Daňový bonus v příkladech

05.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom čerpá daňový poplatník od státu daňový bonus. V takovém případě může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda. Jak může být daňový bonus vysoký, si vypočítáme v praktických příkladech.

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů, přičemž daňové zvýhodnění na děti má vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob, výpočet sociálního a zdravotního pojištění tedy neovlivňuje. Nárok na daňový bonus za rok 2020 má pouze daňový poplatník s příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 87 600 Kč.

Jak je vysoké daňové zvýhodnění?

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti měsíčně při výpočtu čisté mzdy, na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě potom 2 017 Kč. V daňovém přiznání se uplatní roční částky, tj. 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 Kč na třetí a další dítě. Např. při narození dítěte během roku se uplatní daňové zvýhodnění v daňovém přiznání v poměrné výši, poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

Daňové zvýhodnění mohou uplatňovat při výpočtu čisté měsíční odměny i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod, pokud mají u zaměstnance podepsáno prohlášení k dani a daňové zvýhodnění neuplatňuje druhý z rodičů (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele druhého z rodičů nebo čestným prohlášením).

Čtěte také: Sleva na poplatníka v příkladech

Praktický příklad – Pouze jeden z manželů

Zaměstnanec Karel nemohl v měsících lednu až červenci 2020 uplatňovat daňové zvýhodnění na své dvě děti, protože daňové zvýhodnění na děti uplatňovala jeho manželka Alice. Ve výplatě od srpna však již pan Karel daňové zvýhodnění na děti v součinnosti s paní účetní uplatní, neboť jeho manželce skončí pracovní poměr k 31. 7. 2020 a od srpna bude v evidenci na úřadu práce a daňové zvýhodnění bude nově uplatňovat pan Karel.

Zdroj: Shutterstock

 

Praktický příklad – Nedostatečné rozhodné příjmy

Paní Veronika bude mít za rok 2020 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti pouze ve výši 82 000 Kč a příjmy z nájmu ve výši 200 000 Kč (související výdaje činí 60 000 Kč). V daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dceru. Roční daňové zvýhodnění jí sníží daňovou povinnost „pouze“ do nuly. Přestože je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak nemá paní Veronika nárok na daňový bonus, neboť nemá dostatečně vysoké rozhodné příjmy. Příjem z nájmu se pro účely čerpání daňového bonusu nezapočítává.

Praktický příklad – Vyšší čistá mzda než hrubá mzda

Paní Markéta má hrubou mzdu 15 400 Kč a uplatňuje při výpočtu daně z příjmu daňové zvýhodnění na dvě děti. Čistá mzda obdržená na účet tedy činí 15 555 Kč. Zdravotní pojištění sražené z hrubé mzdy činí 693 Kč (15 400 Kč x 4,5 %), sociální pojištění je 1 001 Kč (15 400 Kč x 6,5 %), ale současně má paní Markéta nárok na daňový bonus v částce 1 849 Kč (daňové zvýhodnění na dvě děti činí 2 884 Kč a vypočtená daň z příjmu 1 035 Kč). Daň z příjmu se vypočetla ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %), přičemž superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru, tedy (15 400 Kč x 1,338, na sta nahoru) x sazba daně 15 % - měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč). Paní Markéta má tedy čistou mzdu vyšší než hrubou mzdu o 155 Kč.

Praktický příklad – Daňový bonus z podnikání

Podnikatelka Milena bude mít za rok 2020 hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) ve výši 300 000 Kč a v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí za rok 2020 nic a ještě obdrží daňový bonus 14 448 Kč (34 608 Kč – 20 160 Kč). Roční daňové zvýhodnění činí 34 608 Kč (15 204 Kč + 19 404 Kč) a vypočtená daň z příjmu 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč). Paní Milena bude muset vyplnit žádost o zaslání přeplatku na čtvrté straně daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, kde uvede i bankovní účet, na který požaduje 14 448 Kč zaslat.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ