Výsluhový příspěvek pro bezpečnostní sbory: Kdo má nárok a kolik činí?

11.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Pracujete ve služebním poměru? A nemáte v takovém případě náhodou nárok na výsluhový příspěvek? Přečtěte si, komu náleží a kolik vlastně činí.

Informace o výsluhovém příspěvku jsou zpracovány v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. Někdy je také nazýván jako výsluhová penze nebo renta. Nejvíce se pak o něm dozvíte v § 157 až § 163. V našem článku si pak rozebereme:

Kdo má nárok na výsluhový příspěvek?

Příspěvek za splnění podmínek náleží příslušníkům Armády České republiky a členům bezpečnostního sboru. Jde pak o bývalé zaměstnance:

Policie ČR

Hasičského záchranného sboru

Vězeňské služby

Bezpečnostní informační služby

Celní správy

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Armády*

Úřadu pro zahraniční styky

 

*Členové Armády České republiky mají jiné podmínky nároku na výsluhový příspěvek a také jinou výši. Pojednává o tom zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. My dnes budeme řešit výsluhu pro bezpečnostní sbory ČR.

Čtěte také: Proč nepracovat na „procenta“?

Výsluhový příspěvek BS ČR: výše, nárok, souběh s důchodem

Zdroj: Depositphotos

Za jakých podmínek můžete příspěvek získat?

Nárok na tuto výsluhu vzniká pouze bývalému zaměstnanci, a to navíc za předpokladu, že vykonával službu nejméně po dobu 15 let. Podmínkami však je, že nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin, kvůli čemuž by byl také propuštěn, a dále proti němu nesmí být vedeno trestní řízení kvůli trestnému činu, který byl spáchán úmyslně, apod.

Dobré je také zopakovat, že vzniká nárok pouze těm příslušníkům, kteří svůj pracovní poměr ukončili anebo jim byl ukončen. Nelze tedy nadále pracovat ve služebním poměru, pobírat plat a k tomu ještě tento typ výsluhy, až na výjimku.

Kolik činí výsluhový příspěvek a jak se může zvýšit?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jedná se o výsluhu dle zákona č. 361/2003 Sb. Rozhodně tedy nejde o žádnou sociální dávku.

Bývalý příslušník má pak v rámci této výsluhy za 15 let služby nárok na 20 % ze svého měsíčního služebního příjmu čili na pětinu z výplaty. Výměra se navíc zvyšuje za každý další ukončený rok služby o další 3 %. Za dvacátý první a každý další ukončený rok se bude navyšovat o 2 %. Za dvacátý šestý a každý další ukončený rok dojde ke zvyšování o 1 %. Nejvýše pak bude váš výsluhový příspěvek dle § 158 činit 50 % měsíčního služebního příjmu.

Dobrou zprávou však je, že výsluhový příspěvek se za dobu jeho čerpání zvyšuje stejným způsobem jako výměra důchodu. Samotné zvýšení příspěvku činí polovinu zvýšení procentní výměry důchodu.

Jak je to s výsluhou a nárokem na důchod?

Ať už se jedná o starobní, nebo invalidní důchod, výsluhový příspěvek ve stejné výši nemůžete společně pobírat ani s jedním z nich. Výsluha se zde tedy namísto některého ze zmíněných důchodů bude pobírat pouze tehdy, bude-li vyšší. Činit pak bude rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.

Pokud však bývalý člen nepožádá o přiznání invalidního důchodu anebo starobního důchodu nejpozději do 2 let po dosažení potřebného věku, výplata výsluhy se zastaví. Pokud by pak o invalidní důchod zažádal bývalý člen později než po dvou letech, rozdíl příspěvku se doplatí.

TIP: Kalkulačka důchodového věku

Co když vznikne právo na dva výsluhové příspěvky zároveň?

V praxi je to skutečně možné. Může ale oba příspěvky pobírat souběžně?

Ne, nemůže. Nebudou se vyplácet dva příspěvky, ale jeden pouze jeden, který bude vyšší.

Má poživatel příspěvku nějaké povinnosti?

Ano, má. Pokud vám je poskytována tato výsluha a dojde u vás ke vzniku invalidity, musíte vše nahlásit bezpečnostnímu sboru do 8 dnů. Dále také musíte povinně ohlásit i případné „znovupříjetí“ do služebního poměru, a to včetně armády. Povinně je pak nutné ještě sdělit i změnu místa trvalého pobytu, a to ve všech zmíněných případech neprodleně.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 113 krát

Články ze sekce: DANĚ