Daňové přiznání, když jste byli loni dlouho na nemocenské

08.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Při dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě vzniká zpravidla nárok na vratku daně za celý rok. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka i dalších slev v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání ve výši 30 840 Kč a neplacení daně z příjmů fyzických osob z nemocenské.

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob u zaměstnance se uplatňuje poměrná měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč. Při prováděném ročním zúčtování daně nebo podání ročního daňového přiznání se však uplatňuje roční daňová sleva ve výši 30 840 Kč. Z vyplácené nemocenské se přitom daň z příjmů fyzických osob neodvádí, neboť nemocenská je podle § 4 zákona o daních z příjmů osvobozena do částky 622 800 Kč (36násobek minimální mzdy) za celý rok 2023 (680 400 Kč za rok 2024) a během několikaměsíčního stonání není možné tak vysokou nemocenskou obdržet.

Vratka daně a nemocenská

Zdroj: Shutterstock

Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku

Zaměstnanec, který je delší dobu na nemocenské a který během roku odvedl na dani z příjmů fyzických osob nějaké zálohy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně prováděném jeho zaměstnavatelem daňový přeplatek. Výše daňového přeplatku závisí na konkrétní daňové situaci zaměstnance a množství uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů, které se uplatňují pouze za celý rok (např. školkovné, sleva na manželku/manžela s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč, odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, odpočet zaplacených příspěvků na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření v souladu se zákonem).

Tip: Přehled zrušených a snížených daňových slev od roku 2024

Jak probíhá roční zúčtování daně?

O provedení ročního zúčtování daně musí zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat. V některých případech nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjmy z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, současně pracuje pro dva zaměstnavatele). Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance do konce března následujícího roku, přičemž doklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů musí zaměstnanec doručit mzdové účetní do 15. února. Těmito doklady v praxi může být např. potvrzení školky o zaplaceném školkovném, čestné prohlášení manželky (manžela), že vlastní příjmy za rok jsou nižší než 68 tisíc Kč, potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Přeplatky z prováděného ročního zúčtování za rok 2023 vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen 2024.

Tip: Přehled daňových slev pro podání daňového přiznání

 

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Při nástupu na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy nevzniká, až od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

Praktický příklad: nemoc po skončení pracovního poměru

Paní Novotná byla v zaměstnaneckém poměru od ledna do října 2023. Měsíční hrubá mzda byla 24 700 Kč. Paní Novotná při výpočtu měsíční hrubé mzdy uplatňovala pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmů fyzických osob byla 1135 Kč. Za leden až říjen zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmů 11 350 Kč (1135 Kč × 10 měsíců).

Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmů v roce 2023

Hrubá mzda

24 700 Kč

Daň z příjmů

3705 Kč (24 700 Kč × 15 %)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Záloha na daň z příjmů

1135 Kč (3705 Kč − 2570 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Od 1. listopadu 2023 byla paní Novotná bez práce, v 7denní ochranné lhůtě však nastoupila na nemocenskou, neboť má zdravotní problémy. V listopadu a prosinci 2023 byla paní Novotná v pracovní neschopnosti. Jak vysoký přeplatek na dani z příjmů fyzických osob obdrží?

Paní Novotná si sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a u doplňkového penzijního spoření 6000 Kč. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná od svého bývalého zaměstnavatele potřebovat „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023“.

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti bude činit 247 000 Kč (24 700 Kč × 10 měsíců) a bude základem daně paní Novotné.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023 bude paní Novotná potřebovat k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2023.

Daňové přiznání paní Novotné

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů (základ daně)

247 000 Kč

Odpočet životního pojištění

12 000 Kč

Odpočet doplňkového penzijního spoření

6000 Kč

Základ daně po odpočtech

229 000 Kč (247 000 − 12 000 − 6000)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

229 000 Kč

Daň z příjmů

34 350 Kč (229 000 × 15 %)

Sleva na poplatníka

30 840 Kč

Daň z příjmů po slevách

3510 Kč (34 350 − 30 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmů

11 350 Kč

Daňový přeplatek

7840 Kč (11 350 − 3510)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 7840 Kč. Při vyplnění daňového přiznání nesmí paní Novotná zapomenout vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání dole, kde se uvádí číslo účtu pro zaslaní daňového přeplatku.

Mzdová kalkulačka: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 104 krát

Články ze sekce: DANĚ