vypočtený důchod bude velmi nízký. Důchody přiznává a vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání je další životní situací, která dokáže znepříjemnit život a při níž dochází ke ztrátě příjmů. Stát řeší i tento problém a lidem, kteří jsou bez práce je po stanovenou dobu, závisí na věku uchazeče o zaměstnání, poskytována podpora v nezaměstnanosti. Pro získání podpory v nezaměstnanosti je třeba splnit podmínku účasti na důchodovém pojištění nebo v rozhodném období získat potřebnou dobu prostřednictvím náhradních dob. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku z rozhodného období. Podporu v nezaměstnanosti přiznává a vyplácí úřad práce.

Pokud jste vedeni jako uchazeči na úřadu práce jistě vám přijdou vhod informace, které jsme na našem webu zveřejnili, a které se týkají tématu, jak získat práci.

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY