7 případů, kdy za vás zaměstnavatel bohužel neprovede roční zúčtování daně

30.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Během roku 2019 byla zaměstnancům odvedena z hrubé mzdy zálohová daň z příjmu. Za celý rok 2019 provede za většinu zaměstnanců mzdová účetní roční zúčtování daně. Ve kterých případech si však musí zaměstnanci sami podat daňové přiznání za rok 2019?

Všechny nezdanitelné položky (např. dary, odpočet zaplacených úroků z úvěru, odpočty vkladů na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění) lze uplatnit pouze za celý kalendářní rok, a to buď v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Stejně tak některé daňové slevy se uplatní pouze za celý rok (např. školkovné či sleva na manžela/ku).Ve kterých případech mzdová účetní roční zúčtování daně za zaměstnance neprovede a zaměstnanci si musí daňové záležitosti vyřídit sami? Zejména v případech, že ostatní zdanitelné příjmy dle § 7, 8, 9 a 10 jsou vyšší než 6 000 Kč. Podívejme se na sedm vybraných praktických příkladů.

(1) Dvě práce během roku

Paní Ondrušová pracovala po celý rok 2019 pro zaměstnavatele AB na plný úvazek a současně od září 2019 pro zaměstnavatele XY na zkrácený úvazek. Paní Ondrušová si musí sama podat daňové přiznání a nemůže požádat ani jednoho zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

(2) Příjem z pronájmu

Paní Vávrová pracovala po celý pouze pro zaměstnavatele QY. Současně však měla roční příjem z pronájmu bytu ve výši 60 000 Kč. Paní Vávrová si musí sama podat daňové přiznání a vyplnit přílohu číslo dvě.

(3) Podnikání při zaměstnání

Zaměstnanec Pokorný pracoval po celý rok pro zaměstnavatele PR na standardní pracovní smlouvu a současně vykonával samostatnou výdělečnou činnost, ze které měl roční příjem 200 000 Kč. Pan Pokorný si musí sám podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a rovněž musí vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.  Ze samostatné výdělečné činnosti bude pan Pokorný platit i sociální a zdravotní pojištění.

Roční zúčtování daně ne

(foto: Shutterstock)

(4) Nutnost platby solidární daně

Zaměstnanec Kučný pracoval po celý 2019 pouze pro jednoho zaměstnavatele XY a jeho hrubá roční mzda byla 1 600 000 Kč. Pan Kučný má povinnost za rok 2019 platit solidární daň a musí si sám podat daňové přiznání, přestože žádné jiné zdanitelné příjmy neměl. Za rok 2019 se platí solidární daň z hrubé mzdy nad 1 569 552 Kč.

(5) Ostatní zdanitelné příjmy

Pan Zelený prodal v roce 2019 po třech letech  z důvodu velmi výhodné finanční nabídky nemovitost, ve které nebydlel. Protože není splněna lhůta pěti let mezi nabytím a prodejem nemovitosti, tak není tento příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a vzniká panu Zelenému povinnost podat za rok 2019 daňové přiznání.

(6) Předčasné zrušení životního pojištění

Paní Trtíková pracovala během roku 2019 pouze pro jednoho zaměstnavatele. Během roku 2019 však předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění. V posledních 7 letech uplatňovala paní Trtíková daňový odpočet ve výši 12 000 Kč ročně. Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění musí za rok 2019 tyto daňové odpočty dodanit, a proto si musí sama podat daňové přiznání.

(7) Zaměstnanec nepožádá o roční zúčtování daně

Zaměstnanec Modrý nepožádá mzdovou účetní o roční zúčtování daně a podá si sám dobrovolně daňové přiznání. Zejména z důvodu získání více času na všechny doklady k prokázání nároku na daňové slevy a daňové odpočty.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DANĚ