8 případů, kdy zaměstnanec dostane daňovou vratku za rok 2017

06.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Po provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 obdrží někteří zaměstnanci část zaplacené daně z příjmu během roku zpět. Podívejme se na osm příkladů, kdy vznikne nárok na daňovou vratku.

Nárok na daňovou vratku za rok 2017 mohou mít po provedeném ročním zúčtování daně pouze zaměstnanci, kteří během roku zaplatili nějakou částku na zálohové dani z příjmu fyzických osob, nebo zaměstnanci čerpající daňový bonus, který v plném rozsahu nevyužili během roku 2017.

1) Uplatňování daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti se pro kalendářní rok 2017 zvýšilo. Na druhé dítě o 200 Kč a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně. Ke změně legislativy však došlo až v průběhu roku, proto se při výpočtu čisté mzdy za měsíce leden až červen 2017 uplatnilo ještě nižší daňové zvýhodnění na druhé a další děti dle legislativy roku 2016. V ročním zúčtování daně se však  uplatní pro celý kalendářní rok 2017 vyšší daňové zvýhodnění, a proto zaměstnancům se dvěma a více dětmi uplatňujícím daňové zvýhodnění vznikne nárok na daňovou vratku.

2) Práce po část roku

Zaměstnanci, kteří pracovali pouze po část roku 2017 (např. z důvodu nezaměstnanosti, studia, odchodu do důchodu), mají nárok na daňovou vratku, neboť v ročním zúčtování daně se uplatní sleva na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. V měsících, kdy zaměstnanci nepracovali, nemohli totiž uplatnit poměrnou měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

3) Dlouhodobá nemoc

V případě dlouhodobé nemoci pobírá zaměstnanec nemocenskou, ze které se neplatí daň z příjmu. V měsíci, kdy je pobírána jenom nemocenská, nelze přitom uplatnit daňovou slevu na poplatníka, přičemž v ročním zúčtování daně se opět uplatní sleva na poplatníka v plné roční částce 24 840 Kč.

4) Sleva na manželku (manžela)

Během roku nelze při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovat daňovou slevu na manželku (manžela). Roční daňovou slevu ve výši 24 840 Kč je možné uplatnit pouze za celý kalendářní rok. Zaměstnanec (zaměstnankyně), jehož manželka (manžel) má rozhodné vlastní příjmy za rok 2017 nepřesahující 68 000 Kč, tedy obdrží daňovou vratku.

5) Školkovné

Daňové zvýhodnění na děti se uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy, školkovné nikoliv. Za rok 2017 je možné uplatnit školkovné na každé dítě maximálně ve výši 11 000 Kč. Zaměstnanci uplatňující daňovou slevu školkovné opět obdrží daňovou vratku.

6) Neuplatnění některé daňové slevy během roku

Zatímco nárok na daňovou slevu na poplatníka uplatňuje mzdová účetní při podepsaném prohlášení k dani automaticky, nárok na ostatní daňové slevy (např. na studenta nebo invaliditu) pouze při doručení příslušného dokladu. Opomenutí s uplatněním těchto daňových slev je možné snadno napravit v ročním zúčtování daně a v takovém případě opět vznikne nárok na daňovou vratku, neboť se na měsíčních zálohách během roku 2017 zaplatilo více, než odpovídá roční daňové povinnosti.

7) Platba solidární daně jen v některém měsíci

Jestliže měl zaměstnanec v některém měsíci roku 2017 hrubou mzdu vyšší než 112 928 Kč, potom mu byla z hrubé mzdy nad tuto částku odvedena 7% solidární daň. Pokud je však roční hrubá mzda za rok 2017 nižší než 1 355 136 Kč, potom se obdrží zaplacená měsíční solidární daň po provedeném ročním zúčtování daně zpět. K takové situaci dochází, když některý měsíc byl příjmově výjimečný a v ostatních měsících je hrubá mzda značně nižší.

8) Nárok na daňové odpočty

Všechny nezdanitelné položky (daňové odpočty) uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu snižují při splnění zákonných  podmínek roční daňový základ. Daňové odpočty lze uplatnit vždy pouze za celý kalendářní rok. Mezi nezdanitelné položky patří např. dary, odpočet zaplacených úroků z úvěru, odpočet vkladů na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nebo odpočet vkladů na životní pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ