10 důležitých „důchodových“ čísel pro rok 2021

09.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Co je dobré vědět o výpočtu důchodu v roce 2021 či přivýdělku v penzi? Podívejme se na vybraných 10 důležitých čísel ovlivňujících výši státního důchodu a pracovní podmínky penzistů.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují rozhodné příjmy a získaná doba pojištění. Čím vyšší příjmy podléhající sociálnímu pojištění a získané době pojištění, tím vyšší měsíční státní starobní důchod.

35 let

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel získat alespoň dobu pojištění v rozsahu 35 let. Minimální doba pojištění je stejná v roce 2020 i v roce nadcházejícím. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované dny, ale rovněž náhradní dny pojištění, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium pře rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

1986 až 2020

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020. Tedy příjmy za 35 let. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2019.

1,5 %

Každý rok pojištění se započítává jako 1,5 % z výpočtového základu, přičemž výpočtovým základem je redukovaný osobní vyměřovací základ (tj. průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě). Dva žadatelé se stejnými příjmy s rozdílnou dobou pojištění tedy budou mít státní důchod odlišný o stokoruny, v závislosti na rozdílu v získané době pojištění.

Starobní důchod v roce 2021: důležitá čísla, výpočet

Zdroj: Shutterstock

 

3 550 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou, bez ohledu na jejich majetkovou či rodinou situaci nebo odvedeném pojistném v produktivním věku. V roce 2021 bude činit základní výměra důchodu 3 550 Kč. U procentní výměry důchodu se zohledňují příjmy a získaná doba pojištění.

15 595 Kč

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu redukuje. Do první redukční hranice se započítává ze 100 %, v roce 2021 tedy do částky 15 595 Kč. Redukovaným osobním vyměřovacím základem je následně výpočtový základ.

141 476 Kč

Ve druhé redukční hranici, tj. v roce 2021 od částky 15 595 Kč do částky 141 764 Kč se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %. K osobnímu vyměřovacímu základu nad 141 764 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 nebude přihlížet. Redukcí osobního vyměřovacího základu je v českém důchodovém systému významně zastoupen prvek solidarity lidí s vyššími příjmy s lidmi s nízkými příjmy. Občané s podprůměrnými příjmy mají tedy relativně vysoký náhradový poměr při odchodu do důchodu, zatímco lidé s nadprůměrnými příjmy si odchodem do penze citelně finančně pohorší (vzhledem k dosahovaným příjmům před odchodem do důchodu).

2 320 Kč

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok při výpočtu čisté mzdy na uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 320 Kč. Nárok na daňovou slevu mají tedy i pracující starobní důchodci. Slevu na poplatníka mohou starobní důchodci uplatnit i při práci na některou z pracovních dohod. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

0,4 %

Výdělečná činnost během pobírání starobního důchodu je důvodem pro zvýšení státního důchodu. Za každých získaných 360 dní se na základě podané žádosti zvyšuje výpočtový základ důchodu o 0,4 %. Podmínkou je, aby z dosahovaného příjmu v penzi bylo odváděno sociální pojištění. To není splněno např. při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

165 600 Kč

Do daňového základu ve výši 165 600 Kč za ra rok 2020 neplatí starobní důchodci nic na dani z příjmu, neboť v daňovém přiznání za rok 2020 podávaném v roce 2021 uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nárok na roční daňovou slevu na poplatníka mají i starobní důchodci se zdanitelnými příjmy z pasivních příjmů – z kapitálového majetku či nájmu.

7,1 %

Od lednové splátky důchodu valorizovaly všechny důchody přiznané do konce roku 2020. Základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra o 7,1 %. V roce 2021 budou mít základní výměru ve stejné výši i penzisté, kteří odešli do důchodu před rokem 2021 i důchodci, kteří odejdou do důchodu během roku 2021.

Od roku 2022 se základní výměra důchodu zvýší na 3 900 Kč, procentní výměra důchodu se zvýší o 300 Kč a současně o 1,3 %.

Čtěte také: Vypočítejte si důchod v roce 2022

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 68 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY