5 případů, kdy musíte odevzdat přehled a nečekáte to

21.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti  v roce 2019 je nutné podat v roce 2020 zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Podívejme se na vybraných pět příkladů, kdy se v praxi na tuto povinnost zapomíná.

Odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na příslušné zdravotní pojišťovně je základní zákonnou povinností všech osob samostatně výdělečně činných. Od uvedených údajů v přehledu o příjmech a výdajích se vypočítává zdravotní pojištění za celý kalendářní rok. Sazba zdravotního pojištění za rok 2019 je stejná jako v předchozích letech, a sice 13,5 % z vyměřovacího základu.

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku. Vyměřovacím základem je buď skutečný vyměřovací základ, tj. polovina daňového základu, nebo minimální vyměřovací základ, jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší. Kdy se musí přehled odevzdat, i když to tak na první pohled nevypadá?

Změna zdravotní pojišťovny

Osoby samostatně výdělečně činné, které během roku 2019 změnily zdravotní pojišťovnu, musí přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 odevzdat na dvě zdravotní pojišťovny. Na starou zdravotní pojišťovnu i na novou zdravotní pojišťovnu. Některé osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají přehled pouze na novou zdravotní pojišťovnu. Změnit zdravotní pojišťovnu během roku 2019 bylo možné pouze od 1. července. Při změně zdravotní pojišťovny bylo možné být pojištěncem jedné zdravotní pojišťovny půl roku a druhé rovněž půl roku.

Výkon samostatné činnosti pouze po část roku

Některé osoby samostatně výdělečně činné vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, ať už hlavní nebo vedlejší, pouze po část roku, např. z důvodu ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku. I při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze v lednu 2019 je nutné zdravotní pojišťovně doručit přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

Kdy se musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích

(foto: Shutterstock)

 

Přivýdělek při zaměstnání

Odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musí i zaměstnanci, kteří si vedlejší samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávali a jejich roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti je nízký. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí jednorázově právě po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích v závislosti na skutečně dosaženém hrubém zisku. Při výpočtu ročního zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Podnikající penzisté

V řádném důchodovém věku nejsou žádné limity pro výkon samostatné výdělečné činnosti, lze mít i nadstandardní příjmy. Přehled o příjmech a výdajích však musí podat i penzisté, kteří mají z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nízké příjmy a jejichž roční daňová povinnost je nulová. Do daňového základu ve výši 165 600 Kč nemusí samostatně výdělečně činní penzisté platit daň z příjmu fyzických osob, neboť nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč mají všichni daňoví poplatníci. Při výpočtu zdravotního pojištění se ale žádné slevy neuplatňují. I při hrubém ročním zisku 10 000 Kč tak vzniká samostatně výdělečně činnému penzistovi povinnost zaplatit zdravotní pojištění ve výši 675 Kč (10 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Ztrátové podnikání

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musí podat i OSVČ, jejichž samostatná výdělečná činnost za rok 2019 je ztrátová. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je potřeba počítat s tím, že zdravotní pojištění musí být zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Ze skutečného vyměřovacího základu (tj. poloviny daňového základu) se zdravotní pojištění počítá jen, když je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2019 činí minimální měsíční vyměřovací základ 16 349,50 Kč


Také si přečtěte:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ