5 příkladů, kdy obdrží nezaměstnaní daňovou vratku

08.12.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané se ocitli koncem letošního roku dočasně na úřadu práce, řadě z nich však vznikne nárok na daňovou vratku za rok 2020. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Daňovou vratku mohou obdržet pouze nezaměstnaní občané, kteří během roku zaplatili nějakou daň z příjmu. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří po celý rok 2020 nepracovali, nemohou žádný daňový přeplatek obdržet.

1. Nezaměstnanost po část roku

Pan Michal pracoval v měsících leden až říjen 2020 pro zaměstnavatele AB. Z hrubé mzdy mu bylo za uvedených deset měsíců odvedeno na dani z příjmu fyzických osob 49 650 Kč. Pan Michal uplatnil během roku 2020 základní daňovou slevu na poplatníka pouze v částce 20 700 Kč, tj. v každém měsíci v poměrné výši 2 070 Kč. Za rok 2020 se uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání sleva na poplatníka v plné částce 24 840 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců výkonu zaměstnáni. Z tohoto titulu vznikne panu Michalovi nárok na daňovou vratku ve výši 4 140 Kč (2 x 2 070 Kč). Celková daňová vratka bude ještě o něco vyšší, neboť při výpočtu měsíční čisté mzdy se daňový základ (superhrubá mzda) zaokrouhlovala na stokoruny nahoru, v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se základ daně zaokrouhluje na stokoruny dolů.

2. Zaplacení solidární daně z odstupného

Paní Veronika je od září 2020 v evidenci na úřadu práce. Zaměstnavatel dal paní Veronice výpověď pro nadbytečnost a paní Veronika obdržela tříměsíční zákonné odstupné. Hrubá měsíční mzda paní Veroniky byla z důvodu obdržení odstupného vyšší než 139 340 Kč, takže ji z hrubé mzdy nad tuto hranici byla odvedena měsíční solidární daň. Za celý rok 2020 však bude mít paní Veronika hrubou mzdu nižší než 1 672 080 Kč a povinnost platit solidární daň za rok 2020 paní Veronice nevzniká a zaplacenou solidární daň obdrží v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání. Nárok na daňovou vratku 2021 u nezaměstnaných příklady
 

3. Nárok na daňové odpočty

Pan Jaroslav je od října na úřadu práce. Přestože pan Jaroslav nepracoval po celý kalendářní rok 2020, tak si bude moci snížit roční daňový základ o příslušné nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání mohou uplatnit při splnění zákonných podmínek některý z daňových odpočtů (např. odpočet darů, vlastních vkladů na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, úroků z úvěru na řešení vlastní bytové potřeby, vlastních vkladů na smlouvu o životním pojištění) i občané aktuálně evidovaní na úřadu práce. Z důvodu trvání zaměstnání pouze po část roku nedochází ke krácení nezdanitelných položek. Každá tisícikoruna daňového odpočtu tedy přinese panu Jaroslavovi daňovou úsporu ve výši 150 Kč.

4. Čerpání daňového zvýhodnění v plné výši

Paní Anna pracovala do konce října. Od listopadu je v evidenci na úřadu práce. V měsících leden až říjen uplatňovala při výpočtu čisté měsíční mzdy rovněž daňové zvýhodnění na dceru Simonu ve výši 1 267 Kč. Za rok 2020 si podá paní Anna daňové přiznání, přičemž od bývalého zaměstnavatele si vyžádá k vyplnění daňového přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020. V daňovém přiznání za kalendářní rok 2020 uplatní paní Anna daňové zvýhodnění na dceru ve výši 15 204 Kč, tedy za všech 12 kalendářních měsíců, bez ohledu na počet měsíců trvání zaměstnání. Paní Anna obdrží daňovou slevu z důvodu uplatňování v plném rozsahu nejenom slevy na poplatníka, ale i daňového zvýhodnění na dceru.

5. Nezaměstnanost začátkem roku

Pan Marek byl nezaměstnaný v lednu a únoru 2020. Pan Marek nemá povinnost podávat daňové přiznání, protože od března pracoval pouze pro zaměstnavatele XY. Pan Marek tedy požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, ve kterém uplatní rovněž v plném rozsahu slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na syna a i daňovou slevu na manželku, jejíž vlastní rozhodné příjmy za rok 2020 nepřekročily 68 tisíc Kč. Během roku platil pan Marek nízkou daň z příjmu, po provedení ročního zúčtování mu vznikne nárok na roční daňový bonus a o tento daňový přeplatek bude mít vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ