Zapomněli jste do včerejška zaplatit daň z nemovitosti? To vůbec nevadí

01.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jasně zakotvený termín v zákonech, ale i v hlavách řady poplatníků, kteří každý rok platí daň z nemovitých věcí, je 31. květen. Do tohoto data musí být obvykle daň uhrazená. Co tedy dělat, pokud jste termín prošvihli anebo se zpozdili.

O tom, jak se počítá výše daně z nemovitosti, ale i o tom, jak je splatná, pojednává Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Dnes se společně podíváme na to, co dělat, pokud jste ještě nezaplatili vyměřenou daň a také na to, jakým způsobem ji lze uhradit.

Do kdy musí být zaplacena daň z nemovitosti?

Dle zmíněného zákona měla být daň z nemovitosti, pokud její roční výše nepřesáhla 5 000 Kč, zaplacena do 31. května 2021 s tím, že ji bylo nutné uhradit najednou.

Pokud pak vaše daň činila více než 5 000 Kč, lze ji rozdělit do dvou splátek a jedna polovina měla být uhrazena do 31. května a druhá do 30. listopadu s tím, že se toto pravidlo týká i poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb. Kdo však chtěl, mohl samozřejmě daň zaplatit v jedné splátce, a to do 31. května.

Vzhledem ke stále trvající pandemii si však finanční správa státu opět připravila změnu. Daň z nemovitosti nakonec nebylo nutné uhradit do konce května, ale celou částku anebo splátky daně, které nepřevyšují 5 000 Kč, stačí uhradit až do 31. prosince 2021, čili do konce letošního roku. Takové platby po zákonném termínu jsou pak zproštěny sankcí a úroků z prodlení.

Pokud jste tedy na platbu daně do včerejšího dne zapomněli, vůbec nic se nestalo. Na její uhrazení máte dalších 7 měsíců.

Platba daně z nemovitosti složenkou

Poplatníci bývají k povinnosti vyzvání příslušným finančním úřadem v dostatečném předstihu. V naprosté většinu případů jim bývá pro platbu daně z nemovitosti zasílána daňová složenka. Jde o poštovní poukázku A - doklad V/DS. Výhodou je, že je osvobozena od poštovního poplatku. Právnickým osobám pak chodí standardní složenka typu A, která již ale poplatku dle ceníku České pošty podléhá. V obou případech pak měli poplatníci patřičné složenky obdržet do 25. května 2021.

Čtěte také: Česká pošta zdražila poštovní poukázky a ostatní služby

Co dělat, když jsem zapomněl zaplatit daň z nemovitosti

Zdroj: Depositphotos

 

Co obsahuje složenka na platbu daně z nemovitosti?

Na horní oddělitelné části (alonži) naleznete vaši celkovou výši daně z nemovitosti pro rok 2021, kterou je třeba uhradit anebo případné výše splátek a termíny splatnosti. Dále na ní také můžete vidět stav vaše daňového účtu, čili to, zda máte na dani přeplatek nebo doplatek a celkovou výši k úhradě po zohlednění přeplatku a nedoplatku, jestliže je výše vaší daně splatná najednou.

Dále na složence najdete i název a číslo účtu příslušného finančnímu úřadu, kterému daň hradíte a QR kód, který slouží k platbě přes mobilní aplikaci.

Komu se složenka neposílá?

Složenky nejsou rozesílány fyzickým, ale i právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku. Informace o daňové povinnosti jim chodí do ní. Dále také složenka není doručena ani těm osobám, které se přihlásily ke službě zasílání údajů pro placení daně emailem. Do emailu by jim pak ohledně platby měly přijít stejné údaje, jako mají ostatní poplatníci na poštovní poukázce.

Složenku pak ještě neobdrží ani ti poplatníci, kteří se přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím platebního nástroje SIPO.

Pokud jste pak doposud neobdrželi žádné informace anebo údaje pro platbu daně, přestože víte, že ji máte platit, kontaktujte příslušný finanční úřad, v jehož územním obvodu daná nemovitost leží a informujte se přímo u jeho pracovníků.

Čtěte také: Jak je to s platbou daně z nemovitosti, pokud jste k ní ještě nebyli vyzvání

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

Kromě složenky anebo QR kódu můžete uhradit daň z nemovitých věcí ještě dvěma způsoby, a to bankovním převodem, pokud znáte přesnou výši daně, variabilní a konstantní symbol a samozřejmě číslo účtu, anebo osobně na pokladně finančního úřadu.

Daň pak nemusíte uhradit pouze v tom případě, že by byla nižší než 30 Kč. Nic jiného, ani to, že vám nedorazily platební údaje, vás neomlouvá.

TIP: Čísla účtu a údaje pro platbu daně z nemovitosti


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát