Od kdy se vám začnou počítat sankce za pozdní odevzdání daňového přiznání?

30.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti anebo k dani z příjmu fyzických osob? Jak jistě víte, lhůta, do kdy formulář odevzdat, se v obou případech prodloužila. Od kdy vám ale hrozí sankce, pokud přiznání nestihnete podat ani do této doby?

Letos se opět lhůty z důvodu pandemie u podání daňových formulářů prodloužily. Pojďme se proto podívat, do kdy je nutné podat daňová přiznání a zaplatit vypočtenou daň a od kdy se vám začnou počítat sankce, pokud přiznání neodevzdáte.

Do kdy odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Standardní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je každý rok do konce ledna, letos ale vláda schválila její prodloužení. Pro letošní rok tedy jako nejzazší den platí 1. duben 2021. To ale pouze v případě, že jej podává 100% vlastník nebo společný zmocněnec vlastníků.

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti?

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, a to do 31. května. Pozor na to, že se prodloužení nevztahuje na situaci, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků chce podat přiznání k dani za nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu. V tomto případě stále platí původní termín do 1. února.

Od kdy se počítají sankce za opožděné podání přiznání u daně z nemovitosti?

Přestože finanční úřad letos toleruje podání přiznání k dani z nemovitosti do 1. dubna, sankce za pozdní podání a pozdní úhradu se budou poplatníkům počítat od původní zákonné lhůty, která uplynula 31. ledna, a to až do dne podání daňového přiznání.

Sankce se běžně začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání přiznání a činí 0,05 procenta z výše samotné daně za každý den prodlení. Nevyměřuje se však, pokud nedosahuje výše alespoň 1 000 korun. Pokutu přinejmenším 500 korun pak dostane ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě finančního úřadu,“ uvádí Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz, a dodává, že kvůli pandemii koronaviru se mohou podmínky ještě změnit, a proto je vhodné si termíny hlídat, případně si informace pravidelně ověřovat na webu finanční správy či jiných důvěryhodných webech.

Od kdy se počítají sankce a pokuty za neodevzdané přiznání

Zdroj: Shutterstock

 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob: termín a prodloužená lhůta

Termínem pro podání daňového přiznání (vyjma situací, kdy vám jej bude zpracovával advokát nebo daňový poradce) byl vždy konec března, čili odevzdat se muselo do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Letos je pak termínem pro odevzdání daňového přiznání v listinné podobě osobně nebo poštou 1. duben, v prodloužené lhůtě jej pak lze beztrestně odevzdat do 3. května 2021.

Letos prvně má svůj vlastní termín daňové přiznání podávané elektronicky, a to ať už přes datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem anebo přes online finanční úřad Moje daně. Zákonným termínem pro elektronickou formu byl 3. květen 2021, i zde se však lhůta pro beztrestné odevzdání prodloužila, a to až do 1. června 2021.

U daňového přiznání, které zpracovává daňový poradce, se termín nijak nezměnil. Nebyla pak ani stanovena nová prodloužená lhůta. S daňovým poradcem se vás týká termín do 1. července 2021. Do tohoto data pak musíte finančnímu úřadu doručit i plnou moc.

Pozdní odevzdání daňového přiznání: pokuta a sankce

Pokud nestihnete odevzdat daňové přiznání ani v prodloužené lhůtě, byť je to vaše povinnost, začne se vám od 6. pracovního dne po řádném termínu počítat pokuta. Ta činí 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení, nejvíce však 5 % z stanovené daně anebo 0,01 % z vypočtené daňové ztráty. Maximální výše je zde stanovena na 300 000 Kč.

Pokuta za opožděné tvrzení daně v důsledku pozdního podání se nepředepíše, je-li vypočtená pokuta nižší než 1 000 Kč.

Pokud pak daňový subjekt neodevzdá daňové přiznání ani po výzvě finančního úřadu, hrozí mu pokuta nejméně 500 Kč a nejvýše 300 000 Kč.

Pokuta, ale i úroky z prodlení se pak začínají vyměřovat nikoliv od uplynutí 5 dnů od prodloužené lhůty, nýbrž od zákonného termínu. Sankce se tedy začínají počítat u neodevzdaného daňového přiznání v listinné podobě od 6. dne po 1. dubnu 2021, u elektronického podání od 6. dne po 3. květnu 2021.

Čtěte také: Kdo musí odevzdat daňové přiznání?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát