Jak je to s rodičovským příspěvkem a čerpáním nemocenských dávek

20.05.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte na rodičovské dovolené nárok na nemocenské dávky kvůli nemoci nebo úrazu? A jak je to v situaci, kdy ještě rodičovský příspěvek stále čerpáte, ale nejste s dítětem doma a pracujete? Budete mít v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské dávky?

Podmínky nároku na nemocenské dávky, které jsou vypláceny českou správou sociálního zabezpečení, určuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pro účely nároku na nemocenská bude v našem případě nutné rozlišit pojmy rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek.

V článku se dozvíte:

Jaký je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem?

Za rodičovskou dovolenou se považuje pracovní volno, které poskytuje zaměstnavatel a se kterým souvisí péče o narozené dítě. S tím se pojí i pobírání rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory vyplácené úřadem práce.

Rodičovský příspěvek je pak možné pobírat až do 4 let věku dítěte s tím, že za splnění pravidel lze, aby osoba, která příspěvek pobírá, i pracovala. Dávku je pak možné pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině a výše činí 300 000 Kč. U dvou a více dětí narozených součastně zle celkově vybrat až 450 000 Kč.

Čtěte také: Jak zažádat o rodičovský příspěvek

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek a komu?

Na rodičovský příspěvek má nárok matka nebo otec dítěte po skončení mateřské. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nárok nevznikl, RP začne být vyplácen ode dne narození dítěte.

Pro nárok na příspěvek není nutné na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství nic splňovat. Nárok je podmíněný takřka jen péči o dítě, je vyplácen ÚP, tudíž nemusíte mít splněnou potřebnou dobu nemocenského pojištění, jako je tomu u nároku na PPM.

Čtěte také: Kdo má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

Souběh rodičovského příspěvku a nemocenské: kdy lze

Zdroj: Depositphotos

 

Nemocenská v souvislosti s porodem a rodičovský příspěvek

Pokud by měl rodič nárok na nemocenské dávky v souvislosti s porodem, popř. mu vznikl nárok na mateřskou, rodičovský příspěvek bude náležet souběžně s dávkami nemocenského pojištění, ale jedině pokud by byl vyšší než nemocenská nebo mateřská. Rodiči dítěte by navíc příslušel pouze rozdíl mezi příspěvkem a nemocenskou, případně peněžitou pomocí v mateřství.

TIP: Kalkulačka výše nemocenských dávek

Nemocenská se pak sice nevyplácí zaměstnancům za dobu, po kterou má trvat pracovní volno bez náhrady mzdy, ale toto neplatí, pokud účastník nemocenského pojištění nemá nárok na mateřskou.

Čtěte také: Kdo nemá nárok na mateřskou?

Je nárok na nemocenskou během rodičovské dovolené?

Pokud jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek a onemocníte, popř. se vám stane úraz, nárok na nemocenské dávky zde není. Nemocenskou tedy, pokud jste na rodičovské dovolené, nelze pobírat souběžně s rodičovským příspěvkem.

Nemocenská se vyplácí z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a má nahradit ušlý příjem. Zde ale nedochází k tomu, že by daná osoba přicházela o příjem, který by mělo nemocenská nahradit. Má totiž rodičovský příspěvek.

Skončení rodičovské, návrat do zaměstnání a nemocenská

Pokud by daná osoba rodičovskou dovolenou ukončila, nastoupila zpět do zaměstnání a z příjmu jí bylo odváděno nemocenské pojištění, v případě dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů pak samozřejmě bude mít nárok na nemocenské dávky. Zde totiž již kvůli nemoci přijde o příjem ze zaměstnání.

Souběh zaměstnání a pobírání rodičovského příspěvku a nemocenská

Jiná situace by pak ještě nastala v případě, kdy by daná osoba ukončila rodičovskou dovolenou, nastoupila zpět do zaměstnání a při práci pobírala rodičovský příspěvek, což za splnění podmínek možné je.

Pokud by během souběhu zaměstnání, kde je účastníkem nemocenského pojištění, a čerpání rodičovského příspěvku byla uznána za dočasně práceneschopnou, nemocenské dávky jí také budou náležet, a to od 15. dne DPN. První dva týdny hradí zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy. V tomto případě je tedy souběh rodičovského příspěvku a nemocenských dávek možný.

Čtěte také: Kdo může pracovat na rodičovské nebo s rodičovským příspěvkem?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY