Roční zúčtování a daňové přiznání, když jste byli loni dlouho na nemocenské

17.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Při dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě vzniká zpravidla nárok na vratku daně za celý rok. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka i dalších slev v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání ve výši 30 840 Kč a neplacení daně z příjmu fyzických osob z nemocenské.

Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu fyzických osob zaměstnance se uplatňuje poměrná měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč (2 320 Kč v roce 2021). Při prováděném ročním zúčtování daně, nebo podání ročního daňového přiznání se však uplatňuje roční daňová sleva ve výši 30 840 Kč (27 840 Kč v roce 2021). Z vyplácené nemocenské se přitom daň z příjmu fyzických neodvádí, neboť nemocenská je dle § 4 zákona o dani z příjmu osvobozena do částky 547 200 Kč (36násobek minimální mzdy) za celý rok 2021 (583 200 Kč za rok 2022) , během několikaměsíční nemocenské není možné tak vysokou nemocenskou obdržet.

Vratka daně a nemocenská

Zdroj: Shutterstock

Při nemocenské vznikne nárok na daňovou vratku

Zaměstnanec, který je delší dobu na nemocenské a který během roku odvedl na dani z příjmu fyzických osob nějaké zálohy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně prováděném jeho zaměstnavatelem daňový přeplatek. Výše daňového přeplatku závisí na konkrétní daňové situaci zaměstnance a množství uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů, které se uplatňují pouze za celý rok (např. školkovné, sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč, odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru, odpočet penzijního zaplacených příspěvků na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření v souladu se zákonem).

 

Jak probíhá roční zúčtování daně?

O provedení ročního zúčtování daně musí zaměstnanec svého zaměstnavatele požádat. V některých případech nemůže zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování daně provést (např. zaměstnanec má příjmy z pronájmu, ze samostatné výdělečné činnosti, současně pracuje pro dva zaměstnavatele). Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel za zaměstnance do konce března následujícího roku, přičemž doklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů musí zaměstnanec doručit mzdové účetní do 15. února. Těmito doklady v praxi může být např. potvrzení školky o zaplaceném školkovném, čestné prohlášení manželky (manžela), že vlastní příjmy za rok jsou nižší než 68 tisíc Kč, potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru. Přeplatky z prováděného ročního zúčtování za rok 2021 vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen 2022.

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nárok na nemocenskou vzniká i po skončení pracovního poměru, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Při nástupu na nemocenskou v ochranné 7denní lhůtě po skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy nevzniká, až od 15. dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská.

Praktický příklad: nemoc po skončení pracovního poměru

Paní Novotná byla v zaměstnaneckém poměru leden až říjen 2021. Měsíční hrubá mzdy byla 24 700 Kč. Paní Novotná při výpočtu měsíční hrubé mzdy uplatňovala pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční záloha na dani z příjmu fyzických osob byla 1 385 Kč. Za leden až říjen zaplatila paní Novotná na zálohách na dani z příjmu 13 850 Kč (1 385 Kč x 10 měsíců).

Výpočet měsíční zálohy na dani z příjmu v roce 2021

Hrubá mzda

24 700 Kč

Daň z příjmu

3 705 Kč (24 700 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Záloha  na daň z příjmu

 1385 Kč (3 705 Kč - 2 320 Kč)

vlastní výpočet autora

Od 1. listopadu 2021 byla paní Novotná bez práce, v 7denní ochranné lhůtě však nastoupila paní Novotná na nemocenskou, neboť má zdravotní problémy. Listopad a prosinec 2021 byl paní Novotná v pracovní neschopnosti. Jak vysoký přeplatek na dani z příjmu fyzických osob paní Novotná obdrží? Paní Novotná si sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní paní Novotná daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a u doplňkového penzijního spoření 6 000 Kč. K vyplnění daňového přiznání bude paní Novotná od svého bývalého zaměstnavatele potřebovat "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021".

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti bude činit 247 000 Kč (24 700 x 10 měsíců) a bude základem daně paní Novotné.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 bude paní Novotná potřebovat k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2021.

Daňové přiznání paní Novotné

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů (základ daně)

247 000 Kč

Odpočet životního pojištění

12 000 Kč

Odpočet doplňkového penzijního spoření

6 000 Kč

Základ daně po odpočtech

229 000 Kč (247 000- 12 000 - 6 000)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

229 000Kč

Daň z příjmu

34 350 Kč (229 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

27 840 Kč

Daň z příjmu po slevách

6 510 Kč (34 350 - 27 840)

Zaplacené zálohy na dani z příjmu

13 850 Kč

Daňový přeplatek

7 340 Kč (13 850 - 6 510)

vlastní výpočet autora

Tip: Mzdová kalkulačka: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

Paní Novotné vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 7 340 Kč. Při vyplnění daňového přiznání nesmí paní Novotná zapomenout vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání dole, kde se uvádí číslo účtu pro zaslaní daňového přeplatku.


Čtěte také: Má pracující důchodce nárok na nemocenskouPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 83 krát

Články ze sekce: DANĚ