15 případů, kdy nedostanete nemocenskou

12.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Podzim je tady, stejně tak i období chřipek, rýmiček a jiných nemocí. Jste si jistí, jestli máte nárok na nemocenskou?

Lidé v pracovní neschopnosti mají při splnění zákonných podmínek nárok na nemocenskou. V praxi jsou však někteří lidé překvapeni, že jim není nemocenská přiznána. Podívejme se na vybraných 15 případů, kdy máte smůlu a nemocenskou pobírat nebudete.

Díky nemocenské nejsou lidé během nemoci bez finančních prostředků. Podívejme se však na vybrané praktické příklady, kdy nelze nemocenskou na účet pobírat.

Krátkodobá pracovní neschopnost

Nemocenskou je možné při splnění zákonných podmínek pobírat až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 kalendářních dnech mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy, kterou jim od 4. pracovního dne vyplácí jejich zaměstnavatel.

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Ze zákona je možné nemocenskou pobírat pouze během podpůrčí doby, která trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při dlouhodobých zdravotních problémech je nutné si požádat o invalidní důchod.

Uplynutí 7denní ohranné lhůty

Zaměstnancům účastných na nemocenském pojištění vzniká nárok na nemocenskou i po ukončení pracovního poměru, pokud dojde ke vzniku pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Po uplynutí této ochranné lhůty po skončení zaměstnaneckého poměru nelze nemocenskou pobírat.

Občan v evidenci na úřadu práce

Lidé v evidenci na úřadu práce nejsou nemocensky pojištěni, a proto během nemoci nemají nárok na nemocenskou. Při splnění zákonných podmínek jim náleží podpora v nezaměstnanosti.

Kdy nemáte nárok na pobírání nemocenské?

(foto: Shutterstock)

Živnostník neplatící dobrovolné nemocenské pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. Většina OSVČ si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, a proto v případě nemoci nemají nárok na státní nemocenskou.

Nepracující student vysoké školy

Doba studia nezakládá účast na nemocenském pojištění, proto nemocní studenti nemohou pobírat nemocenskou. Nárok na nemocenskou mohou mít pouze pracující studenti, kteří ze svého příjmu odvádí sociální pojištění.

Výkon práce pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně

Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu tedy nevzniká nárok na nemocenskou.

Výkon práce pouze na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně

Z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Při práci na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do limitu nelze pobírat nemocenskou.

Nemocný příjemce rodičovského příspěvku

Ze zákona je nemocenská vyplácena, aby pojištěný zaměstnanec nebo pojištěný živnostník nebyl během nemoci bez příjmu. Matka (nebo otec) pobírající rodičovský příspěvek z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku však nemocenskou pobírat nemůže, neboť nedochází k propadu příjmu z důvodu nemoci, nadále se totiž pobírá rodičovský příspěvek.

Pobírání peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské)

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je stejně jako nemocenská příjmem z nemocenského pojištění. V praxi tedy nelze pobírat mateřskou a nemocenskou současně. V případě, že již vznikl nárok na mateřskou, tak se vyplácí mateřská, která je vyšší než nemocenská.

 

Občan pouze s pasivními příjmy nezakládajícími účast na nemocenském pojištění

Někteří lidé mají pouze pasivní příjmy, např. z pronájmu, z prodeje nemovitých věcí, ze kterých se neplatí sociální pojištění. V případě nemoci jsou tedy tito lidé bez nároku na nemocenskou.

Přečtěte si také: Jak se daní příjem z pronájmu?

Práce na černo

Z práce na černo nejsou odváděny žádné povinné daňové odvody, proto nemůže vzniknout z práce na černo ani nárok na nemocenskou. Při prokázání práce na černo hrozí vysoké sankce zaměstnavateli i zaměstnanci.

Vyčerpání omezené podpůrčí doby

Pracující starobní důchodci a příjemci invalidního důchodu III. stupně mohou pobírat nemocenskou nejvýše 70 kalendářních dní. Když je 70denní podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li pracovní neschopnost.

Pobírání předčasného důchodu

Předčasní důchodci nemohou pobírat předčasný důchod a mít současně příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Předčasní důchodci tak mohou do dosažení řádného důchodového věku pracovat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a stále pobírat předčasný důchod. Předčasní důchodci však nemohou pobírat nemocenskou, protože nesplní podmínku pojištění.

Doplatek na ruku

Někteří lidé pracují oficiálně na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu a další peníze dostávají na ruku. V takovém případě nemají na nemocenskou nárok.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY