Jak si snížit zálohy na sociální a zdravotní pojištění

12.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Nedaří se vám letos v podnikání a zálohy na sociální a zdravotní pojištění se vám zdají až příliš vysoké vůči menšímu zisku? Možná to nevíte, ale lze si zažádat o jejich snížení.

Měsíční pojistné se vždy odvíjí od toho, kolik jste vydělali v loňském roce. Přesnou výši, kterou budete platit zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení, si vypočtete v přehledu o příjmech a výdajích, který těmto institucím bude třeba doručit.

Do kdy letos odevzdat přehled o příjmech a výdajích?

Letos je termínem pro podání daňového přiznání 1. duben. Bez sankce a správních poplatků však můžete odevzdávat až do 1. července 2020. Díky tomu se posunul i poslední termín, kdy je možné podat přehled o příjmech a výdajích bez pokuty, a to na 3. srpna.

Od tohoto data jste navíc povinni platit novou výši záloh, pokud vám tedy vyšla v přehledu, popř. novou minimální zálohu na sociální pojištění OSSZ. Do 8 kalendářních dnů bude také nutné uhradit případné nedoplatky na pojištění.

Jak si zažádat o přeplatek na pojištění?

Stejně jako v daňovém přiznání, tak i v přehledu o příjmech a výdajích lze vypočítat přeplatek. O vrácení ale musíte zažádat, a to ve formuláři přehledu, kde se nachází část s názvem Způsob využití přeplatku. Zde vyplníte, zdali chcete přeplatek využít na uhrazení dalších záloh na pojištění, anebo jej vrátit na účet, či zaslat poštovní poukázkou.

Pokud je přeplatek dostatečně vysoký, lze využít oba způsoby. Část dát na úhradu příští zálohy a zbytek vyšší než 100 Kč si nechat vrátit.

Jak si snížit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

Kdo může zažádat o snížení záloh na pojištění?

Živnostníci a podnikatelé nemusí na snížení čekat do podání přehledu. Lze to i dřív, ale má to své podmínky. Tou první je, že vaše příjmy musí být snížené minimálně po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců. Vše se počítá od 1. ledna. Pokud si tedy chcete snížit zálohy co nejdříve, zisk musí být nižší v lednu, únoru a březnu. Žádost můžete podat následující měsíc po tomto čtvrtletí, čili v dubnu.

Další podmínkou je, že váš příjem musí být oproti průměrnému zisku v loňském roce snížen alespoň o třetinu.

Kdo si nemůže snížit měsíční pojistné?

Jsou to osoby, které nesplňují výše uvedené podmínky, a pak také ti, kteří platí minimální zálohy, ty snižovat nelze. Pro rok 2019 činily u zdravotního pojištění 2208 Kč, u sociálního 2388 Kč. V roce 2020 došlo ke zvýšení, takže zdravotní pojišťovně musí podnikatelé i živnostníci odvádět minimálně 2 352 Kč, OSSZ pak 2 544 Kč. Tyto částky musíte měsíčně odvádět, i pokud je vaše podnikání ve ztrátě (vyjma aktuální situace, viz níže).

Jediným případem, kdy OSVČ nemusí platit zdravotní pojištění, je oficiální přerušení podnikání. To lze řešit změnovým listem, který bude třeba podat na živnostenském úřadě. O přerušení budou vyrozuměny i instituce, jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna a OSSZ. Nebudete tedy muset nikam chodit ani volat.

Zdravotní pojištění je ale i přesto ze zákona povinné a hrazeno být musí. Pokud si najdete práci, bude jej za vás hradit zaměstnavatel. V jiném případě nezbude nic jiného, než se přihlásit na úřad práce, kde vám pojištění bude odváděno, anebo jej platit z vlastní kapsy jako OBZP. Výjimku tvoří pouze státní pojištěnci.

Odklad záloh na sociální a zdravotní pojištění

S ohledem na aktuální situaci a nouzový stav Vláda ČR schválila, že budou OSVČ, které platí minimální zálohy, odpuštěny odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to na půl roku, tedy od března do srpna 2020. 

 

Jak zažádat o snížení záloh na pojistné?

Zažádat musíte písemně. Na našich stránkách si můžete stáhnout formulář s názvem Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu. Ten vyplníte a doručíte pojišťovně i OSSZ. Není nutné k němu přikládat žádný speciální přehled o příjmech a výdajích za čtvrtletí, ve kterém došlo ke snížení zisku. Formulář obsahuje prohlášení o pravdivosti informací.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ