Jak je to s daňovou slevou na EET v době, kdy je elektronická evidence tržeb pozastavená?

03.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Konec jedné prodloužené lhůty pro odevzdávání daňového přiznání dnes končí. Možná pro vás byla dříve povinná elektronická evidence tržeb, která je však nyní pozastavená. Můžete si však slevu na EET odečíst z daní?

O tom, že si lze z daní odečíst slevu na EET, pojednává zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V důsledku novelizace vládních úprav a už přes rok trvající pandemie však byla povinnost evidovat tržby pozastavena. Jaký to však bude mít vliv pro možnost uplatnit si slevu na EET a zaplatit tak na daních z příjmů méně?

Do kdy je EET pozastaveno?

Povinnost elektronicky evidovat tržby je postavena od 27. března 2020. Toto pozastavení pak bude trvat až do 31. prosince 2022 a platí tak pro ty, kteří spadali do prvních dvou vln, ale i pro podnikatele, kteří měli tržby původně evidovat od 1. května 2020, čili i pro třetí a čtvrtou vlnu. Odklad se navíc týká běžného, zjednodušeného, ale i zvláštního režimu EET. Ke znovuobnovení by pak mělo dojít k 1. lednu 2023.

Kolik je sleva na dani na EET?

Daňovou slevu na EET lze uplatnit do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně a základní slevy na poplatníka. Jde přitom o jednorázovou roční slevu, u které je stanovena maximální hranice 5 000 Kč. Více si tedy odečíst nemůžete. Částkou si pak nesnižujete daňový základ, ale již rovnou vypočtenou daň z příjmů, čímž dojde k vyšší daňové úspoře.

Sleva pak může být uplatněná nejdříve za zdaňovací období, kdy měl poplatník prvně povinnost tržby evidovat. Lze ji navíc odečíst i bez ohledu na skutečně vynaložené náklady. Poplatník tedy nebude muset nic prokazovat.

Čtěte také: Vše o odkladu EET

Kolik je sleva na poplatníka?

V roce 2020 a předchozích letech činila sleva na poplatníka 24 840 Kč ročně. Od roku 2021 však dochází k jejímu zvýšení na 27 840 Kč.

Kdo může uplatnit slevu na EET za rok 2020 při pozastavení

Zdroj: Shutterstock

 

Čerpá se sleva každý rok?

Ne, tuto slevu není možné čerpat každý rok za podmínky splnění nároku, jak je to u ostatních slev na dani.

Sleva na EET vznikla, aby mohla kompenzovat podnikatelům zvýšené náklady, které vznikly s povinností elektronické evidence tržeb. Maximálně 5 000 Kč si tak z daní můžete odečíst jen jednou, a to za zdaňovací období, kdy jste měli povinnost EET ze zákona prvně.

Jak je to letos s uplatněním slevy na EET?

Pro rozlišení, zda je nárok na uplatnění slevy na dani za rok 2020, tedy za daňové přiznání podávané v roce 2021, bude tedy nutné rozlišit, zda měli někteří podnikatelé loni prvně povinnost tržbu evidovat a zda ji také skutečně evidovali. Rozhodující pak nebude, zda poplatník do EET již loni předem investoval a vynaložil do ní náklady, nebo ji dokonce vykonával, i když mu nevznikla zákonná povinnost.

Kdo si nemůže dát slevu na EET do daní?

Na uplatnění slevy nemají nárok osoby, které započaly s elektronickou evidenci v období od 27. března 2020 do 31. prosince 2022. Jednalo by se totiž o dobrovolnou evidenci, ta povinná totiž byla zákonem odložena. Slevu si tak budou moci uplatnit nejdříve za rok 2023, čili v daňovém přiznání za rok 2024, neboť jim vznikne povinnost, a pokud ji tedy budou reálně evidovat.

Nárok na uplatnění také nemají ti podnikatelé, kterých se měla týkat třetí a čtvrtá vlna od začátku května 2020. I zde totiž došlo k odkladu.

Kdo si může odečíst z daní EET?

Snížit si daň z příjmů prostřednictvím daňové slevy na EET mohou jen ti poplatníci, kteří měli povinnost prvně elektronicky evidovat tržbu ve zdaňovacím období roku 2020 a reálně tak činili v době od 1. ledna 2020 do 26. března 2020.

Čtěte také: Do kdy letos odevzdat daňové přiznání?

Nicméně s EET (a tedy i se slevou na EET) mohou zamávat podzimní volby, protože řada stran avizovala, že se zrušením EET budou zaobírat. Tak uvidíme, jaká EET čeká budoucnost.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát