Roční zúčtování a daňové přiznání, když jste byli loni dlouho na nemocenské

25.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Při dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě vzniká zpravidla nárok na vratku daně za celý rok. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka i dalších slev v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání ve výši 24 840 Kč a neplacení daně z příjmu fyzických osob z nemocenské.

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu fyzických osob zaměstnance se uplatňuje poměrná měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Při prováděném ročním zúčtování daně, nebo podání ročního daňového přiznání se však uplatňuje roční daňová sleva ve výši 24 840 Kč. Z vyplácené nemocenské se přitom daň z příjmu fyzických neodvádí, neboť nemocenská je dle § 4 zákona o dani z příjmu osvobozena do částky 439 200 Kč (36násobek minimální mzdy) za celý rok 2018, během několikaměsíční nemocenské není možné tak vysokou nemocenskou obdržet.

Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku

Zaměstnanec, který je delší dobu na nemocenské a který během roku odvedl na dani z příjmu fyzických osob nějaké zálohy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně prováděném jeho zaměstnavatelem daňový přeplatek. Výše daňového přeplatku závisí na konkrétní daňové situaci zaměstnance a množství uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů, které se uplatňují pouze za celý rok (např. školkovné, sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč, odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, odpočet penzijního zaplacených příspěvků na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření v souladu se zákonem).

 

Jak probíhá roční zúčtování daně?

O provedení ročního zúčtování daně musí zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat. V některých případech nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjmy z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, současně pracuje pro dva zaměstnavatele). Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance do konce března následujícího roku, přičemž doklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů musí zaměstnanec doručit mzdové účetní do 15. února. Těmito doklady v praxi může být např. potvrzení školky o zaplaceném školkovném, čestné prohlášení manželky (manžela), že vlastní příjmy za rok jsou nižší než 68 tisíc Kč, potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Přeplatky z prováděného ročního zúčtování za rok 2018 vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen 2018.

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Při nástupu na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy nevzniká, až od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

Praktický příklad: nemoc po skončení pracovního poměru

Paní Novotná byla v zaměstnaneckém poměru leden až říjen 2018. Měsíční hrubá mzdy byla 24 700 Kč. Paní Novotná při výpočtu měsíční hrubé mzdy uplatňovala pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob byla 2 895 Kč. Za leden až říjen zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmu 28 950 Kč (2 895 Kč x 10 měsíců).

Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmu

Hrubá mzda

24 700 Kč

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

33 100 Kč

(24 700 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

4 965 Kč

(33 100 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha  na daň z příjmu

2 895 Kč

(4 965 Kč - 2 070 Kč)

vlastní výpočet autora

Od 1. listopadu 2018 byla paní Novotná bez práce, v 7denní ochranné lhůtě však nastoupila paní Novotná na nemocenskou, neboť má zdravotní problémy. Listopad a prosinec 2018 byl paní Novotná v pracovní neschopnosti. Jak vysoký přeplatek na dani z příjmu fyzických osob paní Novotná obdrží? Paní Novotná si sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní paní Novotná daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a u doplňkového penzijního spoření 6 000 Kč. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná od svého bývalého zaměstnavatele potřebovat "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018".

Vybrané údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

247 000 Kč
(24 700 x 10 měsíců)

Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem

83 980 Kč
(24 700 x 34 %) x 10 měsíců)

Základ daně

330 980 Kč

(247 000 + 83 980)

vlastní výpočet autora

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 bude paní Novotná potřebovat k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2018.

Daňové přiznání paní Novotné

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

247 000 Kč

Úhrn povinného pojistného

83 980 Kč

Základ daně

330 980 Kč

Odpočet životního pojištění

12 000 Kč

Odpočet doplňkového penzijního spoření

6 000 Kč

Základ daně po odpočtech

312 980 Kč

(330 980 - 12 000 - 6 000)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

312 900 Kč

Daň z příjmu

46 935 Kč

(312 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevách

22 095 Kč

(46 935 - 24 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu

28 950 Kč

Daňový přeplatek

6 855 Kč

(28 950 - 22 095)

vlastní výpočet autora

Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 6 855 Kč. Při vyplnění daňového přiznání nesmí paní Novotná zapomenout vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání dole, kde se uvádí číslo účtu pro zaslaní daňového přeplatku.


Čtěte také: Má pracující důchodce nárok na nemocenskouPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 51 krát